Anda di halaman 1dari 15

TAKLIMAT SU LDP 2019

- Pengurusan Fail -
oleh
Jumaati Binti Hussin
PEN.PEG.PEND.DAERAH
PEJ.PEND.WIL. BANGSAR & PUDU
Pengurusan Fail LDP
Dicadangkan SU LDP sediakan :

 1. Folder kulit keras – untuk bahan


bercetak berkaitan pengurusan LDP

 2. Fail Am 435.Pin1/80 – untuk surat-


surat berkaitan LDP
Contoh Folder
Isi kandungan Folder
LDP:
4 bahagian:
Pengurusan Am LDP
 Jawatankuasa LDP (T/tangan & Cop PGB)
 Makluman Peruntukan Kewangan LDP
(Jika Ada)
 Garis Panduan Pengoperasian
Pelaksanaan LDP dan yang berkaitan
 Salinan Surat Pekeliling LDP – Punca
Kuasa
Dokumen LDP
 Soal Selidik Keperluan LDP (Borang Matrik
Kompetensi-TNA)

 Analisis Keperluan LDP

 Jadual Perancangan Latihan

 Dokumen Pengesahan Kehadiran LDP -


semua guru dan staf sokongan
( T/tangan & Cop PGB)
Pelaksanaan LDP
 Salinan Surat / Memo / Notis Panggilan Kursus/
Latihan / Seminar/ Bengkel / Taklimat
 Laporan Pelaksanaan :\#
 Sijil Penyertaan Latihan
 Penilaian Kursus/ Latihan / Seminar/ Bengkel /
Taklimat
 Dokumentasi Kursus/ Latihan / Seminar/ Bengkel /
Taklimat
 Gambar Aktiviti LDP
 Penilaian Keberkesanan Kursus/ Latihan /
Seminar/ Bengkel / Taklimat (Selepas 1 bulan
kursus)
 e-SPLKPM

 Pendaftaran Kursus

 Analisis Kehadiran LDP semua guru & AKP

 Analisis Mata Kredit semua guru


Fail Am 435.Pin1/80
Fail Am 435.Pin1/80
Isi kandungan Fail Am
435.Pin1/80
 Surat / Memo / Notis Panggilan
Kursus/ Latihan / Seminar/ Bengkel /
Taklimat
 Surat jemputan penceramah
 Surat Pekeliling LDP – Punca Kuasa
 Semua surat berkaitan LDP

Penting!!!
 No Fail LDP
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai