Anda di halaman 1dari 17

PANDANGAN AHLI TERAPI KELUARGA STRATEGIK TERHADAP Asas

kehidupan berkeluarga.

1- Peraturan keluarga / semacam ada undang-undang


Contoh,
-Menetapkan kepada seseorang anaknya boleh bercakap
dengan orang lain apabila orang itu bercakap dengannya.
Atau menetapkan sesuatu peraturan mana yang boleh buat
dan yang mana tidak boleh buat.

-Anak-anak jangan campok orang tua atau ibu bapa sedang


bercakap. Atau apabila ada tetamu datang ke rumah, anak-
anak diminta bermain ditempat lain. (seolah-olah ada
undang dalam rumah tangga)
2. Homeostasis Keluarga:
Melakukan aktiviti rutin dalam keluarga.
Contoh’
Isteri bangun pagi masak air sebelum urus
diri sendiri

3. Melayan orang lain berdasarkan kepada


bagaimana dirinya dilayan oleh orang
lain/keluarga.
Contoh:
Kecenderongan tindak balas ahli keluarga
melayan orang lain adalah seperti orang lain
melayan dirinya.
4- Hubungan dalam keluarga adalah berdasarkan
kepada kehendak yang sama dan lengkap
melengkapi
Contoh:
kepeluan kasih sayang, bantu membantu dan
sebagainya.

5- Circular causality - Tingkah laku yang dilakukan ada


sebab lain atau ada isu lain yang disandarkan.
Contoh:
Abang memukul adiknya kerana geram kepada
ayahnya.
APAKAH TEKNIK-TEKNIK TERAPI KELUARGA STRATEGIK.
A - Kenyataan Umum
1- Di katakan masalah, tetapi bukan masalah.
Contoh,
Mungkin ibu bapa tidak peduli jika seorang kanak-kanak
kecil berumur 2 tahun menunjukkan kemarahannya kerana
itu adalah tingkahlaku yang biasa pada peringkat umur
mereka.
2-Sekiranya sebuah keluarga ingin melakukan perubahan –
kelakuan-kelakuan ahli keluarga tersebut mesti diubah
dahulu sebelum mengubah tanggapan dan perasaan mereka.
3- Kaunselor yang melakukan intervensi terhadap seseorang
itu, perlulah mengikut atau disesuaikan dengan tingkahlaku
kebiasaan ahli keluarga. Menyesesuaikan diri kaunselor kepada
kebiasaan seseorang itu dan permasalahannya ( kebiasaan
perlakuan mereka)
B - BAGAIMANA TEKNIK-TEKNIK TERAPI KELUARGA STRATEGIK
1- Teknik Pengubahsuaian (Reframing ):
Teknik ini melibatkan penggunaan bahasa untuk melahirkan ide-
idea berbentuk kognitif di kalangan ahli keluarga. Menerusi
pengubahsuaian, tingkahlaku yang tidak terkawal akan boleh
dikawal, diubah atau berubah secara sukarela. Contoh:
Ibunya mengatakan anaknya jahat, boleh ubah kepada perkataan
Nakal. Marah kepada merajuk, dll.

2- Teknik Mengarah (Directives ):


Mengarah dan membimbing keluarga mengamalkan tingkahlaku
yang lain.
Contoh,
Ahli terapi memberi arahan kepada klien supaya melakukan
perubahan secara perlahan-lahan. Sekiranya klien tersebut tidak
mengamalkan arahan tersebut bermakna mereka menolak
arahan terapi itu.
3- Teknik Mencabar ( Paradox ):

Klien dicabar melakukan sesuatu perkara yang menimbulkan


masalah dengan niat sebaliknya supaya klien sedar akan buruk
baik perbuatannya.
Contohnya:
Suami dan isteri diminta bergaduh.

Bentuk Mencabar:
i ) Mencabar dengan cara penegasan. Contohnya,
Ahli terapi berkata “ketika mencuba perubahan mungkin anda
tidak boleh melakukan sesuatu yang baru daripada apa yang
anda sedang buat”.
ii ) Dalam cara penghuraian-
contoh,
Ibu bapa mungkin di minta menunjukkan cara mereka berbicara
dengan anaknya yang berusia 16 tahun tentang bila anaknya
boleh dibenarkan untuk mengambil lesen memandu.

iii ) Mentafsirkan semula dalam bentuk positif terhadap


tingkah laku yang menimbulkan masalah kepada
keluarga.
Contoh:
Seorang anak yang berkelakuan malas pergi ke sekolah. Jika
dilihat dari satu sudut, anak ini bermasalah, tetapi kenapa anak
ini berkelakuan demikian. Sebenarnya anak tersebut
berkelakuan sedemikian adalah untuk menarik perhatian kedua
ibu bapa yang sering bergaduh.
4 - Teknik Pertahanan kendiri ( Ordeals ):
Pengalaman pahit yang menyakitkan supaya klien akan buang
perkara-perkara yang menyakitkan itu.
Contoh:
Suami mendera isteri. Suami isteri diminta menceritakan apakah
pengalaman yang menyakitkan sama ada dari segi perasaan dan
fizikal. Kesakitan kena pukul, penderitaan semasa ditahan dalam
lokap dan sebagainya.
5 - Teknik Berlakun:
Ahli keluarga diminta berlakon terhadap sesuatu kejadian yang
menimbulkan masalah. Tujuannya supaya mereka sedar di atas
kesalahan kelakuannya.
Contoh.
Suami isteri diminta melakunkan semula pergaduhannya dihadapan
kaunselor.
6 - Teknik Memberi pandangan:
Ahli terapis akan memberi pandangan berbentuk bersetuju (
menerima ) atau tidak bersetuju ( menolak ) apa yang
diperkatakan oleh ahli keluarga tersebut.

Contoh:
Seorang anak menyatakan bahawa hubungannya dengan
ayahnya tidak baik. Mungkin ahli terapi akan menjawab “Tidak!,
Ini bermakna kenyataan awak itu menunjukkan tidak ada
harapan”.
BAGAIMANA PERANAN AHLI TERAPI KELUARGA STRATEGIK

1- Ahli terapi strategik bergerak aktif dan stabil


bersama klien.

2- 3 sesi di peringkat awal adalah penting untuk


membuat perubahan dalam keluarga. Oleh itu ahli
terapi bekerja keras untuk mengubahsuai tanggapan
klien dan menyampaikan idea-idea baru kepada klien.
(berkaitan dengan teknik reframing ).
3- Menyampaikan masalah sebagai cara memberi semangat
untuk berubah dengan memberi mereka tugasan kepada klien
dalam sesi-sesi tersebut.

4-Penekanan dalam terapi ialah kepada proses terapi dan


bukan kepada kandungan terapi.

5-Perubahan boleh dibuat pada peringkat individu ( tidak perlu


melibatkan keseluruhan keluarga ).
APAKAH LANGKAH-LANGKAH PROSES TERAPI KELUARGA STRATEGIK

1. Terima pelanggan seadanya. Isi borang biodata. Menerangkan


bahawa sesi dirakamkan dan diperhatikan dan akan
menjelaskan atau mengambil ahli-ahli profesional lain dalam
mengendalikan kes tersebut. Di terangkan rawatan selama 10
sesi.

2. Teroka apakah tindakan penyelesaian yang telah dicuba


sebelum ini untuk menyelesaikan masalah.
APAKAH LANGKAH-LANGKAH PROSES TERAPI KELUARGA STRATEGIK

Ada tiga kategori

1- Menafikan adanya masalah.


2- Menyelesaikan masalah, tetapi bukan masalah.
Penyelesaian yang di cuba dilakukan oleh klien dalam
bentuk rangka kerja yang tidak boleh menyelesaikan
masalah.

3-.Mendapatkan tanggapan pemikiran klien terhadap masalah


yang dihadapinya.Dari sudut manakah klien melihat
masalah.
4. Mendefinisikan masalah-masalah dengan jelas.

5. Menetapkan matlamat terapi yang jelas untuk


rawatan oleh ahli terapis.

6. Memilih dan melakukan intervensi tingkah laku


ia itu memilih teknik dan cara-cara yang sesuai
oleh ahli terapis.

7. Menamatkan sesi.
KEKERAPAN TINGKAH LAKU DISTRUKTIF OLEH
KLIEN MENGIKUT MINGGU
TL 1 TL 2 TL 3 TL 4 TL 5
10
9
8
7
Kekerapan

6
5
4
3
2
1
0
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4
Minggu