Anda di halaman 1dari 11

Ciri-ciri dan kualiti guru yang

profesional
 Memiliki ketrampilan diri sebagai pendidik
- punyai pelbagai ilmu tradisional & moden
- kefahaman dasar & aspirasi negara yang
jelas dan mantap
- bersahsiah tinggi
- beretika cemerlang
- punyai pelbagai kemahiran pengajaran &
pembelajaran dan kaedah pengurusan
terkini.
 Perlu bergerak pantas sepantas
perkembangan & kehendak dunia mana
kini.
 Memiliki, memahami, menghayati &
mengamalkan nilai, norma dan etika
perkhidmatan yang cemerlang.
Terhadap murid
 Mempunyai empati dan komitmen dalam
menghargai maruah orang lain (anak didik,
ibu bapa & rakan sejawat) dalam mengejar
hasil dari segi afektif dan kognitif.
 Hubungkan mata pelajaran dengan
kehidupan murid-murid.
 Kenal, hormati dan percayai murid-murid
 Mengajar murid-murid bagaimana hendak
belajar, menganalisa dan berfikir secara kritis.
 Menjana idea-idea baru dan menarik bagi
murid-murid berfikir mengenainya.
 Menggalakkan murid-murid bertanyakan
soalan mengenai pelajaran.
 Hadir dalam lain-lain aktiviti di mana
murid-murid terlibat seperti sukan,
persembahan muzik dan kebudayaan.
Terhadap mengajar
 Melakukan refleksi dan kritik kendiri, mercu
tanda profesionalisme seorang guru.
 Berfikir secara sistematik mengenai
amalannya dan belajar daripada pengalaman
 Adil dalam menilai dan menggred
 Fleksibel dalam pendekatan-pendekatan
pengajaran dan pembelajaran
 Bersemangat dalam mengajar sesuatu mata
pelajaran
 Seorang komunikator yang cemerlang,
mempu menjadikan idea-idea yang
kompleks mudah difahami
 Sering mengukur kemajuan dan
memberikan maklumbalas kepada murid-
murid
 Merancang pengajaran terlebih dahulu,
beri masa yang cukup bagi setiap tajuk
dan menyepadukan mata pelajaran
Terhadap disiplin (bidang
pelajaran)
 Seorang yang pakar dalam bidang yang diajar
 Seorang yang laparkan ilmu, sentiasa up to
date dalam bidangnya
 Suka belajar perkara-perkara di luar bidangnya
 Aktif dalam penubuhan profesional dan
menggalakkan rakan sejawat menyertainya
 Menjadi ahli kepada komuniti yang belajar
 Bekerja dalam organisasi sekolah yang luas
Masyarakat & negara

 Menjalankan tugas untuk menyebarkan


cita dan matlamat pendidikan negara
berlandaskan kepada prinsip-prinsip Rukun
Negara.
 Memupuk nilai dan sikap murni pelajar
sesuai dengan masyarakat berbilang
bangsa dalam diri murid-murid.
 Mengeratkan persefahaman dan kerjasama
dikalangan guru dan ibu bapa murid.
 Bersopan-santun dan bertingkahlaku baik
dalam segala aktiviti sosial bagi
mewujudkan suasana harmoni.
 Berusaha memenuhi tanggungjawab
terhadap masyarakat dan negara dengan
tidak menyebarkan ajaran yang boleh
merosakkan kepentingan pelajar,
masyarakat dan negara.
 Menghormati masyarakat di tempat guru
tersebut berkhidmat
Profesion keguruan

 Meluaskan ilmu dengan membaca pelbagai


buku rujukan berkaitan mata pelajaran
yang diajar.
 Menyertai kursus-kursus yang dianjurkan
oleh jabatan pendidikan atau pihak
pentadbiran sekolah.
 Mengajar dengan fakta yang betul agar
murid menerima ilmu yang betul dan tepat.