Anda di halaman 1dari 8

Konsep jihad dalam

islam
Disusun Oleh :
1. Dianti Pratiwi - 1910631210064
2. Ilham Ginanjar - 19106312100
3. Nadia Andriani - 19106312100
4. Regita Nailuvar - 19106312100
5. Siti Hopiyah - 19106312100
Pengertian Jihad

Menurut Bahasa Menurut Istilah


• ‘jahada’ : keberatan dan kesusahan • Merangkum segala usaha dan
• Berarti berusaha keras atau kesungguhan dalam bentuk
berjuang bersungguh-sungguh perkataan atau perbuatan dengan
untuk mencapai suatu matlamat. niat yang ikhlas serta perjuangan
dan pengorbanan untuk menegakan
kalimah Allah Swt.
Dalil Jihad
Pada surah (at-Taubah : 41) Hadist Rasulullah s.a.w
Artinya: “perangilah kamu beramai-ramai Dari Anas RA bawasanya Nabi SAW
(untuk berperang pada jalan Allah) sama bersabda: “Hendaklah kamu berjihad
ada dengan keadaan ringan ataupun terhadap musyrikin dengan harta kamu
dengan keadaan berat dan berjihadlah dan diri kamu dan lidah kamu”.
dengan harta dan jiwamu pada jalan Allah (HR.Ahmad, al-Nasa’I dan al-Hakim).
(untuk membela islam). Yang demikian
amatlah baik bagimu juga kamu
mengetahui”.
Jihad dalam Al-Qur’an

Makna jihad dalam Al-Qur’an


1. Jihad bermakna perang
2. Jihad bermakna moral
3. Jihad bermakna dakwah
Pembagian Jihad
1. Jihad al-Nafs (jihad untuk memperbaiki diri)
2. Jihad al-Syaithan (jihad untuk melawan setan)
3. Jihad al-Kuffar wa al-Munaffiqin (jihad melawan orang-orang kafir dan
orang-orang munafik)
4. Jihad al-Babi al-zhulmi wa al-Bida wa al-Munkarat (jihad melawan orang-
orang zalim, dan para pelaku kemungkaran).
1. Hijrah, puncak perjuangan dakwah di Mekah dimana
umat islam terpaksa berjihad dari aspek :
• Spiritual : korban perasaan kasih dan cinta kepada
tanah air serta kaum keluarga yang masih kufur
• Fizikal : tinggal segala harta dan menempuh
perjalanan yang sukar karena terpaksa
berhadapan dengan ancaman kaum musyrikin
quraisy
Unsur-Unsur Jihad 2. Perjuangan dan pengorbanan, inti kepada ajaran islam
dimana semua perkara yang diperintahkan menuntut
kepada pengorbanan nafsu, kepentingan diri, dll
3. Syahid, setiap yang menjadi saksi atas kebearan Allah
Swt dan agamanya yang disampaikan oleh Rasul-nya
serta bersedia membuktikan kepada manusia dan dunia
atas kebenaran tersebut secara lisan, perbuatan atau
kekuatan dan sanggup mengorbankan segalanya untuk
mempertahankan kebenaran tersebut.

Kepentingan dan keutamaan Jihad

1. Menggambarkan nilai iman dalam diri seseorang
2. Lambang kekuatan dan keutuhan umat islam
3. Perniagaan yang menjanjikan ganjaran syurga
4. Menjaga kepentingan agama dalam semua perkara.

TERIMAKASIH

Anda mungkin juga menyukai