Anda di halaman 1dari 6

Bincangkan faktor dan cara

perluasan kuasa British di


Myanmar.
Faktor-faktor
• FAKTOR EKONOMI
• PENANAMAN PADI KOMERSIL
• SUMBER GALIAN –PETROLEUM, BIJIH TIMAH DAN BIJIH BESI
• KAYU JATI
• FAKTOR POLITIK
• PERKEMBANGAN PENGARUH PERANCIS
• KEBIMBANGAN – KEPENTINGAN DI INDIA TERANCAM
• MENINGKATKAN IMEJ DAN KEMEGAHAN
• FAKTOR KEBUDAYAAN DAN PERADABAN ORANG BARAT
• BEBAN ORANG PUTIH
• KEMAJUAN TEKNOLOGI DAN SAINS
• MENYEBARKAN AGAMA KRISTIAN
CARA PERLUASAN
• PERJANJIAN
• 1824 – PERANG INGGERIS-BURMA 1- PERJANJIAN YANDABO
• SERAH ARAKAN, ASSAM DAN TENASERRIM
• MYANMAR X BOLEH CAMPUR TANGAN DI ASSAM, JAINTIA, CHACHAR DAN MANIPUR
• TIDAK SERANG SIAM
• GANTI RUGI 10 JUTA RUPEE
• RESIDEN BRITISH DI RANGOON
• DUTA MYANMAR DI CALCUTA
• PERJANJIAN PERDAGANGAN MYANMAR-BRITISH
• PEPERANGAN
• 1824 – PERANG INGGERIS BURMA I
• ISU WILAYAH ARAKAN
• KEBIMBANGAN PERLUASAN KUASA PERANCIS
• DASAR PERLUASAN KUASA MYANMAR – RAJA BODAWPAYA
• 1852 – PERANG INGGERIS BURMA II
• HUBUNGAN RENGGANG-RAJA BAGYIDAW ENGGAN TERIMA DUTA BRITISH
• SIKAP PAGAN MIN – ANTI-BRITISH, LAYANAN BURUK TERHADAP PEDAGANG BRITISH
• KEGAGALAN MYANMAR BAYAR GANTI RUGI
• 1885 - PERANG INGGERIS III
• DASAR LUAR MINDON MIN – BERSAHABAT DENGAN ITALI DAN PERANCIS
• ISU KASUT
• SIKAP ANTI-BRITISH PEGAWAI MYANMAR
• PERLANGGARAN SYARAT PERJANJIAN PERDAGANGAN 1862 DAN 67
• KEKACAUAN DALAM NEGERI – ISU ORANG SHAN, KACHIN DAN CINA
• PERLUASAN KUASA PERANCIS DI MYANMAR
• ISU SYARIKAT PERDAGANGAN BOMBAY-BURMA