Anda di halaman 1dari 28

PROFESIONAL PENDIDIK

PRASEKOLAH
Definisi profesionalisme
 Profesionalisme
- dikaitkan dgn darjat, martabat atau prestij dan
kedudukan sosial yg tinggi dan dilhat sebagai elit,
diingini dan dikagumi.
Definisi profesionalisme mengikut
NAEYC (1994)
 …..menyediakan program ke arah perkembangan knk2 mengikut
piawai yg telah ditetapkan iaitu
 1. Mempromosi perkembangan knk2 dan pembelajaran mereka
 2. Membina kekeluargaan dan hubungan komuniti
 3. Membuat pemerhatian dan mendokumentasi bentuk sokongan
yg diberikan kpd knk2
 4. Menitikberatkan aspek pengajaran dan pembelajaran
- Hubungkaitkan knk2 dan keluarga
- Menggunakan perkembangan pendekatan yg berkesan
- Memahami isi kandungan dalam pendidikan awal knk2
- Membina kurikulum yg bermakna
Dimensi profesionalisme pendidik prasekolah
• Meningkatkan imu pengetahuan dlm bidang pendidikan awal
1. Memberikan knk2
• Melengkapkan diri dalam program latihan pendidikan awal
komitmen yg tinggi kpd knk2
profesion • 3. Melengkapkan perkhidmatan dalam bidang pendidikan awal
knk2

2. Berkelakuan • Menghormati semua orang


• Menunjukkan keperihatinan kpd semua knk2
mengikut etika terhdp • Menghormati hal2 peribadi
knk2, keluarga dan kaki
tgn yg terlibat

3. Terus memperbaiki • Mengikuti kursus dari masa ke semasa


• Melibatkan diri dalam organisasi profesional dan membaca
diri ke arah penerbitan
perkembangan • Mewujudkan jaringan perhubungan dgn institusi terlbat dgn
pendidikan awal knk2
profesional • Memberi sumbangan yg bernilai kpd pendidikan awal knk2
Apakah etika?
 Etika adalah satu sistem dasar tingkah laku bg sesuatu
kumpulan manusia atau organisasi.
 Sisem dasar ini meliputi aspek2 moral yang baik dan buruk,
yang betul dan yang salah.
 Etika bertujuan memberi panduan kepada ahli2.
 Manusia menggunakan etika untuk menganalisis, menilai dan
menentukan sama ada tingkah laku manusia telah mengikut
peraturan yg ditetapkan.
Kod Etika Pendidik Awal KnkMengikut
NAEYC
 1. Kod Etika terhadap knk2
 1. Tidak boleh merosakkan knk2 – menindas, merosakkan
anggota fizikal knk2
 2. Tidak patut menyertai mana2 aktiviti yg mendiskriminasi
knk2
 3. Melibatkan diri dgn aktiviti yg berilmu
 4. Membiasakan diri dgn simpton penderaan knk2 dr segi
fizikal, seksual, lisan dan emosi serta tahu undang2 dan akta
dlm melindungi knk2
 5. Melporkan kpd pihak berkenaan tntng sebarang penderaan
 2. Etika tanggungjawab kpd ibu bapa dan keluarga
 1. Tidak boleh menafikan ahli keluarga daripada memasuki bilik
darjah
 2. Memberitahu keluarga akan falsafah program, polisi dan
kelayakan akademik.
 3. Melibatkan keluarga dlm membuat keputusan penting yg
melibatkan anak mereka
 4. Menberitahu keluarga jika anak mereka terlibat dlm kemalangan
semasa di sekolah.
 5. Memberitahu ttg apa2 cadangan penyelidikan yg melibatkan
knk2 dan mereka akan diberi peluang sama ada memberi atau
tidak memberi persetujuan
 6. tidak melibatkan diri daam eksploitasi terhadap keluarga.
Tidak menggunakan perhubungan kita dgn keluarga utk
kepentingan peribadi atau keuntungan sendiri
 7. Mengekalkan kerahsiaan dan hormat terhadap keluarga
serta hak mereka terhdp hal2 peribadi.
Kod Etika Guru Prasekolah
 1. Etika tanggungjawab terhadap kanak2
 2. Etika tanggungjawab terhadap ibu bapa
 3. Etika tanggungjawab terhadap rakan sejawat
 4, Etika tanggungjawab terhadap pentadbir
 5. Etika tanggungjawab terhadap pekerja
 6. Etika tanggungjawab terhadap masyarakat
1. Etika tanggungjawab ke atas knk2
 Mempunyai rasa belas kasihan dan kasih sayang kpd kank2
 Mengutamakan kebajikan dan keselamatan knk2
 Bersikap adil dan menjalinkan hbgan mesra kpd kpd setiap
knk2 tanpa mengira faktor jasmani, mental, emosi , politik,
ekonomi, agama dan keturunan
 Mengajar tidak semata2 krn upah , balasan terima kasih ttpi
mengajar krn Tuhan
 Membimbing dan mengajar knk2 menguasai sesuatu
kemahiran mengikut pencapaian dan penguasaan kemahiran
mereka
 Mengembangkn pembelajaran knk2 menurut tahap
pemahaman dan kemahiran mereka
 Memberi contoh dan amalan yg baik kpd knk2
 Mengekal, memperbaiki dan meningkatkan kecekapan tugas
melalui penilaian, pembacaan, lawtan dan mengahdiri
kursus, bengkel spy pengajaan mencapai mutu cemerlang.
2. Etika tanggungjawab kepada ibu
bapa
 Menghormati tanggungjwb utama ibu bapa kpd anak2 mereka
 Berusaha menwujudkn hbgn mesra dan kerjasama erat antara
tadika dgn ibu bapa
 Mengganggap semua maklumat yg iberikan ibu bapa adalah sulit
 Menjalin kn hbgan dgn ibu bapa secara ihklas dan jujur serta
mengelakkan diri dari digunakan dan dioengaruhi olehnya
 Sentiasa berhati2 atau mengelakkan mengeluarkn knk2 yg boleh
mempengaruhi dan menjejaskan kepercayaan knk2 terhdp ibu bapa
mereka.
 Bersedia menerima teguran, tolong menolong, menyanjungi dan
menghargai nilai amanah ibu bapa dalam menjalankan tugas.
3. Etika tanggungjwb trhdp rakan
sejawat, tugas dan jabatan
 Memahami dan menghayati tugas falsafah dan matlamat jabtn
 Mengelakkn diri drp mbuat kenyataan atau ulasan yg
mencemarkan nama baik dan menjauhkan maruah jabatan
 Tidak melibatkan diri dlm aktv2 yg menjejaskan kecekapan sebagai
guru prasekolah dan mementingkan pekerjaan yg bersih, cekap
dan amanah dan berkesan
 Sentiasa berusaha menjadi guru yg sensitif, kreatif dan inovatif,
positif dan proaktif
 Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat
 Sentiasa mengaasi dan mengendalikan diri, mematuhi dan
menghormati peraturan spy tidak mencemarkn nama baik guru
prasek dan jabatan
 Menjadikan tugas ebagai sumber motivasi kerja dan
kecemerlangan
 Menjalankan tugas semata2 kerana Tuhan dgn mengamalkn
sifat muhasabah diri, bijaksana adil dan amanah serta
bersungguh2, rajin dan reda.
4. Etika tanggungjawab terhdp
pentadbir
 1. Sentiasa patuh kepada arahan perkhidmatan atau arahan guru besar
dari amsa ke semasa.
 2.Datang awal sebelum kanak2 sampai ke sekolah dan pulang setelah
kanak2 balik ke rumah masing2.
 3. Segala kelengkapan dan perabut yang dibeli perlu direkod dan
dilaporkan kepada pentadbir dari masa ke semasa.
 4. Membuat permohonan kepada pentadbir sekiranya hendak membawa
knk2 untuk lawatan .
 5. Mendapatkan keizinan drp ibu bapa tentang sesuau aktiviti/lawatan.
 6. Segala perkaran berkaitan kewangan perlu mendapat persetujuan dari
pentadbir e,g yuran, sumbangan.
 7. Wang , yuran dan sumbangan perlu diserahkan kpd bahagian
kewangan sekolah.
Kelakuan Kakitangan Awam Kerajaan
 1. Tatakelakuan
 2. Pekerjaan luar
 3. Pakaian
 4. Dadah
 5. Hadiah, dsb
 6. Keraian
 7 . Pemunyaan harta
 8. menyenggara kehidupan yg melebihi emolumen
 9. Meminjam wang
 10. Laporan mengenai keberhutangan yng serius.
 11. Meminjamkan awang
 12. Penglibatan dalam pasaran komuditi.
 13. Penerbitam buku
 14 . Mmebuat penyataan awaam.
 15.Laranag bertindak sebagai penyunting.
 16, Mengambil bahagian dalam politik,
 17 . Ketidakhadiran
5. Etika tanggungjawab terhdp pekerja
 1. Memastikan sekolah sentiasa bersih dan kemas di dalam dan di
laur bilik darjah.
 2. Memasak makanan mengikut menu yang ditetapkan pada setiap
hari.
 3. Memastikan makanan ang dimasak sentiasa bersih dan cara
masak yang sesuai dgn knk2.
 4. Hormat kepda pembantu dan menjaga kebajikannya.
 5. Membimbing pembantu untuk sama-sama memupuk sahsiah
kanak2 yag terpuji kanak2spt mengucapkan terima kasih dan
menghormati orang tua.
 6. Membimbing pembantu memahami psikologi kanak2spt
memberi peneguhan kpd tingkah laku baik
6. Etika tanggungjawab terhdap
masyarakat
 1. Tidak mengajar knk2 ajaran yg bertentangan dengan adat dan
budaya masyarakat.
 2. Berpegang kpd tingkah laku yg sopan dan diterima oleh
masyarakat.
 3. Mempamerkan bahasa pertutuan yang baik spy menjadi ikutan
knk2 dan keluarga.
 4. Menunjukkan cara berpakaian yg sopan.
 5. Menghormati masyarakat setempat,
 6. Mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.
 7. Mengelakkan melakukan perkara sumbang pada masyarakat.
 8. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dgn
ibu bapa, institusi pendidikan dgn masyarakat.
Rumusan….Ciri2 Guru Prasekolah
 1. sentiasa awal dan menepati masa
 2.sentiasa bersemangat utk menolong
 3. sentiasa tekun dan rajin membuat kerja
 4. sentiasa optimis dan positif tntg knk2
 5. sentiasa cekal dan tabah mengahdapi masalah
 6. sentiada memperbaiki diri dan keadaan
 7. sentiasa menghasilkan kerja yang cemerlang
 8. sentiasa bersyukur
 Sentiasa berdoa
 10. membuat keputusan sendiri
 11. sentiasa memperbaiki diri
 12. sentiasa memberi sumbangan
 13. menghoramti sesuatu yg peribadi
 14. kerja kuat dan smart
 15. bertanggungjawb dan setia kpd organsasi
 16. bekerja mengikut peraturan
 17. sensitif kpd persekitran
 18. bangga dan seronok dgn tugas
 19. menerima teguran dgn lapang dada
 20. bersedia utk berubah ke arah yg lebih positif
 21. sentiasa bersyukur
Braun dan Edward (1972)…
 Gaya pengajaran guru adalah penting kerana ia mempunyai
kesan yg banyak terhadap perhubungan murid dgn guru,
keberkesanan pengajaran, budaya berfikir knk2 dan
pemupukan nilai2 murni.
Hendrick (1990)
 Guru yg terlibat dgn progra pendidikan prasekolah perlu
bekerja keras, mengambil perhataian tentang dapatan kajian
dan saranan mengenai pengajaran mengetahui perlunya
bersikap positif, perlu memperkembangkan falsafah mengajar
dengan jelas serta memberikan pendidikan dlm suasana
mesra dan berkasih sayang.
Spodek (1985)
 Individu yg terlibat dgn pendidikan prasek mesti mempunyai
kualiti yg baik seperti bertenaga, berwatak menarik, suara
jelas, pendengar yg baik, berfikiran luas dan memounyai visi
serta misi yg jelas.
Bredikamp dan Copple (1997)
 Guru hendaklah menerima tanggungjawab untuk menyokong
secara aktif perkembangan knk2 dan menyediakan peluang
utk memperolehi pengetahuan dan kemahiran penting.
 Guru hendaklan menggunakan pengetahuan mereka
mengenai perkembangan knk2 dan pembelajaran utk
mengenalpasti berbagai2 aktiviti, bahan2 dan pengalaman2
pemebelajaran yg sesuai utk sesuatu kumpulan atau individu
knk2
Kod Etika Guru Prasekolah di Malaysia
 Perlukah guru prasekolah mempunyai kod etika tersendiri?
Mengapa?
Kerja kumpulan
 Kumpulan 1 dan 2
Tonton video ‘Make a Difference’ dan bincangkan kod etika yang
telah dipatuhi dan tidak dipatuhi oleh Miss….. Bincangkan juga
implikasi kepada pematuhan dan ketidakpatuhan kod2 etika tersebut.

 Kumpulan 3 dan 4
Tonton video ‘Combat Guru Pendalaman’ dan bincangkan kod
etika yang telah dipatuhi dan tidak dipatuhi oleh Cikgu …..
Bincangkan juga implikasi kepada pematuhan dan ketidakpatuhan kod2
etika tersebut.
 Kumpulan 5 dan 6
Tonton video ‘kanak2 disleksia’ dan bincangkan kod etika yang
telah dipatuhi dan tidak dipatuhi oleh guru tersebut.
Bincangkan juga implikasi kepada pematuhan dan ketidakpatuhan kod2
etika tersebut.
 Thank you.

Anda mungkin juga menyukai