Anda di halaman 1dari 20

KAPASITI PEDAGOGI

PEMBELAJARAN BERMAKNA
NEW PEDAGOGIES FOR DEEP LEARNING

JABATAN PENDIDIKAN KHAS


Pengerusi: Nur Ain Nabilah binti
Ismail

Setiausaha: Nurul Amirah binti


Mohd Jaafar

Bendahari: Najiyatul Nadirah binti


Mohd Radzi
1) Che Anis Zulaikha binti Che Harun
2) Darwisya Husna binti Mahadhir
1) Nik Nuramira binti Nik Li 3) Nur Syazwa Amirah Binti Mohd
Noor
2) Hidayati Nabilah binti Safre
1) Amiera Farhana binti Chu Hairi
2) Nazareen Adillia Binti Hirudin
3) Nur Aquilah Aiman binti Haimi

JAWATANKUASA
KERJA NPDL
1) Dg Noor Faezzah binti Bakar
2) Siti A’isyah binti Saiful Bahari 1) Nur Anis Nadhirah binti Mohd
Sohaimi
3) Nur Izian Nafisa binti Abu
Bakar 2) Nurul Fatihah binti Hasbullah

1) Siti Nur Aisya Najiha binti 1) Nur Liyana binti Muhamad


Mohd Yusof
2) Nurul Afifah binti Mohamad
2) Balqis Raihana binti Abdullah Nasir
3) Atiqah binti Sukor
MODEL BIG IDEA
SENARAI TUGASAN
BIL TUGASAN KURSUS

1. MODEL ASSURE DAN RPH [EDUP3053, PKBK3063]

2. PENGURUSAN GRAFIK [EDUP3043]

3. PENULISAN AKADEMIK
[EDUP3043, PKBK3063]

4. PEMBANGUNAN BAHAN PDP DIGITAL


[EDUP 3053, PKBK3073]

5. PEMBENTANGAN DAN PENILAIAN [EDUP 3053]

6. PENULISAN ESEI [EDUP 3053]


Penulisan
6 Akademik
RAIKAN
KEPELBAGAIAN
PKBK3073 1
EDUP3043 English
Language
Pengurusan Teaching
Bilik Darjah & Methodology
Tingkah Laku for Pupils with
Pengurusan Learning
EDUP3053 Difficulties
5 Grafik
Teknologi Untuk Penulisan
Pengajaran dan Esei
Pembelajaran

PKBK3063
2
Penghasilan Kaedah Pengajaran dan
Produk Pembelajaran Bahasa
Melayu Murid Masalah
Pembelajaran

3
3
Memiliki ‘perspektif keusahawanan’ dari sudut
ekonomi dan sosial, mengajukan soalan inkuiri
yang tepat bagi menghasilkan idea-idea baru, Menilai maklumat dan hujah secara kritikal, melihat pola
dan kepimpinan yang meneraju dan memacu dan perkaitan, membina pengetahuan yang bermakna dan
idea-idea tersebut seterusnya menterjemahkan menerapkannya dalam situasi sebenar.
sebagai tindakan.
PEMIKIRAN KRITIS
KREATIVITI

Saling bergantung dan bersinergi dalam kumpulan dengan


Berkomunikasi dengan berkesan dengan pelbagai kemahiran interpersonal dan berpasukan yang tinggi seperti
gaya, mod dan alatan (ermasuk alatan digital), pengurusan dinamika kumpulan dan cabaran yang berkesan
disesuakan untuk pelbagai audien. dan membuat keputusan bernas bersama. Saling belajar
dan menyumbang kepada ahli kumpulan.
KOLABORATIF
KOMUNIKASI

Memiliki pemiikiran global, mempertimbangkan isu-


isu global berdasarkan pemahaman yang mendalam Mempraktikkan pembelajaran bermakna, memiliki sifat-
tentang nilai-nilai dan pandangan dunia yang sifat seperti kegigihan, ketabahan, dan daya tahan, dan
pelbagai, serta melalui minat dan keupayaan yang keupayaan untuk menjadikan pembelajaran sebagai
tulen untuk menyelesaikan masalah dunia nyata yang sebahagian daripada kehidupan. Seorang yang pandai
rumit dan memberi kesan kepada kelestarian manusia membawa diri dalam kehidupan yang mencabar
dan alam sekitar.
KEWARGANEGARAAN SAHSIAH
• MENGANALISIS ISU TINGKAH LAKU MURID
DALAM BILIK DARJAH
• SIKAP POSITIF SEMASA • MENILAI MAKLUMAT YANG DIPEROLEHI
MENJALANKAN TUGASAN • MEMBUAT PERKAITAN MASALAH DAN STRATEGI
• SIKAP BERTANGGUNGJAWAB DAN • MEMBERI CADANGAN STRATEGI
BERINTEGRITI
• KOMITMEN YANG DIBERIKAN
SEMASA MENYIAPKAN TUGASAN PEMIKIRAN KRITIS
• MENILAI DAN MENGINTERPRETASI
PERWATAKAN IDEA
KREATIVITI • MENGHASILKAN PAKEJ
PEMBELAJARAN YANG MEMENUHI
KEPERLUAN PEMBELAJARAN

KOMUNIKASI KOLABORASI
• KOMUNIKASI DUA HALA
• KOMUNIKASI PELBAGAI MOD KEWARGANEGARAAN
• MENEMU BUAL GURU DI SEKOLAH
• MAKLUMBALAS IBU BAPA DAN
GURU YANG MENGGUNAKAN • SALING MEMBANTU DALAM
PAKEJ PEMBELAJARAN SATU KUMPULAN
• KOLABORASI ANTARA GURU DI
SEKOLAH DAN PENSYARAH.
• BERSEMANGAT BANTU
MENINGKATKAN KEMAJUAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
Isu Pengurusan Tingah Laku Murid Masalah Pembelajaran Dan Strategi
Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kemahiran Membaca
Oleh : Amiera Farhana binti Chu Hairi
Isu Masalah Tingkah Laku Murid Dan Masalah Kemahiran Bahasa
Oleh : Atiqah binti Sukor

Isu Tingkah Laku Bermasalah Di Dalam Bilik Darjah Dan Strategi Pengajaran Dan
Pembelajaran Yang Digunakan Untuk Mengatasi Masalah Tersebut

Oleh : Balqis Raihana binti Abdullah


Isu Tingkah Laku Dalam Kalangan Murid Berkeperluan Khas Dan Pengalikasian
Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Melibatkan Kemahiran Lisan
Oleh : Che Anis Zulaikha binti Che Harun
Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Bahasa Dalam Menangani Isu-
Isu Tingkah Laku Dalam Bilik Darjah
Oleh : Darwisya Husna binti Mahadhir
Isu Pengurusan Tingah Laku Murid Masalah Pembelajaran Dan Strategi Pengajaran
Dan Pembelajaran Dalam Kemahiran Membaca
Oleh : Dg Noor Faezzah binti Bakar
Pengurusan Bilik Darjah Dan Tingkah Laku
Oleh : Hidayati Nabilah binti Safre
Strategi Yang Boleh Diaplikasikan Untuk Mengatasi Masalah Tingkah Laku Ketika
Sesi Pengajaran Dan Pembelajaran (Pdp)
Oleh : Najiyatul Nadirah binti Mohd Radzi
Isu Tingkah Laku Murid Bermasalah Pembelajaran Dalam Menguasai Kemahiran
Bahasa Membaca
Oleh : Nazareen Adillida binti Hirudin
Strategi Kemahiran Bahasa Dalam Menangani Tingkah Laku Murid Bermasalah
Dalam Bilik Darjah
Oleh : Nik Nuramira binti Nik Li
Aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran kepada murid BERKEPERLUAN
KHAS masalah tingkah laku
Oleh : Nur Ain Nabilah binti Ismail
Komunikasi Lisan Dan Isu Semasa Bilik Darjah
Oleh : Nur Anis Nadhirah binti Mohd Sohaimi
Analisis Tingkah Laku Murid Berkeperluan Khas Dan Strategi Pengajaran Dan
Pembelajaran Kemahiran Lisan Dalam Pengajaran Bahasa Melayu Untuk
Membentuk Bilik Darjah Yang Kondusif
Oleh : Nur Aquilah Aiman binti Haimi
Masalah Tingkah Laku Murid Berkeperluan Khas Yang Wujud Ketika Guru
Menjalankan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu
Oleh : Nur Izian Nafisa bnti Abu Bakar
Strategi Pengajaran Bagi Mengatasi Masalah Tingkah Laku Murid Berkeperluan
Khas Masalah Pembelajaran
Oleh : Nur Liyana binti Muhamad
Isu-Isu Pengurusan Tingkah Laku Dan Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran
Oleh : Nur Syazwa Amirah binti Mohd Noor
Mendepani Masalah Tingkah Laku Murid Berkeperluan Khas Dalam Pengajaran
Dan Pembelajaran Dengan Pemerkasaan Strategi Bahasa Melayu
Oleh : Nurul Afifah binti Muhamad Nasir
Masalah Bahasa Dalam Subjek Bahasa Melayu Bagi Murid Berkeperluan Khas Serta
Isu Tingkah Laku
Oleh : Nurul Amirah binti Mohd Jaafar
Masalah Tingkah Laku Dalam Kalangan Kanak - Kanak Berkeperluan Khas Yang
Menyebabkan Berlakunya Masalah Bahasa
Oleh : Nurul Fatihah binti Hasbulah
Pembelajaran Bahasa Melayu Murid Berkeperluan Khas Dan Isu Semasa Di Dalam
Bilik Darjah
Oleh : Siti A’isyah binti Saiful Bahari
Isu-Isu Semasa Berkaitan Tingkah Laku Bermasalah Dan Strategi Pengajaran
Bahasa Melayu Di Dalam Bilik Darjah
Oleh : Siti Nur Aisya Najiha binti Mohd Yusof
Pengaplikasian “ABC Song” dalam Pakej “Alphabet Kaboom” untuk Kemahiran
Membaca bagi Murid Tahun 1 Masalah Pembelajaran
Oleh : Amiera Farhana binti Chu Hairi

Keberkesanan aplikasi “Write It Down” dalam Kemahiran Menulis kepada Murid


Berkeperluan Khas
Oleh : Atiqah binti Sukor

Penggunaan ‘‘Animals And It Sounds’’ dalam Pakej Pembelajaran “Animounds”


Bagi Meningkatkan Kemahiran Mendengar Murid Berkeperluan Khas
Oleh : Balqis Raihana binti Abdullah

Aplikasi Video ‘‘Know Me’’ dalam Pakej ‘‘Writhink’’ untuk Kemahiran Menulis
bagi Murid Berkeperluan Khas
Oleh : Che Anis Zulaikha binti Che Harun

Penggunaan video “Who Am I” dalam Kemahiran Mendengar dan Bertutur kepada


Murid Berkeperluan Khas
Oleh : Darwisya Husna binti Mahadhir

Aplikasi “Story-Nimal” dalam Pakej “Animounds” untuk Kemahiran Bertutur dan


Mendengar Murid Berkeperluan Khas
Oleh : Dg Noor Faezzah binti Bakar

Penilaian video klip ‘‘Choose One Game’’ dalam Pakej ‘‘Let’s Learn Greeting’’
untuk Kemahiran Mendengar dan Bertutur bagi Murid Tahun 1 Masalah
Pembelajaran
Oleh : Hidayati Nabilah binti Safre

Penggunaan klip video “Animal Sound” untuk Kemahiran Mendengar dan Bertutur
bagi Murid Masalah Pembelajaran
Oleh : Najiyatul Nadirah binti Mohd Radzi

Penilaian “Alphabet Games” bagi Murid Berkeperluan Khas Tahun 1 bagi subjek
Bahasa Inggeris untuk Kemahiran Membaca
Oleh : Nazareen Adillida binti Hirudin

Keberkesanan video ‘‘Sounds Of Animal’’ dalam Pakej “Animals In The Farm”


untuk Kemahiran Bertutur dan Mendengar untuk Murid Masalah Pembelajaran
Oleh : Nik Nuramira binti Nik Li
Keberkesanan klip video “Greetings Song” dalam Kemahiran Mendengar dan Penilaian video “Guess Me” dalam Pakej “Let’s Learn Greeting” untuk Kemahiran
Bertutur bagi Murid Berkeperluan Khas Tahun 1 Mendengar dan Bertutur untuk Murid Berkeperluan Khas
Oleh : Nur Syazwa Amirah binti Mohd Noor
Oleh : Nur Ain Nabilah binti Ismail
Penguasaan Kemahiran Mengeja dalam Kalangan Muird Berkeperluan Khas
Penilaian aplikasi ‘‘Hello It’s Me!’’ dalam Pakej “My Pets” untuk Kemahiran melalui penggunaan aplikasi ‘‘Meet The Letters’’ dalam Pakej “Alphabet Kaboom’’
Mendengar dan Bertutur bagi Murid Berkeperluan Khas Oleh : Nurul Afifah binti Muhamad Nasir
Oleh : Nur Anis Nadhirah binti Mohd Sohaimi Penggunaan “My Flashcard” dalam “Hello & Goodbye!” untuk Kemahiran
Mendengar dan Bertutur bagi Murid Masalah Pembelajaran Tahun 1
Pengaplikasian “Sprite” (Spell And Write) melalui Pakej “Writhink” untuk
Oleh : Nurul Amirah binti Mohd Jaafar
Kemahiran Menulis bagi Murid Masalah Pembelajaran Tahun 2
Oleh : Nur Aquilah Aiman binti Haimi Menilai Kemahiran Mendengar dan Bertutur untuk Kanak-Kanak Berkeperluan
Khas melalui aplikasi Quizziz dalam Pakej “My Pets”
Penggunaan video “Guess Me” dalam Pakej “Hello & Good Bye!” bagi mata Oleh : Nurul Fatihah binti Hasbulah
pelajaran Bahasa Masalah Pembelajaran Tahun 1 Penggunaan “Animal Song Video’’ dalam Pakej Animounds untuk Murid
Oleh : Nur Izian Nafisa bnti Abu Bakar Berkeperluan Khas bagi Kemahiran Mendengar Dan Bertutur
Oleh : Siti A’isyah binti Saiful Bahari
Penggunaan klip video “What Am I” dalam Menilai Tahap Penguasaan Murid
Bermasalah Pembelajaran Mengecam dan Membezakan Bunyi Haiwan Video ‘My Daily Life’ dalam Pakej Let’s Learn Greetings untuk Kemahiran
Mendengar dan Bertutur untuk Murid Berkeperluan Khas
Oleh : Nur Liyana binti Muhamad Oleh : Siti Nur Aisya Najiha binti Mohd Yusof
P R O D U K D I G I TA L S E M E S T E R 3
(PENDIDIKAN KHAS 1)
BIL NAMA PRODUK PAUTAN
1 HELLO & GOODBYE https://ainlovebella98.wixsite.com/hellogoodbye

2 LET’S LEARN GREETING https://akidsyazwan93.wixsite.com/mysite#

3 WRITHINK https://aquilahaiman98.wixsite.com/mysite

4 MY PETS https://tehaa211612.wixsite.com/last-1

5 ALPHABET KABOOM! https://afifahnasir98.wixsite.com/mysite

6 ANIMOUNDS LEARNING KIT https://dayangfaezzah01.wixsite.com/mysite-3

7 ANIMALS IN THE FARM https://amiranikli1999.wixsite.com/soundofanimals

KOMPILASI PRODUK DIGITAL : https://pk12017.wixsite.com/npdlpk1


P RO D U K D I G I TA L S E M E S T E R 3
(PENDIDIKAN KHAS 1)
PA D L E T H A S I L N P D L
(PENDIDIKAN KHAS 1)
PADLET PENDIDIKAN KHAS 1
P RO M O S I P RO D U K D I G I TA L
SEMESTER 3
(PENDIDIKAN KHAS 1)
SEKIAN
TERIMA KASIH