Anda di halaman 1dari 5

BAB 3: GOLONGAN BAIK

YANG DIBINASAKAN
Apakah yang menyebabkan berlaku
perbezaan yang ketara di antara orang
yang beriman dengan golongan kafir
dan fasik di dalam menganalisa fakta
sejarah?
Sebutkan fenomena fenomena sejarah
yang terpenting menjadi pertikaian
tersebut?
Amir Mukminin Omar Al Khatab pernah
ditanya "Apakah sesebuah negeri itu akan
musnah sedangkan ia membangun dan
makmur" Beliau dengan tegas menjawab "Ya
apabila orang orang jahat menguasai orang
orang baik" Huraikan kenyataan ini? Kenapa
kita memahami kenyataan ini?
Firman Allah yang bermaksud " Takutilah olehmu
akan fitnah(cubaan) yang tiada akan menimpa
orang orang yang zalim sahaja diantara kamu dan
ketahuilah bahawa Allah amat keras seksaannya?
An Anfal25. Apakah yang dapat kita fahami
daripada ayat tersebut? Bagaimanakah
kefahaman Salafussoleh memahami ayat
ini?Bagaimanakah penafsiran Syed Qutb?
" Kanun Persamaan" Apakah yang
dimaksudkan dengan Kanun Persamaan?
Sebutkan dalil dalil al Quran yang berkaitan
Kanun Persamaan? Apakah langkah langkah
yang perlu diambil setiap individu muslim
untuk menyelamatkan diri dan
masyarakatnya daripada azab Kanun
Persamaan?