TEORI PEMBELAJARAN

1. TEORI GAGNE (Teori suasana untuk pembelajaran) ‡ Fokus kepada kemahiran intelektual. ‡ Beberapa aras pembelajaran ‡ Setiap jenis perlukan pendekatan berbeza ‡ 5 kategori utama pembelajaran
a. b. c. d. e. Maklumat lisan Kemahiran intelek Strategi kognitif Kemahiran psikomotor sikap

‡ Setiap aras pembelajaran memerlukan keadaan internal dan external yang berbeza iaitu memerlukan pendekatan yang berbeza.
± For cognitive strategies to be learned, there must be a chance to practice developing new solutions to problems; to learn attitudes, the learner must be exposed to a credible role model or persuasive arguments (Kearsley, 1994)

‡ Gagne juga menekankan bahawa pembelajaran untuk kemahiran intelektual boleh disusun secara hiraki mengikut kesukaran:

i. Pengesahan rangsangan ii. Response generation (pengembangan rancangsan) iii. Ikut prosedur iv. Penggunaan terminologi v. Diskriminasi vi. Pembentukan konsep vii. Kepatuhan peraturan viii. Penyelesaian masalah ‡ Hiraki di atas penting supaya instructor boleh kenalpasti keperluan untuk memenuhi pembelajaran pada setiap aras.

‡ Teori ini menekankan 9 pendekatan dan proses koginitif:
a. b. c. d. e. Perhatian / penerimaan Jangkaan (beritahu objektif kepada pelajar) Retrieval (imbas kembali pembelajaran lepas) pemilihan pandangan (tunjukkan rangsangan) Semantic encoding (sediakan bantuan pembelajaran) f. Tindakbalas (pemilihan kebolehan) g. Pengukuhan (sediakan feedback) h. Penilaian kebolehan i. Generalisasi (pengukuhan retention dan pemindahan)

‡ Aplikasi teori: ‡ Fokus adalah kepada kemahiran intelektual. Contoh penggunaan ‡ Tajuk Kenali Budaya Malaysia a. Dapatkan perhatian: kepelbagaian budaya di Malaysia b. Kenalpasti objektif: Apakah cara makan masyarakat yang berbeza di Malaysia? c. Ingat semula pembelajaran lepas pengalaman cara makan sendiri d. Rangsangan- definisi/ gambar makan kaumkaum di Malaysia e. bantuan pembelajaran- berikan contoh-contoh cara makan penduduk di Malaysia

f. Kebolehan minta murid tunjuk cara 3 cara makan berbeza kaum di Malaysia g. Beri maklumbalas berikan jawapan / jelaskan kepada murid h. Nilai prestasi/ kebolehan berikan markah / gred i. Pemindahan pembelajaran berikan contoh-contoh yang sesuai dengan keadaan dan kaum yang ada. Prinsip Teori Gagne: i. Pendekatan berbeza diperlukan untuk hasil pembelajaran yang berbeza ii. Pembelajaran berlangsung dalam keadaan pembelajaran diperlukan iii. Langkah-langkah khusus untuk pembelajaran berbeza mengikut hasil pembelajaran iv. Hiraki pembelajaran memperlihatkan kemahiran intelektual yang perlu dipelajari oleh pelajar.

TEORI SUASANA UNTUK PEMBELAJARAN
1. Maklumat Lisan
‡ ‡ Maklumat yang diberikan secara lisan yang dapat membantu murid dalam pembelajaran Contoh: tajuk: pengurusan diri (kesihatan). Maklumat tentang keperluan menjaga kesihatan Kemahiran pelbagai mengikut situasi, kebolehan Kebolehan kognitif. Kaedah/ strategi penggunaan kebolehan mengikut keadaan Kemahiran psikomotor yang berbeza mengikut situasi pengaruhi pembelajaran Sikap/ sahsiah mempengaruhi pembelajaran

2. Kemahiran Intelek
‡ ‡

3. Strategi kognitif 4. Kemahiran psikomotor
‡

5. Sikap
‡

Tugasan Tutorial
‡ Berikan contoh-contoh pembelajaran yang sesuai mengikut teori Suasana untuk pembelajaran Gagne

TEORI KONSTRUKTIVISME
‡ Berdasarkan kajian kognitif. ‡ Berasaskan idea bahawa setiap individu membina pengetahuannya sendiri. ‡ 2 prinsip teori konstruktivisme:
± Pendidikan mesti berfokuskan pelajar ± Tiada pengetahuan kecuali berdasarkan pengalaman yang dibina pelajar

‡ Struktur kognitif digunakan bagi menyediakan makna dan mengorganisasikan pengalaman dan membolehkan individu berkembang melebihi maklumat yang diberikan. ‡ Prinsip-prinsip Konstruktivisme
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pembelajaran aktif Metakognitif Pembelajaran konstektual Pembelajaran kolaboratif Berpusatkan pelajar Kurikulum spiral Penilaian yang autentik

1. Pembelajaran aktif
± Pelajar membentuk makna dari maklumat. Pelajar perlu berbuat sesuatu setelah dapat maklumat

2. Metakognitif
± Kita belajar dengan memahami dan mencari makna dari sesuatu yang dipelajari. Pembelajaran bermakna melibatkan refleksi

3. Pembelajaran kolaboratif
± Aspek sosial pembelajaran komunikasi, interaksi dan aplikasi pengetahuan

4. Berpusatkan pelajar
± Hubungkan pengetahuan sedia ada pelajar. Motivasi menjadi aspek penting

5. Kurikulum Spiral
± Setiap makna yang kita bina sepatutnya menjadikan kita lebih faham. Pengetahuan di struktur supaya senang difahami oleh pelajar.

6. Penilaian yang autentik
± Penilaian berdasarkan pengalaman dan kebolehan, hasil kerja pelajar yang terbina semasa proses pembelajaran.

‡ Guru perlu galakkan pelajar membina hipotesis, buat keputusan dan mendapatkan prinsip-prinsip sendiri ‡ Tugas guru:
± memindahkan maklumat yang hendak dipelajari sesuai dan bermakna mengikut pemahaman pelajar ± Susun maklumat agar pelajar dapat mengembangkan apa yang telah mereka pelajari

‡ Teori konstruktivisme boleh diaplikasikan:
± Kesediaan pelajar untuk belajar ± Pendekatan perlu berstruktur ± Pendekatan dibuat untuk memudahkan pengkajian yang lebih mendalam

‡ Rumusan teori konstruktivisme
1. Pembentukan konsep dan idea baru 2. Penyesuaian mengikut kefahaman pembelajaran 3. Struktur pembelajaran yang sesuai

SOALAN TUTORIAL
Dalam kumpulan berempat anda diminta cuba aplikasikan teori konstruktivisme dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL
‡ Penekanan kepada kepentingan pemerhatian dan peniruan tingkahlaku, sikap dan reaksi emosi. Pemahaman tingkahlaku agresif dan ketidaktentuan psikologi. ‡ Prinsip pembelajaran sosial (pemerhatian)
1. Perhatian (attention) 2. Retention (organisasi kognitif / diorganisasi ikut pengalaman/ pengetahuan sedia ada) 3. Motor reproduction (kebolehan fizikal, pemerhatian dan kesahihan maklumbalas) 4. Motivation 5. Observer Characteristics (keupayaan pengamatan, set )

‡ Dalam menggunakan teori pembelajaran sosial, prinsip berikut selalunya ada dalam fikiran pemerhati:
1. Aras tinggi dalam pemerhatian dicapai jika tingkahlaku yang diperhati itu diterima dan dikodkan mengikut penerimaan mereka seperti perkataan, labels, imej yang lebih baik. 2. Individu suka meniru tingkahlaku yang pada pandangan mereka ada hasil yang positif 3. Individu suka meniru orang yang lebih dekat dengan diri mereka dan dihormati. Tingkahlaku ini mempunyai fungsi nilai.

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF (INTERAKSI SOSIAL)
‡ Interaksi sosial memainkan peranan penting dalam perkembangan kognitif

Kaedah Pembelajaran Sosial
1. 2. 3. 4. Mentoring Internship Apprenticeship kontekstual
Pembelajaran dalam situasi sosial di mana novis belajar dengan mereka yang lebih berpengalaman

Latihan: Mengapa kita mudah tertarik kepada produk yang diiklankan di tv?

Soalan Tutorial
‡ Bincangkan contoh-contoh interaksi sosial dan scaffolding dalam pembelajaran.

TEORI RANGSANGAN DERIA
‡ Belajar melalui penggunaan kelima-lima deria yang ada
± Melihat (learning by seeing) ± Mendengar (learning by listening) ± Menyentuh, merasa, (learning by touching) ± Membuat (learning by doing) ± Menghidu (learning by smelling)

LAIRD (1985)
‡ Dewasa belajar 75% melalui deria mata ‡ Dewasa belajar 13% melalui pendengaran ‡ Dewasa belajar 12% melalui sentuhan,bau dan rasa. ‡ Jika multi-sense diaplikasi dlm pembelajaran kesan P&P lebih positif.

PSK & DERIA RANGSANGAN
‡ Pengajaran PSK Di Sekolah. Lebih bertumpu kearah behaviorisme(tingkah laku manusia) ‡ P&P yang berkesan melibatkan deria matamembuat pemerhatian ke atas tingkah laku manusia dan membuat generalisasi. ‡ Cth;klasifikasi manusia yang bising di tempat awam, rumah ibadat dan pejabat kerajaan,berebut menaiki bas,vandalisme.

Deria Pendengaran
‡ Penjelasan sesuatu isu-ceramah, syarahan, forum etc. ‡ Perhimpunan sekolah-ucapan pengetua sek. ‡ Penjelasan mengenai sesuatu tajuk pelajaran. ‡ Lisan + Tulisan (catatan nota) lebih berkesan.

Deria Bau, Sentuh & Membuat
‡ Kebolehan kenalpasti bau sesuatu bahansimen, buah2an,minyak wangi. ‡ Kebolehan kenalpasti bergantung kpd kekerapan menghidu bau tersebut. ‡ Bau mayat, bangkai binatang,longkang tersumbat, najis. ‡ Binatang lebih kuat deria bau-anjing, kucing, Gajah, Harimau, singa

Deria Membuat(rasa)
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Membuat layang2, perabut, rumah, kereta. Memasak kek, lauk, nasi. Membasuh kain,mencuci rumah Menaip komputer Memotong rumput, menebang pokok. Berkebun tanam sayur, pokok bunga.

Deria Sentuh
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Lembut, kasar, panas, sejuk. Bahan pepejal-batu,cecair-air. Makanan & minuman panas, sejuk, suam. Kasih sayang-sentuhan halus, kasar. Suhu badan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful