Anda di halaman 1dari 8

FOKUS MORAL

PEMBENTUKAN INSAN YANG BERAKHLAK mulia ini dapat


direalisasikan dengan menerapkan TIGA DOMAIN MORAL .

• Domain PENAAKULAN moral membolehkan


MURID BERFIKIR SEBELUM BERTINDAK.

• EMOSI moral pula akan MEMOTIVASIKAN


MURID untuk MEMBUAT PERLAKUAN
MORAL.

• Dengan ini, PERLAKUAN moral seorang


murid akan MENJURUS KE ARAH INSAN
YANG BERAKHLAK MULIA
Nilai Universal bagi KSSR Pendidikan Moral

(14)
DSKP KSSR (Semakan 2017 )Pendidikan Moral

Tema : Saya dan Jiran


Strategi PdP Pendidikan Moral

PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIF


BERASASKAN PROJEK • Pembelajaran hands-
• Berpusatkan murid on, minds-on
• Tugasan amali dalam • Kerja kumpulan,
jangka masa tertentu sumbang saran, main
peranan, forum dan
lain-lain
PEMBELAJARAN KHIDMAT PEMBELAJARAN
MASYARAKAT PENYELESAIAN
• Memberi perkhidmatan MASALAH
secara langsung • Melibatkan proses
• Perkhidmatan tidak pembelajaran inkuiri
langsung (KUTIP DERMA)
Murid membuat pembentangan di
dalam kelas tentang keperluan dan
• Perundingan meja
kebajikan jiran di kawasan kejiranan
setelah membuat tinjauan.
bulat, penyoalan, ‹
2019 #
debat dan lain-lain ›

2019 #


2019 #