Anda di halaman 1dari 3

BIL FAKTA IDEA LEARNING ISSUE ACTION

2 - UNTUK
MEMPERLIHATKAN HAK MEMPERJUANGKAN HAK - ADAKAH HAK ASASI 1) KAJIAN PERPUSTAKAAN
ASASI SEBAGAI SATU ASASI MANUSIA DARI MANUSIA DIANGGAP - AKHBAR
FAHAMAN YANG SUDUT HAK INDIVIDU BERTENTANGAN - JURNAL
MENYANGGAHI YANG TIDAK TERIKAT DENGAN SYARIAT - INTERNET
KETERATURAN SOSIAL ATAU DENGAN MANA-MANA ISLAMIAH ?
AGAMA PERATURAN
TERUTAMANYA DALAM - MENGAPA TERDAPAT
PERATURAN AGAMA. BEBERAPA
KELOMPOK DAN
- DARI SEGI KETERATURAN GOLONGAN YANG
SOCIAL, IA BERJANGGAH MEMPERJUANGKAN
DENGAN HAK ASASI HAK ASASI MANUSIA
MANUSIA DISEBABKAN
GOLONGAN YANG
MEMPERJUANGKAN HAK
ASASI MANUSIA INI TIDAK
MAHU MENGIKUT
PERATURAN YANG
DITETAPKAN SAMA ADA
PERATURAN SESUATU
TEMPAT ATAUPUN
PERATURAN SESUATU
AGAMA.
Dianjurkan oleh Barat menempatkan manusia
dalam suatu ketetapan bahawa hubungannya
HAM menurut Barat yang menjadikan dengan Tuhan sama sekali tidak wujud.
akal manusia semata-mata sebagai
sumber rujukan.

Objektif HAM menurut Islam


mengikut Maqasid al-Syari’ah
Menurut perspektif Islam
bermaksud al-hurriyyah al-
fitriyyah iaitu kebebasan manusia HAM menurut perspektif Islam
Dan Barat Objektif HAM menurut Barat,
menurut fitrah.
perjuangan yang bermatlamatkan
memenuhi tuntutan manusia di
dunia semata-mata.

HAM menurut Barat implikasi akhirnya implikasi akhir daripada perjuangan


adalah demi memenuhi tuntutan dan HAM hendaklah meraih keredhaan
keinginan manusiawi semata-mata. Allah SWT
Sebeb perjuangan HAM

2010 2014
1 2
Hendak bebas
daripada peraturan- Memperjuangkan
peraturan yang Hak sama rata
ditetapkan