Anda di halaman 1dari 28

UJIAN PRA

SILA JAWAB DENGAN JUJUR KENYATAAN NO.1 HINGGA 15


DENGAN MENANDAKAN SKALA YA ATAU TIDAK
BIL PERNYATAAN / ITEM SKALA

YA TIDAK
1. Saya tahu apa itu PRS?

2. Saya tahu peranan PRS?

3. Saya tahu etika PRS?

4. Saya tahu membantu Guru Bimbingan dan Kaunseling adalah satu tanggungjawab
pemimpin PRS.

5. Saya tahu bagaimana merekodkan maklumat-maklumat di dalam buku log PRS.

6. Saya sudah didedahkan dengan kemahiran-kemahiran asas kaunseling.

7. Saya yakin pada diri sendiri.

8. Saya boleh berkomunikasi dengan rakan-rakan.

9. Saya boleh berkongsi pengalaman dengan orang lain.

10. Saya boleh bekerjasama dengan orang lain.

11. Saya boleh bercakap di khalayak ramai.

12. Saya bersedia membantu orang lain pada bila-bila masa.

13. Saya tahu kekuatan diri saya.

14. Saya tahu kelemahan diri saya.

15. Saya boleh berbual dengan kawan baru.


PERANAN
DAN FUNGSI
DI SEKOLAH
PEMBIMBING SEBAYA
KAUNSELOR SEBAYA
PEMBIMBING PELAJAR
FASILITATOR SEBAYA
PEMBANTU RAKAN
PEMBANTU PELAJAR
PENOLONG PELAJAR
PEMBIMBING RAKAN
Individu yang masih bersekolah
Dipilih / pilihan sendiri
Gunakan konsep menolong
Bantu murid lain untuk galakkan
Perkembangan diri
Sebagai PRS anda perlu sentiasa
menghayati Falsafah PRS iaitu “Bantu
Diri Untuk Membantu Rakan Lain”.
Dalam usaha membantu rakan, anda
mendapat pengetahuan, kemahiran,
dan pengalaman untuk meningkatkan
kecemerlangan diri. Oleh itu, anda
seharusnya berusaha
mempertingkatkan diri dari segi ilmu
pengetahuan. perlakuan,
perhubungan, kreativiti, dan
keimanan.
1. Menjadi rakan yang peka kepada perasaan
orang lain dan keadaan sekeliling.
2. Sebagai khidmat sokongan, anda
membantu menggerakkan perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling di sekolah.
3. Sebagai salah satu sumber kepada rakan
untuk mendapatkan bantuan.
4. Sebagai pelajar contoh kepada pelajar lain.
Bersedia dan rela membantu
rakan yang memerlukan
bantuan tanpa mengira
agama, bangsa, kedudukan,
perlakuan dan fizikal.
● Amanah dan menyimpan rahsia
● Menerima dan menghormati rakan dan orang lain.
● Memahami batasan dan keupayaan diri
● Sentiasa berusaha meningkatkan diri dari
pelbagai aspek.
● Melapor kepada guru bimbingan dan kaunseling
tentang kes yang boleh merosakkan diri dan/atau
orang lain.
● Merujuk kes rumit kepada guru bimbingan dan
kaunseling.
● Mematuhi peraturan sekolah, dan norma
masyarakat dan agama.;
a. Menjadi fasilitator yang bersikap terbuka, yakin
dan percaya diri, berasa selesa, dan berempati.
b. Menerima rakan secara terbuka dan tanpa
syarat.
c. Mendengar, menjelas dan membantu rakan
melihat beberapa altematif sebelum membuat
keputusan.
d. Memberi sokongan dan galakan untuk rakan
mengambil langkah positif.
e. Mematuhi etika kerahsiaan.
f. Menyedari bahawa bukan semua masalah boleh
diatasi.
g. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi
masalah biasa/normal.
h. Memimpin rakan melihat masalahnya dengan
objektif
dan menggalakkannya mencari penyelesaian sendiri
supaya ia belajar me!alui pengalamannya
i. Merujuk kes yang berat kepada guru bimbingan dan
kaunseling dan menjadi penghubung kepada rakan
yang bermasalah untuk berteinu dengan guru
bimbingan dan kaunseling atau orang yang lebih arif
j. Menjalankan projek membantu sambil
mempengaruhi
rakan lain supaya melibatkan diri.
k. Mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami
batasan diri untuk membantu.
a. Mengawal, memberi khutbah atau mendesak rakan
tentang apa yang mereka harus lakukan
b. Membuat kesimpulan awal dan cuba mengubah
mereka.
c. Memberi nasihat atau cadangan penyelesaian untuk
diikuti.
d. Membuat sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh
rakan itu sendiri.
e. Membuka rahsia rakan.
f. Mengharapkan semua masalah boleh diatasi dengan
segera
● Terus berbincang dengan rakan yang
menghadapi krisis dan/atau masalah emosi yang
mendalam.
● Bertindak menyelesaikan masalah rakan.
● Mengendali masalah rakan yang runcing
sehingga menganggu ketenteraman jiwa.
● Menjalankan projek bersendirian dan
mengetepikan rakan lain.
● Terlibat dengan masalah rakan secara peribadi
sehingga mengganggu pelajaran dan perasaan.
 KERAHSIAN
 KEADAAN BERISIKO, BERTANGGUNGJAWAB
MEMBERITAHU KAUNSELOR @ PENGETUA
 JUJUR, SEKIRANYA TIDAK MAMPU MEMBERIKAN
PERTOLONGAN
 HAK UNTUK MEMBANTU RAKAN-RAKAN
SEBERAPA YANG BOLEH
 MENERIMA DENGAN PERASAAN TERBUKA DAN
JUJUR
 TERLIBAT SECARA EMOSI, MEMUTUSKAN
HUBUNGAN MENOLONG DAN DIRUJUK KEPADA
KAUNSELOR
PENERIMAAN TANPA SYARAT
Mendengar
Faham
DIPERCAYAI
MENGAMBIL BERAT
TULEN
Pandang orang yang bercakap
Sentiasa sedar perasaan orang
yang sedang bercakap
Kedudukan badan
Elakkan dari melabel atau menilai
orang yang bercakap
Bezakan perasaan menyeronokkan
dan yang menyedihkan
●Menjelaskan
●Menggambarkan kembali
perasaan
●Tidak menilai dan
menasihat
●Menyimpul dan meringkas
●Bertanya dan menyoal
KRITERIA DIRI
BERPENDIRIAN TEKNIK
Katakan tidak
BOLEH MENILAI Mengelak
Tukar topik
BERANI Buat macam terkejut

BERFIKIRAN Buat lawak

TERBUKA

PERLU DILAKUKAN
DENGAR
FIKIR DAN NILAI
KEPUTUSAN
NYATAKAN
PUPUK HUBUNGAN
TEKNIK KATAKAN TIDAK

Tak bolehlah
subjek tu Kita ponteng
penting, aku sekolah best ni,
tak boleh lah kita main game
kat CC
TEKNIK MENGELAK

Kita masuk Entahlah tak


bilik guru pasti, aku ada
nak, curi kerjalah nak
soalan periksa buat

BACK
TEKNIK TUKAR TOPIK
APA KATA KITA
PERGI MEROKOK
DULU

EH! KAU RASA


MANUSIA NI
SEMUANYA BAIK
KE..JAHAT HA!
Pergi mengendap
Hah! Eeei Bestnya Kalau
kantoi kita mengintai kat aspuri best ni
warden pulaklah
kan

TEKNIK BUAT MACAM


TERKEJUT
TEKNIK BUAT
LAWAK

Elok juga, lokap


tengah kosong sekarang Kereta katak pengetua tu
ni, mambazir pulak kita calarkan aje, dia ingat
bagus sangat ke
Kemahiran memberi perhatian
 Kemahiran komunikasi
 Kemahiran empati
 Kemahiran bertanya
 Ketulenan
 Kemahiran tegasdiri (Asertif)
 Kemahiran mengesah kebenaran
 Dadah/arak
 Kesejahteraan diri/tekanan
 Potensi (keupayaan) manusia
 Latihan kepimpinan
LAGU PRS
PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
MENAWAR KHIDMAT BAKTI
PRS PEMANGKIN
MENJANA KEGEMILANGAN
MASYARAKAT PENYAYANG
WAWASAN NEGARA
BERIMU BERAMAL, BENTUK
JATI DIRI
KAMI BERDIRI MEGAH AMANAH DIBERI, JANJI
DENGAN TEKAD DAN HARAPAN DITEPATI
MEMBANTU DAN MEMBIMBING AMALAN MULIA, JADIKAN
PANDUAN
PENUH KASIH MESRA

PEMBIMBING RAKAN SEBAYA


SIAP SEDIA BERJASA
MEMBENTUK DAN MEMBINA
HIDUP DAN BERMAKNA