Anda di halaman 1dari 9

Gubat ng

Paghihingalo
Bahagi ng nobelang
“ Mabuhay Ka, Anak Ko”
ng Cambodia
Isa ang Kaharian ng Cambodia sa bumubuo ng Timog-
Silangang Asya. Ang isang mamamayan ng Cambodia ay
tinatawag na Cambodia o Khmer na tumutukoy sa
sinaunang grupo ng Khmer.
Ang panitikan ng Cambodia ay may lumang pinagmulan-
ang panitikang isinulat na karamihan ay nakatakda lamang
sa korteng panghari o monasteryong Budista, at ang
panitikang pasalita na nakabatay sa mga local na alamat,
gayundin sa mga epikong Ramayana at Mahabharata.
Yathay Pin was born in Oudong, a village about 25 miles north of Phnom Penh, Cambodia. Yathay’s father,
Chhor, was a small trader, and his family, though not impoverished, was poor.
Yathay was the eldest of five children. His father had high expectations of him: Knowing that Yathay was an
excellent student, Chhor sent him to a good high school in Phnom Penh. Yathay received a government
scholarship after completing high school, and he went to Canada to further his studies.
• In 1965, Yathay graduated from the Polytechnic Institute in Montreal with a diploma in
civil engineering. He went back to Cambodia and joined the Ministry of Public Works. He
married his first wife soon after, and they had one son. His first wife and second baby died
in childbirth in 1969. Afterward, Yathay married his wife’s sister, Any, and they had two
sons. In 1975, the Khmer Rouge overthrew the Lon Nol government in Phnom Penh and
began a regime of terror. The communist Khmer Rouge persecuted educated
professionals and intellectuals and accused them of being bourgeois capitalists. Yathay and
his family, consisting of eight members, were sent to work as unpaid agricultural workers
in the countryside. By 1977, most of his family members had perished from malnutrition,
overwork, or sickness. Yathay, who had managed to disguise his educated background for
a few years, was finally betrayed by an acquaintance. Fearing execution, he made a run for
freedom by walking over the mountains that separated Cambodia from Thailand. Yathay
safely reached Thailand two months later; he had, however, lost his wife in a forest fire.
From his Cambodian past, Yathay has one surviving son whom he fears is already dead.
Yathay now works as a project engineer in the French Development Agency in Paris. He
has also remarried and now has three sons.
Yathay Pin was born in Oudong, a village about 25 miles north of Phnom Penh, Cambodia. Yathay’s
father, Chhor, was a small trader, and his family, though not impoverished, was poor.
Yathay was the eldest of five children. His father had high expectations of him: Knowing that Yathay was an
excellent student, Chhor sent him to a good high school in Phnom Penh. Yathay received a government
scholarship after completing high school, and he went to Canada to further his studies.
In 1965, Yathay graduated from the Polytechnic Institute in Montreal with a diploma in civil engineering.
He went back to Cambodia and joined the Ministry of Public Works. He married his first wife soon after,
and they had one son. His first wife and second baby died in childbirth in 1969. Afterward, Yathay married
his wife’s sister, Any, and they had two sons. In 1975, the Khmer Rouge overthrew the Lon Nol government
in Phnom Penh and began a regime of terror. The communist Khmer Rouge persecuted educated
professionals and intellectuals and accused them of being bourgeois capitalists. Yathay and his family,
consisting of eight members, were sent to work as unpaid agricultural workers in the countryside. By 1977,
most of his family members had perished from malnutrition, overwork, or sickness. Yathay, who had
managed to disguise his educated background for a few years, was finally betrayed by an acquaintance.
Fearing execution, he made a run for freedom by walking over the mountains that separated Cambodia from
Thailand. Yathay safely reached Thailand two months later; he had, however, lost his wife in a forest fire.
From his Cambodian past, Yathay has one surviving son whom he fears is already dead. Yathay now works as
a project engineer in the French Development Agency in Paris. He has also remarried and now has three
sons.
Ruth Elynia S. Mabanglo (born March 30, 1949) is a retired professor at the University
of Hawaii at Manoa. She was the coordinator for the Filipino and Philippine Literature
Program. Her most recent publications were "Balada ni Lola Amonita" and "The Ballad of
Lola Amonita" in Babaylan: An Anthology of Filipina and Filipina American Writers, edited by
Nick Carbó and Eileen Tabios and published by Aunt Lute Books in the year 2000.
Born in Manila to Fortunato and Miguela Mabanglo, she received a degree in Filipino from
the University of the East, a Filipino language and literature master's
degree from Philippine Normal College, and a doctorate in Filipino from Manuel L.
Quezon University. Aside from teaching at University of the East, Manuel L. Quezon
University, Philippine Normal College, and De La Salle University, she was a journalist with
Taliba and Abante for a while.
Panuto:Ibigay ang sariling interpretasyon sa mga
pahiwatig na may salungguhit na mula sa akda.
1). Walang makapal na bubong ang mga puno,
karamihan sa mga ito ay walang malalabay na sanga at
dahon.
2). Patang-pata na si Any, hinang-hina na siya sa
paglakad.
3). Hindi nagtagal, nagsimula na ang paghihingalo
dahil nasa bingit na ng kamatayan ang maraming
nagsisilikas.
4). Buti na lamang at namatay siyang natutulog,
pumanaw siyang tahimik at ligtas.
5). Nakaguhit sa kanyang mukha ang lumbay,
damang-dama niya ang lungkot.

Minat Terkait