Anda di halaman 1dari 86

TAMADUN ISLAM DAN

TAMADUN ASIA
(TITAS)
BAB 1: PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN
SUB-TOPIK

1.1 PENGENALAN
1.2 PENGAJIAN KETAMADUNAN DAN SEJARAH TAMADUN
1.3 TAKRIF DAN CIRI TAMADUN
1.4 KEPERCAYAAN AGAMA DAN TAMADUN
1.5 HUBUNGAN TAMADUN-BUDAYA
1.6 KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN
1.7 PERSAMAAN DAN PERBEZAAN TAMADUN
1.8 INTERAKSI ANTARA TAMADUN
1.9 DIALOG ANTARA TAMADUN DAN PERADABAN
1.10 KESIMPULAN
PENDAHULUAN

Lihat Dan Fikirkan……..

3
4
5
6
7
8
https://www.youtube.com/watch?v=
hfuNqHtVzso
https://www.youtube.com/watch?v=Y
jFpI_fhuXk
1.1 PENGENALAN
 Memperkatakan tentang tamadun dan ketamadunan membuka ruang
kepada beberapa persoalan asas
(drp etimologi  epistemologi)

 Apakah tamadun?

 Apakah landasan dalam memahami pengertian dan konsep tamadun?

 Apakah ukuran dan nilai bagi menentukan tahap pencapaian


ketamadunan bagi sesebuah tamadun?

 Apakah kerangka rujukan bagi menentukan suatu bangsa/masyarakat itu


bertamadun atau sebaliknya>
1.1 PENGENALAN
 Di mana mahu mulakan perbincangan?

 ISTILAH TAMADUN-
 memahaminya amat penting agar:
 Elak salah faham/kekeliruan
 Dapat memahami intipati drp konsep tersebut seterusnya membina
PANDANGAN atau KERANGKA RUJUKAN apabila membicarakan isu
ketamadunan/peradaban secara khusus.

 KERANGKA RUJUKAN
 Kenapa penting?
 Kerana - pengajian ketamadunan perlu dibina atas asas epistemologi dan premis yang
betul--sesuai dengan pandangan semesta tertentu-berdasarkan latar belakang agama,
budaya, ideologi dan mitos.
 Matlamat daripada pembinaan dan kefahaman tentang pandangan semesta ini ialah
untuk menjana upaya intelektual bagi membolehkan ukuran pencapaian tamadun
sesuatu masyarakat atau bangsa dapat dilakukan.
Apa itu pandangan semesta?

 Istilah-istilah:
 Pandangan Semesta/Alam/Hidup/Dunia
 Worldview (B.I)
 Weltanschauung (B. Jerman)
 ‘Pandangan Islam Terhadap Kehidupan’

 ,
Ex. Alam, manusia hidup dan kehidupan
 Pengajian ketamadunan membicarakan
teori, konsep-konsep asas, sejarah tamadun,
ciri serta sifat tamadun secara konseptual,
teoritikal dan abstrak.

 Sejarah tamadun merujuk kepada


pengalaman yang dilalui oleh sesuatu
tamadun dari segi pencapaian, jatuh
bangun, kemajuan dan kemundurannya.

 Pengajian ketamadunan tidaklah begitu


terikat kepada batasan zaman.
 Sejarah tamadun dibatasi oleh faktor masa.

PENGAJIAN KETAMADUNAN DAN


SEJARAH TAMADUN
PENGAJIAN KETAMADUNAN
 membicarakan
 teori, konsep-konsep asas, ciri serta sifat tamadun
samada secara konseptual, teoretikal atau abstrak

 tidak terikat kpd batasan waktu/masa/zaman

 merentasi perbicaraan ttg masa lampau, masi kini


dan masa hadapan

 Bersifat inter-disiplin,
Sambungan…

 Perbincangan tentang tamadun telah dilakukan


seawal zaman Greek-

PLATO ( kurun ke 4 SM )
 (The Republic )
 Konsep polis
• merujuk kpd kota atau bandar atau
Negara Kota (city-state)
 Polis dalam konteks masyarakat merujuk kpd
 Suatu tahap kemajuan dengan kewujudan sistem
politik dan institusinya dlm rangka jalinan
hubungan sosialnya.
Komponen Ilmu
Ketamadunan
1. Sejarah (Sejarah Tamadun merujuk kepada
pengalaman yang dilalui oleh sesuatu tamadun dari
segi pencapaian, jatuh bangun, kamajuan dan
kemunduran)
2. Agama
3. Falsafah
4. Kebudayaan
5. Kajian bandar
6. sosiologi
7. antropologi
8. Sains
9. Teknologi
10. Seni & kesusateraan
1.3 TAKRIF TAMADUN

TAKRIF TAMADUN (ETIMOLOGI)


Tamadun—drp perkataan

 MADDANA (K.K):
 PERBUATAN MEMBUKA KOTA ATAU BANDAR
 PERBUATAN MEMPERHALUS BUDI PEKERTI
MADDANAMADANI

 MADANI (KS)--- SESUATU YG BERKAITAN DGN SATU


CARA HIDUP YG MENZAHIRKAN KEHALUSAN BUDI
PEKERTI YANG TERPUJI.
KONSEP TAMADUN
 TAKRIF TAMADUN
 Tamadun- menggambarkan kemajuan taraf
pencapaian kemajuan rohani dan jasmani sesebuah
masyarakat khususnya dari sudut ilmu pengetahuan
dan fizikal.

 Tamadun berasal dari perkataan maddana (membuka


bandar dan memperhalus budi pekerti)

 Maddana dan madani berasal daripada perkataan


Deen- kehidupan beragama

 Tamadun menekankan 2 perkara :


1) Kehalusan budi pekerti
2) Pembangunan perbandaran
TAMADUN DAN
PERISTILAHANNYA

ISTILAH BAHASA ARAB


Tamaddun
•Dari buku Tarikh al-Tamaddun al-Islami
- Jurji Zaydan

•Perkembangan dan pembangunan masyarakat yg


memiliki pegangan agama yg kuat, sistem kenegaraan
‘Umran yg teratur, sistem perundangan yg tersusun rapi dan
pencapaian ilmu pengetahuan yg tinggi dlm pelbagai
-Ibn Khaldun kepakaran
•‘Umran Hadhari vs Umran Badawi

Hadharah •- Kemajuan dalam bidang pemikiran, moral dan


-Ibn Khaldun sosial dalam kehidupan masyarakat.

Madaniyyah •Gambaran ketinggian dalam kehidupan kebendaan


dalam suatu masyarakat khususnya dlm aspek
-- Muhammad Abduh pembangunan, perancangan dan penyusunan
Bandar serta penyediaan infrastruktur dan wujudnya
- Farid Wajdi pelbagai keperluan hidup yang asasi dan tidak asasi.
Thaqafah

Nahdah
TAMADUN DAN
PERISTILAHANNYA

ISTILAH BAHASA MELAYU


TAMADUN DAN
PERSTILAHANNYA

ISTILAH BAHASA INGGERIS


ISTILAH BI BAGI TAMADUN

 B. Inggeris menggunakan perkataan civilization


berasal dari bahasa latin - civitas ; bandar atau
kota, menekankan penggabungan antara
ketinggian budaya dengan kemajuan
kebendaan.

 Menurut tradisi Barat, istilah civilization


menggambarkan tahap masyarakat yang
kompleks dan ditandai dengan pencapaian ilmu
dan teknologi, aktiviti perekonomian,
penyusunan struktur politik dan
kemasyarakatan dan penempatan di kawasan
perbandaran.
 TAKRIFAN

 PERSPEKTIF SEMASA
Pencapaian tinggi dalam sains dan teknologi seperti yang
kini menonjol dalam tamadun Barat.

 TAKRIFAN YANG LEBIH SEMPURNA


 Pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan,
pemikiran dan kemajuan (seperti sains dan teknologi,
kesenian, kesusasteraan dan lain-lain) yang mencakupi
kegiatan manusia yang meliputi semua aspek kebudayaan,
keilmuan dan agama manusia yang tinggi, luhur, baik,
halus dan sopan.
 Pelopor dlm bidang pengajian tamadun ialah
Ibn Khaldun diikuti Jurji Zaydan, Farid
Wajdi, Muhammad Abduh dll.

 Ibn Khaldun menggunakan istilah `umran


hadhari & `umran badawi bagi
menjelaskan tahap pencapaian
masyarakat.

 Ibnu Khaldun mengemukakan teori


jaringan sosialnya melalui pembahagian
peranan berasaskan kebolehan, bakat &
keperluan anggota masyarakat; al-
ta’awun (division of labour).
KONSEP TA’AWUN DALAM ‘UMRAN

o Dlm proses B  H, timbul sifat kebergantungan antara satu


sama lain dalam kalangan anggota masyarakat.

o Semakin maju masyarakat itu maka semakin canggih dan


kompleks pula hubungan tersebut.

o Persamaan dengan teori sosiologi moden “division of


labour” / pembahagian tugas/peranan dlm masyarakat.
Teori kitaran Sejarah Ibn
Khaldun
Teori Kitaran Sejarah :

andaian tempoh jangka


hayat sesebuah tamadun

(tempoh kitaran selalunya


3 generasi)
TEORI KITARAN SEJARAH IBN
KHALDUN
Generasi 1-
semangat juang dan semangat kekitaan (‘asabiyyah)
dan solidariti sosial yang tinggi

Generasi 2-
keupayaan intelek, ilmu dan kemahiran

Generasi 3-
mula lemah dan dilingkungi kemewahan, kehilangan adab,
akhlaq dan jatidiri  kemerosotan peradaban
 Kehidupan berbudi pekerti mulia dan
bermoral tinggi merupakan perkara penting
dalam kehidupan bertamadun.
 Pembinaan sifat tersebut pada diri seseorang
berkait rapat dengan kepercayaan beragama
dalam kehidupan.
 Hampir semua kelahiran tamadun di dunia
dirangsang oleh agama; dibuktikan dgn penemuan
monumen/ artifak silam yg berkaitan dgn agama.

KEPERCAYAAN, AGAMA &


TAMADUN
 Berasaskan pandangan sarjana umum, terdapat
sekurang-kurangnya dua pandangan berkaitan
dengan agama di dalam tamadun :
2 Kumpulan Sarjana:

1. Agama punya pengaruh terhadap tamadun

2. Agama tidak mempunyai pengaruh terhadap tamadun


KEPERCAYAAN, AGAMA DAN TAMADUN
KEPERCAYAAN, AGAMA DAN TAMADUN

• “in the course of its


Arnold evolution, a civilisation
produced, among other
Tonybee: things, a universal state
and a higher form of
religion”
• Oriental civilization atau
Thomas tamadun-tamadun di Timur
hanya akan dapat difahami
Berry: dengan sempurna hanya
setelah merujuk kepada
agama-agama besar Asia

• “Muslim civilization is the


Edward product of Muslim
Religion”
Sullivan: • satu pengiktirafan kpd
Tamadun Islam
KEPERCAYAAN, AGAMA DAN TAMADUN

•Semua
Muhammad tamadun
Abduh madaniyyat
(m.1905)- dibangunkan di
Tafsir al-Manar atas dasar
agama.
•Menekan
persoalan
Ali Shariati peranan Islam
(m. 1977): sebagai faktor
utama dalam
tamadun Islam.
1.5
HUBUNGAN
TAMADUN-BUDAYA
HUBUNGAN TAMADUN-BUDAYA

Masyarakat bertamadun=masyarakat
ber’budaya’ tinggi.

Budaya tinggi dan terpuji merujuk kepada


kehalusan budi dan kesempurnaan moral
dalam kehidupan mereka
TAMADUN VS BUDAYA

Tamadun punya P&N yg lebih


lama

1. PENGARUH DAN NATIJAH


(P&N)
Eg. Sifat kesetiaan kpd
maharaja oleh masy. Jepun
w/pun sistem politik telah
2 CIRI/ASPEK YANG berubah
MEMBEZAKAN TAMADUN
DRP BUDAYA

Tamadun melampaui batas


N&W
2. SEMPADAN NEGARA
DAN BATAS WILAYAH
(N&W) BUDAYA TIDAK DEMIKIAN;
BERSIFAT SETEMPAT. Cth,
budaya berpakaian
masyarakat Islam
dipengaruhi unsur setempat
TAMADUN DAN BANGSA

Tamadun telah berkembang melampaui batas sempadan dan bangsa:

Tamadun Barat = bangsa-bangsa Tamadun Islam = Arab + Bukan Arab


Eropah (Anglo Saxon) +Amerika Utara (‘ajam)

Bangsa dominan memberi imej


kepada sesuatu tamadun.

Eg. Citra Melayu kpd Tamadun Melayu;


Islam sbg asas nilai dan landasan hidup
1.3
CIRI TAMADUN
CIRI TAMADUN

Penempatan di
sesebuah lokasi
Wujud sistem Peningkatan
atau beberapa
kepercayaan kualiti hidup
lokasi yang
dan agama yang lebih baik
membentuk
kota/bandar
CIRI TAMADUN

Wujud sistem
organisasi dan Wujud sistem
institusi sosial bahasa-tulisan:
perantaraan Wujud sistem
dalam bidang
perhubungan, perundangan yang
politik,
perakaman (rekod), teratur dan sistem
pentadbiran, penyampaian dan nilai serta moral
ekonomi dan pewarisan khazanah yang berwibawa
pendidikan yang tamadun dlm
lebih baik dan pelbagai bidang
teratur.
1.6
KELAHIRAN,
PERKEMBANGAN DAN
KEMEROSOTAN
TAMADUN
FAKTOR-FAKTOR AM

1.
KEDUDUKAN
STRATEGIK

5. 2.
PERSAINGAN RANGSANGAN
DGN TAMADUN KEAGAMAAN DAN
LAIN KEROHANIAN

3.
4. PENINGKATAN
PEMBANGUNAN
NILAI DAN
ILMU DAN
PENGHASILAN
PENGHAYATAN
TEKNOLOGI
NILAI
FAKTOR-FAKTOR
KEMEROSOTAN TAMADUN

JURANG SOSIAL

BENCANA ALAM
KEZALIMAN

KERUNTUHAN
JUMUD MORAL
Wujud jurang
perbezaan yang begitu
ketara antara golongan
kaya dan miskin.
JURANG
SOSIAL Contoh: penghujung
hayat Tamadun
Romawi—kurun ke 4
dan 5
Berleluasanya penindasan
dan kezaliman

Hak-hak kemanusiaan
diketepikan sama sekali
Cth: Syria, Palestine,

KEZALIMAN Afghanistan

Sistem ketatanegaraan
dan perundangan tidak
dihormati dicabuli dengan
sewenang-wenangnya
Keruntuhan nilai dan moral dlm
masyarakat-terutamanya dlm
kalangan pemimpin—petunjuk
kepada kemusnahan penghayatan
nilai budipekerti murni dan mulia.

Ahmad Shawqi, penyair Arab


KERUNTUHAN (1868-1932), pernah menukilkan
MORAL dalam puisinya:
“sesungguhnya tertegaknya
sesebuah umat itu adalah
disebabkan ketinggian akhlaknya.
Sekiranya akhlak mereka hilang
maka umat tersebut akan lenyap.”
MASALAH SOSIAL

PEMBUANGAN BAYI

48
49
Perkahwinan Gay & Lesbian 50
Malaysia declares same-sex marriages illegal 51
14.11.2005 : http://newsfromrussia.com/world/2005/11/14/67627.html

O The Malaysian government said Monday it would not recognize a


marriage between a man and his transsexual spouse, believed to be the
first such union in this mostly Muslim country. Jessie Chung, a
Malaysian Christian businesswoman in her 30s who underwent a sex
change operation two years ago, married Joshua Beh at a hotel in
Malaysia's eastern Sarawak state on Borneo island late Saturday, said
wedding coordinator Brian Choot.
O However, Deputy Home Affairs Minister Tan Chai Ho said Malaysian
authorities considered the union a same-sex marriage, which is illegal in
Malaysia.
O Chung's formal identification papers still state that she is a man,
because in Malaysia transsexuals cannot legally update their gender
status even after they have a sex change operation, Tan said.
O Chung, whose original name was Jeffrey, had not been informed of Tan's
comments, but she "has accepted that the government officials would
not approve her marriage," Choot said.
O The National Evangelical Christian Fellowship, which represents more
than 2,000 churches in Malaysia, also said it would not recognize
Chung's marriage.
Wujud SIKAP TERTUTUP—tidak
mahu menerima perubahan
terutama dalam teknologi,
struktur ekonomi, politik dan
sosial.
- Tidak mahu ada hubungan
diplomasi dengan negara lain

JUMUD - Tiada interaksi dan


perkongsian ilmu, teknologi dll

Edward de Bono:” sikap


tertutup merupakan halangan
yang paling besar terhadap
anjakan paradigma”
Bencana alam atau
malapetaka
mengakibatkan kerosakan
besar-
besaranmembawa
kemusnahan sesebuah
BENCANA tamadun

ALAM Faktor di luar kawalan


manusia
-> Terjadi juga disebabkan
PEMBANGUNAN TIDAK
TERANCANG
INTERAKSI ANTARA
TAMADUN
MAKSUD

CONTOH FAKTOR
INTERAKSI
ANTARA
TAMADUN

KESAN JENIS

55
56
57
MAKSUD INTERAKSI

Interaksi merupakan hubungan aktif


yang saling bertindak balas atau saling
mempengaruhi antara satu sama lain

Interaksi

Individu dengan individu


Individu dengan masyarakat
Masyarakat dengan masyarakat 58
FAKTOR-FAKTOR PENGGALAK KEPADA INTERAKSI BERLAKU

Kepimpinan Agamawan Geografi

Peranan pemimpin melalui Golongan agama Kedudukan yang strategik


pelaksanaan visi dan misi memainkan peranan memungkinkan berlakunya
untuk memajukan bangsa penting dalam interaksi interaksi
dengan aktiviti interaksi Melalui motivasi agama Sempadan geografi
dan dakwah menyebabkan berlakunya
CTH???? interaksi
CTH????
CTH????
Misi Politik Perkahwinan Perdagangan

Melalui pelbagai Antara pasangan yang Melalui proses hubungan


pendekatan sama ada berlainan etnik, bangsa dagang dua hala antara
penaklukan, penjajahan dan budaya menyebabkan negara-negara yang
atau kerjasama antara berlaku interaksi berdagang menyebabkan
pelbagai negara berlakunya interaksi
CTH????
CTH???? CTH????
Budaya Hubungan budaya dalam rumpun kaum yang sama
seperti budaya masyarakat Melayu dan Cina yang
sama terdiri daripada pelbagai suku.
JENIS INTERAKSI

Kaum yang berlainan budaya dan kepercayaan


Budaya saling berinteraksi seperti interaksi antara
berbeza masyarakat Islam dan Hindu Buddha di Asia
Tenggara.

Interaksi antara kelompok yang lemah dengan


Kuat yang kuat seperti mana interaksi antara kaum
dengan Yahudi dan Islam, Kristian dan Islam pada zaman
lemah kegemilangan tamadun Islam di Semenanjung
Tanah Arab dan Andalus.
60
KESAN INTERAKSI ANTARA TAMADUN

KESAN POSITIF KESAN NEGATIF

61
Perpindahan Ilmu
Perpindahan Teknologi
• Penambahan kosa kata dan
• Dari tamadun China pengaruh bahasa –bahasa lain
ke India misalnya dalam bahasa bagi sesetengah
pembuatan kertas, negara/tamadun
bahan letupan dan • Aktiviti perterjemahan
penggunaan kompas.

• Dari tamadun India


ke China seperti
bidang astronomi dan
teknologi membuat
Peningkatan Hasil
gula dari tebu.
Kesenian

• Pengaruh seni bina


Perkongsian budaya Islam ke dalam seni
tertentu bina China terutama
KESAN seni bina masjid.
• Makanan POSITIF
• Pakaian INTERAKSI
• Alat muzik ANTARA 62
TAMADUN
• Tarian
• Muzik
BAHASA
Pengaruh Sanskrit
Sanskrit Melayu
Bhumi Bumi
Drohaka Derhaka
Prakara Perkara
Tathapi Tetapi
Nasyik Asyik

Pengaruh Arab
Arab Melayu
Syukr Syukur
Kursiy Kerusi
Jadwal Jadual 63
Qamus Kamus
Pengaruh Portugis
Portugis Melayu
Armario Almari
Garfo Garfu
Toalha Tuala
Limao Limau
Escola Sekolah

Pengaruh Inggeris
Inggeris Melayu
Connotation Konotasi
Compromise Kompromi
Series Siri
Book Buku
64
Ball Bola
65
Wujudnya jurang
Permusuhan dan
ekonomi
peperangan

•Buddha dan
Wujudnya jurang Konfucius
perkauman
•Penganut Islam dan
Hindu
KESAN
NEGATIF •Peperangan Salib
INTERAKSI antara Islam dan
ANTARA Kristian
TAMADUN

66
PERSAMAAN DAN
PERBEZAAN
TAMADUN
PERSAMAAN DAN PERBEZAAN TAMADUN

ALAM SEKITAR

KESIHATAN &
KELUARGA
KESEJAHTERAAN

PENDIDIKAN MASYARAKAT

EKONOMI KERAJAAN
Prinsip yang diterima oleh
semua—hidup secara harmoni
dengan alam sekitar.
Alam sebagai ANUGERAH
Tuhan
Manusia sebagai penjaga
alam-Islam, Kristian, Buddha
ALAM Alam sekitar disembah— hasil
tafsiran oleh tamadun tertentu
SEKITAR Tamadun secara umum tidak
memusnahkan alam sekitar
Tamadun tradisional-menghayati
prinsip: keluarga sbg asas
pembentukan masyarakat
Keluarga tradisional: amalan
menentukan kedudukan lelaki-
perempuan melalui hierarki kuasa.
Islam—mementingkan kasih sayang
dan hormat menghormati;
KELUARGA Bukan soal kedudukan yang
menjadi persoalan utama tetapi
bagaimana setiap seorang mereka
menunaikan tanggungjawab masing-
masing.
Kepentingan hidup
bermasyarakat:
Menentukan personaliti dan
identiti seseorang
Sokongan moral, psikologi dan
material kepada setiap anggota
Individu dan masyarakat saling
berpegang dengan nilai & norma
berasaskan agama &
MASYARAKAT kepercayaan.
Falsafah tamadun tradisional
menekankan persoalan moral/akhlak
yg menjadi dasar sesebuah kerajaan.

Peranan dan tanggungjawab


kerajaan dijelaskan melalui peranan
dan tanggunjawab pemerintah.
Sifat raja yang saksama dan adil.
T.Cina: karya Mo Tze, Lao-Tze,
Kung Fu- Zi, Meng Tze dll
KERAJAAN T.India: Kautilya-ciri
kepimpinan adil dan saksama
T.Islam: al-Farabi, al-Mawardi,
al-Ghazali dan Ibn Khaldun

Kesetiaan kepada Raja-perlindungan


Raja kepada rakyat adalah dimensi
penting kerajaan dalam tamadun
tradisional
Islam-- konsep halal-haram
berkait rapat dengan soal akhlak.

Buddhisme--Konsep hak-hak
kehidupan dalam ajarannya (8 Jalan
Mulia)

Aktiviti ekonomi boleh meningkat

EKONOMI atau menurunkan tahap akhlak


seseorang.

Konsep ‘wang’, ‘laba,’


‘ganjaran’, ‘pasaran’ dll-
dipengaruhi oleh pertimbangan moral.

Namun tidak bermakna tiada


langsung penipuan atau rasuah
seperti aktiviti ekonomi moden kini
Tamadun tradisional-Matlamat
Pengajaran Ilmu = membina sifat
mulia (character building) melalui
proses ILMU
Penekanan dimensi rohani oleh
konsep pend. Islam (transformasi
diri melalui ketauhidan), Kristian,
Hinduisme.
PENDIDIKAN Manusia perlu menguasai ‘diri’
sebelum menguasai persekitaran
luaran—proses ilmu ttg alam
Proses yang berbeza antara
tradisi tersebut.
Konsep kesihatan dalam
tamadun tradisional tidak
terpisah drp pandangan semesta
masing-masing.
Konsep kesihatan T.Tradisional:
pandangan dan pendekatan
HOLISTIK :
Iaitu pandangan yang mengakui
bahawa kesihatan dipengaruhi
KESIHATAN olh alam sekitar yg lbh luas,
menyeluruh dan saling
berhubungan.

Cara pengubatan holistik:


memulihkan keseimbangan
seseorang—memulihkan tubuh
badan seterusnya melahirkan
keseimbangan dalam
kehidupannya.
Keagamaan
O Persamaan semua tamadun berasaskan
kepada ketuhanan dan kerohanian.
O Perbezaan Perbezaan wujud dalam
aspek praktis keagamaan.
- Dasar pegangan dan kepercayaan,
contohnya dalam agama Islam dan Hindu.
- Rujukan kitab agama juga berbeza
antara tamadun.
PENGERTIAN DIALOG

• menamakan zaman kini sbg Zaman


Pakar Dialog
ketamadunan: • (vs Zaman Monolog)-telah berlalu

Faktor: • perkembangan S & T terutamanya IT

• Dialog perlu akibat kesedaran yg muncul


Konteks Barat: ttg kepelbagaian latar belakang bangsa
dunia-budaya dan agama
DIALOG DALAM KONTEKS MALAYSIA
Dialog sebagai mekanisme perpaduan yg berkesan-
perlu kepada pendedahan ilmiah ttg tamadun
masing2.

Menyubur semangat muhibbah, seterusnya


membentuk konsep tamadun Malaysia.

Dialog sbg saluran untuk berbincang perkara yang


boleh atau perlu disepakati

Idea dan prinsip asas T Malaysia-perlu dihayati


melalui pendekatan fitrah dan berasaskan fakta
sejarah juga realiti kehidupan.
FAEDAH LAIN DIALOG

boleh mengambil manfaat drp persamaan nilai-nilai yang


dikongsi bersama spt adab dan kehidupan beradab, manusia
dan kemanusiaan, kepentingan alam sekitar dan keperluan
hidup berharmoni dengannya

Generasi baru-
lupa hikmah dan tinggalan tamadun sendiri hingga kadangkala
membawa kepada lupa arah dan hala tuju hidup
PEMBUDAYAAN DIALOG DI MALAYSIA

Mula sejak 1980-an; dialog antara agama.

Melibatkan sarjana, agamawan dan cendikiawan.

Dialog dalam kehidupan seharian melalui


proses kerjasama, komunikasi dan hidup
bersama-sama dlm konteks kerajaan, sekolah,
penggunaan hospital, pengangkutan awam dll.
PRINSIP-PRINSIP DIALOG

Memahami tujuan utama dialog


Bermanfaat kepada kedua belah pihak-secara
intra dan inter tamadun
Dijalankan dengan ikhlas
Berupaya menjelaskan kepercayaan dan nilai
pegangan masing2 dengan jelas
Cuba memahami persepsi rakan dialognya
Berhemah dlm mengemukakan pandangan
Tiada prejudis
1.9.4 HALANGAN KEPADA DIALOG

Bertukar agama • Ditakuti ramai pendialog


(conversion)

Rasa rendah • Pendialog tidak bersedia


diri

• Ada pihak mempersoalkan ketulenan


Sindiran sosial iman sekiranya berbaik dgn pihak lain

• Sering wujud rasa curiga terhadap


Syak wasangka penganjur dan pendialog
KESIMPULAN
1. Peringkat Negara:
 Ilmu ketamadunan penting kerana dapat
membantu pembinaan dan kejayaan Tamadun
Malaysia

 S&T telah meminggirkan pandangan semesta


dalam tradisi tamadun masing2. Hasilnya hanya
pandangan semesta yg berorientasikan
kebendaan yg menjadi tarikan masyarakat kini.
2. Peringkat Global:
Memulihkan semula keamanan dunia selepas
 Teori “Clash of Civilizations” oleh Samuel
Huntington (1996)
 Peristiwa 11 September 2001
3. Budaya berdialog di Malaysia perlu disuburkan
agar
 Pembangunan fizikal dan spiritual dapat
diperkukuhkan melalui nilai moral dan budaya yang
murni
 Membentuk perpaduan negara dan integrasi
nasional
SEKIAN,

TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai