Anda di halaman 1dari 8

2019

PELAN DAN
DONGAKAN
NAMA:__________________________
TINGKATAN:______________________
TARIKH:_______________________

1
Apakah unjuran ortogon?
P
Q

A B
R
P
Q

D R C

Unjuran ortogon suatu objek kepada suatu satah merupakan imej


yang terbentuk pada satah itu apabila garis tegak (di kenali sebagai
normal) datang dari objek dan bersilang dengan satah.

2
Unjuran ortogon pada satah mencancang

3
Contoh :-
Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma di atas permukaan mengufuk. Satah PUTMN
adalah keratan rentas seragam prisma itu.
BINCANGKAN DI DALAM
KUMPULAN

Jawapan

Bincangkan
Lukiskan dengan saiz penuh pelan pepejal itu.

4
Apakah terdapat hubungan antara pelan, dongakan
depan dan dongakan sisi?
Kita boleh melukis pelan, dongakan depan dan dongakan sisi pada satu rajah yang
sama. Paksi mencancang dan paksi mengufuk dilukis dalam ruang lukisan untuk
membentuk empat sukuan . Kemudian satu garis lurus bersudut 45 0 dengan paksi
mengufuk dilukis seperti dalam Rajah di bawah.

5
MELUKIS UNJURAN ORTOGRAFIK

1. Bahagikan kertas lukisan


kepada 4 bahagian.

Pelan 2. Bina garisan 45° di


sebelah kanan atas kertas
lukisan.

3. Lukis pelan objek.


45° 1 cm
4. Bina garis binaan untuk
pandangan hadapan.

5. Lukis pandangan hadapan.

6. Bina garis binaan untuk


Pandangan Pandangan pandangan sisi.
Hadapan sisi
7. Lukis pandangan sisi.

6
PENGUKUHAN
Lukiskan pada satu kertas unjuran ortografik bagi pelan, dongakan depan
dan dongakan sisi bagi pepejal dalam Rajah di bawah.
(Bincang dalam kumpulan )

a) b)

7
c) d)