Anda di halaman 1dari 30

ALAM BELAJAR

(2 jam)
Psikososial
Konsep Alam
belajar Fizikal

Komuniti
pembelajaran

Pengalaman
Alam Pengalaman
belajar kanak-
belajar langsung
kanak

Konsep main

Peranan dan Kategori dan


kepentingan jenis main
bermain dalam
proses p&p
Ciri-ciri main
 Al-Ibrashy(1976):
“Tujuan pendidikan bukanlah memenuhi otak
pelajar dengan berbagai-bagai maklumat atau
mengajar mereka dengan pelbagai matapelajaran
yang mereka tidak tahu sebelumnya, tetapi
tujuan sebenarnya ialah mendidik mereka supaya
berakhlak mulia, mendidik roh supaya halus dan
sempurna, mengasuh mereka melakukan yang
baik, terhormat dan mulia, membiasakan diri
mereka dengan adab-adab yang mulia,
membiasakan mereka dengan kebersihan,
kesucian dan keikhlasan serta amalan-amalan
yang berfaedah”
Konsep alam belajar

persekitaran yang menggalakkan dan


mempercepat perkembangan,
keupayaan, kebolehan menguasai
sesuatu yang pada akhirnya membawa
kepada perubahan tingkah laku
Aspek alam belajar
 Psikososial (keselamatan, kesihatan,
kebersihan,perapatan/kemesraan)

 Fizikal (keadaan fizikal bilik darjah, bahan-bahan


bantu belajar, persekitaran)

 Komuniti pembelajaran
FAKTOR PSIKOSOSIAL
 Merangkumi aspek psikologi dan
hubungan sosial kanak-kanak
 Hubungan kekeluargaan yg mesra
dan penuh kasih sayang
menyumbang kpd perkembangan
positif kanak-kanak.
 Persekitaran sekolah dan b/darjah yg
mengutamakan hubungan, layanan
dan perkongsian dlm pelbagai aspek
akan membentuk persekitaran pem-
belajaran yg memberangsangkan.
 Iklim bilik darjah yg sihat
mengutamakan hub. sesama murid,
guru dgn murid, semangat bekerja-
sama, kekitaan, toleransi,
penghargaan penerimaan dan rasa
selamat.
 Faktor yg menyumbang kepada
persekitaran psikososial yg sesuai di
b/darjah :
- Kepimpinan guru dan kebolehan
menguruskan hubungan di dlm b/d
- Penyediaan rutin b/d
-Perlaksanaan peraturan bilik darjah
secara adil
-Bahasa yang digunakan
-Bentuk komunikasi dan interaksi yg
diamalkan
 Abraham Maslow (1943), keperluan
fisiologi dan keperluan psikologi perlu
dipenuhi agar seseorang itu
bermotivasi untuk mengembangkan
potensi diri, belajar perkara baru,
memanipulasi keupayaan diri
sepenuhnya serta mampu mencabar
diri untuk melakukan yg terbaik
Contoh Faktor Psikososial
 Nada suara yang sesuai – tegas tetapi
bukan nyaring.
 Saling berbudi bahasa – biasakan guna
perkataan bersopan santun, guru sebagai
model.
 Tingkahlaku yang sesuai- perlakuan tidak
sopan perlu dihentikan/dihalang daripada
berterusan.
 Suasana yang kondusif- susunan fizikal
Faktor Fizikal
 Merujuk kpd persekitaran atau alam
sekeliling seperti persekitaran rumah,
prasarana tempat tinggal, kemudahan
dan kelengkapan yg tersedia di
sekeliling kanak-kanak
 Persekitaran fizikal yg sesuai memben-
tuk insan yg “menjadi” @ sebaliknya.
 Kanak-kanak belajar berfikir,
berkawan, membentuk serta mematuhi
peraturan dan berkongsi alatan melalui
manipulasi alatan yg ada disekitarnya
 Persekitaran fizikal sekolah @ b/d
amat penting bagi pembelajaran
kanak-kanak di alam persekolahan
 Lokasi sekolah, kemudahan dan
kelengkapan sekolah serta b/d, BBM,
susun atur meja kerusi,
pengudaraan, kedudukan b/d dll
membantu mencorakkan
persekitaran fizikal yg sesuai untuk
pembelajaran.
Aturan susunan kerusi meja
 Gaya auditorium – gaya penyusunan tradisional
dimana murid-murid duduk menghadap guru.
 Gaya bersemuka – murid-murid duduk mengadap
satu sama lain.
 Gaya off-set – tiga atau empat orang murid-
murid duduk pada meja tetapi tidak mengadap
sesama mereka.
 Gaya seminar – kumpulan murid-murid yang
terdiri daripada 10 atau lebih orang duduk dalam
bulatan, segiempat sama atau berbentuk U.
 Gaya cluster – 4 – 8 orang murid duduk dalam
kumpulan yang dekat dan rapat.
SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN
SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN
SUSUN ATUR KELAS
SUSUN ATUR KELAS PEMULIHAN
Komuniti Pembelajaran
 persekitaran yang melibatkan hubungan
kerjasama antara manusia yang
memungkinkan berlakunya perubahan
tingkah laku

 Melibatkan unsur kerjasama, bantu


membantu, perkongsian alat/idea,
perasaan saling , persaingan yang sihat
dsb dalam proses belajar.

 Boleh juga merujuk kepada perentasan


kurikulum yg dipelajari secara hubungkait
atau bersepadu, bukannya secara terpisah.
Ciri-ciri Komuniti Pembelajaran
(dlm konteks institusi pendidikan)
 Kolaborasi sesama murid melalui
pembelajaran koperatif
 Penglibatan murid-murid dalam
pengalaman berkolaborasi bersama rakan
sebaya
 Sumber jaringan sokongan akademik dan
sosial
 Fokus kepada pembinaan pengetahuan
dan hasil pembelajaran.
Teori Ekologi Bronfenbrenner

• Diperkenalkan oleh Eric Bronfenbrenner


(1917-2005)
• Fokus kepada pengaruh sosiobudaya
persekitaran terhadap perkembangan
individu dari lahir hingga dewasa.
Urie Bronfenbrenner dies at age 88,
Sept 25, 2005
“I am sometimes asked
up to what age do
these principles
apply. The answer is
debatable, but I
would say anytime
up to the age of, say,
99.”
- Bronfenbrenner
Bronfenbrenner
convinced the other
members that
interventions would
be most effective if it
involved not just the
child but the family
and community that
comprise the child-
rearing environment.
5 jenis sistem ekologi dalam teori
ekologi

• Mikrosistem.
• mesosistem
• eksosistem
• makrosistem
• kronosistem
Mikrosistem
 Persekitaran yang mana kanak-
kanak berinteraksi secara langsung
(ibubapa, rakan sebaya, guru, di
rumah dan di sekolah)
mesosistem
 Kaitan antara dua mikrosistem iaitu
perhubungan keluarga dengan
sekolah.
eksosistem
 Melibatkan persekitaran luar
contohnya hubungan antara PIBG
dengan pihak sekolah
makrosistem
 Merangkumi faktor-faktor jantina,
etnik, adat resam, nilai-nilai serta
kedudukan sosioekonomi yang
mempengaruhi perkembangan
kanak-kanak.
kronosistem
 Pengaruh keadaan sosiohistorikal
dan peristiwa-peristiwa terhadap
perkembangan kanak-kanak dalam
sesuatu zaman. Contohnya kanak-
kanak yang lahir dalam zaman IT
berbeza dengan kanak-kanak yang
lahir sebelum zaman IT.
Kepentingan teori ekologikal
Bronfenbrenner
 Mengaitkan alam persekitaran
dengan alam belajar dalam bilik
darjah.
 Guru harus memberi pertimbangan
terhadap pengaruh interaksi dan
komunikasi murid-murid dengan
keluarga, rakan sebaya, jiran dan
komuniti tempatan di luar sekolah.
Implikasi strategi p&p berasaskan
teori ekologi
 Untuk memahami murid-murid
dengan lebih sempurna guru harus
berkomunikasi dengan keluarga
murid
 Kenal pasti faktor komuniti,
sosiobudaya dan kedudukan
sosioekonomi kanak-kanak sebelum
merancang pelajaran.
Faktor-faktor yang mempengaruhi
p&p dan interaksi sosial di sekolah

 Faktor fizikal
 Faktor kemanusiaan (suasana sosial
dan suasana emosi)
 Faktor teknikal (aspek kepimpinan ,
kemahiran guru, aktiviti-aktiviti ko
kurikulum)