Anda di halaman 1dari 16

ANALISIS

KEWANGAN
TUJUAN ANALISIS KEWANGAN

Menilai Kedudukan kewangan


1 syarikat pada satu satu masa.

Menentukan keberkesanan
2 operasi niaga pada tahun atau tempoh kewangan
tersebut.

3 Membantu dalam perancangan


strategik syarikat.
NISBAH
JENIS JENIS

KEWANGAN.
1 Nisbah Keuntungan.
2 Nisbah Kecairan

3 Nisbah Leverage.

1 Nisbah Aktiviti.
Nisbah semasa
Nisbah Kecairan
Nisbah Cepat

Margin Untung kasar

Margin Untung Operasi


Nisbah Keberuntungan
Margin Untung Bersih

Pulang Aset (ROA)

Pulang Ekuiti (ROE)

Nisbah Hutang
Nisbah Hutang
Nisbah Hutang: Ekuiti
Pusing Ganti Inventori

Tempoh pungutan purata


Nisbah Aktiviti
Pusing Ganti Jumlah Aset

Pusing Ganti Akaun Belum Terima

Tempoh Kutipan Purata


NISBAH KEUNTUNGAN.
Margin UNTUNG
KASAR.
JUALAN – KOS LANGSUNG
X 100 = % UNTUNG KASAR
JUALAN

Margin UNTUNG
OPERASI
UNTUNG KASAR – KOS OPERASI
X 100 = % UNTUNG OPERASI
JUALAN
Margin UNTUNG
BERSIH
UNTUNG SELEPAS CUKAI
X 10
JUALAN
0

KADAR PULANGAN ATAS


ASET
UNTUNG SELEPAS CUKAI
X 10
ASET
0
Keuntungan boleh ditingkatkan
melalui ;
1 Harga jualan yang lebih tinggi.
2 Jumlah jualan yang lebih tinggi.

3 Kecekapan kos produktiviti.

4 Kos jualan yang lebih rendah.


Perbelanjaan operasi lebih rendah.
5

6 Penjimatan kos pengeluaran.


7 Percampuran produk dalam jualan.
NISBAH KECAIRAN
“Mengukir keupayaan syarikat untuk memenuhi komitmen jangka
pendeknya daripada aset aset cair”.

Nisbah Semasa
Aset Semasa / Liabiliti Semasa
• Nisbah yang mudah untuk mengukur keupayaan syarikat untuk mengumpul
dana bagi memenuhi tanggungjawab kewangan jangka pendek.
• Jika terlalu rendah, syarikat mungkin menghadapi masalah membayar
tanggungan jangka pendeknya. Jika terlalu tinggi, syarikat mungkin tidak
menggunakan kemudahan kredit jangka pendek atau pelaburan dalam aset
semasa yang terlalu tinggi.
Aset semasa ialah aset syarikat yang mempunyai tempoh kurang
daripada setahun. Aset semasa dianggap sebagai aset mudah tunai jika
aset itu adalah tunai atau mudah ditukar menjadi tunai.
Pada amnya nisbah 2:1 dianggap memuaskan dan semakin tinggi
nisbah ini, semakin teguh kemampuan firma menanggung hutang jangka
pendeknya. Tetapi nisbah terlalu tinggi tidak digalakkan kerana ia
menandakan firma terlalu banyak melabur dalam aset semasa .

Nisbah terlalu rendah dianggap bahaya kerana ia merupakan ancaman


kebankrapan akan meningkat jika hutang jangka pendek tidak dibayar
tepat pada masanya.

NISBAH CEPAT
Formula = Aset semasa – Inventori / Liabiliti Semasa

Dapat mencerminkan keadaan mudah tunai dengan lebih jelas kerana


inventori tidak dimasuk dalam aset semasa.Nisbah cepat yang memuaskan
adalah pada kadar 1:1 iaitu setiap RM1 hutang adalah RM1 aset cepat
akan melindunginya.
NISBAH Leverage
Mengukur bebanan hutang syarikat. Menunjukkan keupayaan
syarikat memenuhi tanggungjawab hutang jangka pendek dan
panjangnya.
Nisbah ini penting untuk:

PEMIUTANG – ia menunjukkan keupayaan keuntungan syarikat utk


menampung wang bunga dan pembayaran tetap yang lain dan sama ada
ia mempunyai aset yang mencukupi untuk melangsaikan hutang jika
berlaku pembubaran syarikat.

PEMEGANG SAHAM – Bayaran bunga adalah satu perbelanjaan yang


meningkat dengan meningkatnya hutang. Jika pinjaman dan wang bunga
terlalu tinggi, syarikat boleh menjadi muflis.
NISBAH HUTANG KEPADA ASET
JUMLAH TANGGUNGAN / JUMLAH ASET
• Nisbah ini mengukur sejauhmana dana hutang digunakan untuk
membiayai kos operasi syarikat.
• Nisbah yang tinggi umumnya membawa maksud syarikat perlu membayar
kadar bunga yang tinggi untuk pinjamannya. Mungkin pada suatu tahap
pinjaman, syarikat tidak akan diberikan pinjaman lagi.

FAKTOR YANG BOLEH MENJEJASKAN KESTABILAN SYARIKAT.

1 Keuntungan yang rendah.


3 Penghutang yang tidak bermutu.

2 Stok barangan yang lapuk. 4 Aset yang tidak digunakan.

5 Terlebih pelaburan dalam aset yang tidak diperlukan.


Analisis Aktiviti
“Nisbah yang digunakan untuk mengenalpasti sejauhmana
keberkesanan aset, liabiliti dan modal dalam menyumbang
kepada hasil penjualan dan operasi perniagaan.

Nisbah Pusingan Stok


Formulanya = Purata Stok / Kos Jualan x 365
Menunjukkan berapa lama stok berada dalam setor sebelum ia dapat dijual.

Nisbah Pusingan
Formulanya = PurataPenghutang
Baki Penghutang / Perolehanx 365
Menunjukkan secara purata berapa lama penghutang syarikat mengambil
masa untuk membayar semula hutangnya kepada syarikat.
BAGAIMANA SEMAKAN NISBAH DIGUNAKAN.

Jika Nisbah saya Jika Nisbah


tinggi Saya Rendah
• Semak hutang, akaun • Semak stor, akaun

Nisbah simpanan, stor untuk melihat belum terima dan struktur


sama ada wang anda hutang untuk melihat
semasa sama ada anda dapat
digunakan dengan baik atau
tidak. menambah tunai.

Teruskan usaha ini untuk


Nisbah menambah keberuntungan
Semak perbelanjaan dan
Untung jualan yang dijangkakan.
perniagaan.
Jika terlalu rendah,
pertimbangkan untuk
Nisbah Semak struktur hutang berhutang jika kaedah
Hutang terutamanya hutang semasa. bayar balik memuaskan
dan menguntungkan
perniagaan.
NISBAH KEWANGAN TUMPUAN PENGANALISIS

NISBAH
KEPENTINGAN
TUMPUAN

PEMBAYARAN BALIK • Nisbah Mudah Tunai


PEMIUTANG
HUTANG • Nisbah Pengurusan
Hutang.

• Nisbah Untung.
PELABUR PULANGAN PELABURAN • Nisbah Hutang kepada
aset

PENGURUSAN
PRESTASI PERNIAGAAN • Semua nisbah