Anda di halaman 1dari 7

DADAH

CLO
Course Learning Outcome

1 Memberi definisi dadah.

Menjelaskan faktor yang membawa


2
kepada terjebak dengan najis dadah.

3 Menerangkan cara mengatasi


masalah terjebak dengan najis dadah.

4 Menghuraikan isu
penyalahgunaan dadah.
DEFINISI
D a d a h


Dadah ialah apa-apa juga
bahan kimia, samada asli
atau tiruan, apabila
dimasukkan kedalam tubuh
badan secara disuntik,
dihidu, dihisap atau dimakan
boleh mengubah fungsi
tubuh badan seseorang atau

organisma dari segi fizikal
atau mental.
FAKTOR
Penagihan Dadah
Pengaruh
rakan sebaya Sikap remaja
itu sendiri

2
4
1
3
5
Institusi kekeluargaan
yang goyah Pengaruh
media massa Pegangan agama
yang rapuh
CARA
Mengatasi
t
r
Kerajaan
q
Media Massa
p
Institusi
o Pendidikan

Masyarakat

Intitusi
Kekeluargaan
ISU
Pe n a g i h a n D a d a h

Merosakkan Penyalahgunaan gam Peningkatan gejala


kewarasan akal. HIV/AIDS
SOALAN
Berikan definisi dadah.

1 Jelaskan faktor yang membawa kepada


terjebaknya dengan najis dadah.
2
Terangkan cara mengatasi masalah
3 terjebak dengan najis dadah.

4 Huraikan isu penyalahgunaan dadah.