KURSUS AMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI (5S) UNTUK FASILITATOR & KETUA ZON 1111-12 JANUARI 2010

http://mpctrg.blogspot.com www.mpc.gov.my

Transformation.Innovation.Partnership 1

KANDUNGAN PROGRAM
Kursus Amalan Persekitaran Berkualiti untuk Fasilitator & Ketua Zon Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu 10-12 Januari 2009
11 Jan 10 (Isnin) 9.00 pg ² 5.00 ptg Pengenalan Produktiviti & Kualiti Gambar Amalan Persekitaran Berkualiti (5S) Agensi Kerajaan & Swasta yang telah Dipersijilkan 5S Konsep & Falsafah Amalan Persekitaran Berkualiti (5S) Pemerhatian Persekitaran YPU ² Perbincangan   Ulangkaji Langkah-langkah Perlaksanaan Program 5S Perbincangan Tugas & Tanggungjawab Jawatankuasa & Kumpulan Dokumentasi 5S

12 Jan 10 (Selasa)

9.00 pg ² 5.00 ptg

Transformation.Innovation.Partnership

2

OBJEKTIF
1. Pada akhir kursus, semua peserta dapat melaksanakan aktiviti Sisih, Susun, Sapu/Suci dan Sentiasa Amal dengan betul. Pada akhir kursus, semua peserta boleh menyediakan Pelan Tindakan Perlaksanaan 5S untuk tempoh 6 bulan. Pada akhir kursus, semua peserta dapat menjadi fasilitator yang berkesan kepada kakitangan lain di YPU.

2. 3.

Transformation.Innovation.Partnership 3

INTRODUCTION TO

http://www.mpc.gov.my
Transformation.Innovation.Partnership 4

Malaysian Malaysian Industrial Industrial Development Development Authority Finance

Malaysia External Trade Development Corporation

Small & Medium Industries Development Corporation

Malaysia Productivity Corporation

Transformation.Innovation.Partnership 5

MALAYSIA PRODUCTIVITY CORPORATION (MPC)
A Federal Statutory Body under the Ministry of International Trade and Industry (MITI)

VISION To be the leading organisation in productivity enhancement for global competitiveness and innovation MISSION To deliver high impact services towards achieving performance excellence through innovation for the betterment of life
Transformation.Innovation.Partnership 6

VISION
The Leading Organisation in Productivity Enhancement for Global Competitiveness and Innovation

Transformation.Innovation.Partnership 7

MISSION
To Deliver High Impact Services towards Achieving Performance Excellence Through Innovation for the Betterment of Life

Transformation.Innovation.Partnership 8

OBJECTIVES 
Providing value- added information on productivity, quality,competitiveness and best practices through research activities and databases; Developing human capital and organizational excellence building a knowledge-based society knowledgethrough training,systems development and best practices; Nurturing innovative and creative culture through P&Q promotion and partnership programmes.

Transformation.Innovation.Partnership 9

KAIZEN

BAHAGIAN

?

PENGENALAN PRODUKTIVITI & KUALITI
Transformation.Innovation.Partnership 10

KEPENTINGAN USAHA PENAMBAHBAIKAN DALAM ORGANISASI
Persaingan global mendorong kepada strategi perniagaan yang memberi tumpuan kepada aspek memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan. pelanggan. Perubahan tahap kepuasan pelanggan dan dorongan kepada barangan dan perkhidmatan berkualiti tinggi. tinggi. Penambahbaikan berterusan, inovasi adalah kunci kejayaan organisasi. organisasi. dan kepantasan

Pendekatan kepada pengurangan kos dalam setiap operasi perniagaan. perniagaan. Pelaksanaan program-program produktiviti dan kualiti yang programdiperlukan dengan lebih berkesan dan efektif. efektif.

Transformation.Innovation.Partnership

11

SISTEM PENGELUARAN DAN PROSES
Input PROSES Output

4M
´MANµ

-

Latihan Komunikasi Motivasi & Kerja Pasukan Idea Kreatif

‡ Tumpuan kepada ´ZEROµ: - Kerosakan - Kecacatan - Ulangan Proses - Kelewatan - Kemalangan ‡ ´Right At The First Timeµ

‡ Kepuasan Pelanggan ‡ Inovatif ‡ Nilai Tambah Tinggi ‡ Jaminan

´MACHINEµ

Total Productive Maintenance(TPM) - Harian, Mingguan, Bulanan dll. Pengurusan Bahan Spesifikasi ‡ Sistem Pengurusan Kualiti - ISO 9001: 2000 - EMS 14000 - OSHAS ‡ Teknologi/ICT ‡ Kawalan Perancangan Pengeluaran ‡ Six-Sigma , BSC, Benchmarking

´MATERIALµ

´METHODµ

- Kejuruteraan Industri, 5S, Kaizen, QCC, JIT dll.

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

SOP Arahan Kerja Disiplin Peralatan Utiliti Dll.

Transformation.Innovation.Partnership

12

Konsep Kualiti Menyeluruh (TQM)
KUALITI MENYELURUH ialah keadaan di mana ciri-ciri kualiti bukan sahaja dipamerkan pada: PRODUK atau PERKHIDMATAN

Tetapi juga pada seluruh operasi dan urusan sesebuah organisasi Contohnya:
Kecekapan pengurusan Pemandu yang berdedikasi Sistem fail yang sistematik Sistem telefon yang cekap Persekitaran pejabat yang sempurna 13

Transformation.Innovation.Partnership

KONSEP PRODUKTIVITI
‡ Nilai atau kuantiti output yang dapat dihasilkan oleh satu unit input. ‡ Konsep yang menjelaskan perhubungan di antara output yang dihasilkan oleh sesebuah organisasi dengan input (sumber) yang digunakan.

OUTPUT PRODUKTIVITI = INPUT

ORGANISASI PRODUKTIVITI BAHAGIAN

UNIT

PEKERJA
Transformation.Innovation.Partnership

14

CARA MENINGKATKAN PRODUKTIVITI
INPUT OUTPUT

Tenaga manusia Teknologi Kelengkapan Modal dan Sistem Pengurusan

PROSES TRANFORMASI

Keluaran dan Perkhidmatan

Adakah cekap?
Transformation.Innovation.Partnership 15

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN PRODUKTIVITI
Tenaga Manusia Kelengkapan Modal Sistem Dan Prosedur

Bahan-bahan

FAKTOR PRODUKTIVITI

Struktur Organisasi

Teknologi Persekitaran Kerja
Transformation.Innovation.Partnership

Gaya Pengurusan

16

KAIZEN
PERGERAKAN KECIL TAPI BERTERUSAN

Transformation.Innovation.Partnership

17

INOVASI
DRAMATIK TAPI KEMAJUANNYA BERKALA

IDEAL

PENCAPAIAN TINGGI MELALUI PERUBAHAN INOVASI. JIKA TIADA PENJAGAAN ± PENCAPAIANNYA MENURUN KEMBALI
Transformation.Innovation.Partnership 18

KAIZEN PLUS INOVASI
KEMAJUAN MENINGKAT DENGAN DUA PENDEKATAN YANG BERBEZA

MAINTENANCE

INOVASI

KAIZEN
SELENGGARAAN

INOVASI
Transformation.Innovation.Partnership 19

BERBAGAI PROGRAM BERSEPADU KAIZEN DI TEMPAT KERJA

5S KSS QCC TQC TPM JIT

Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke Kaizen Suggestion System QC Circle (QCC) / ICC Total Quality Control (TQC) Total Productive Maintenance ( TPM) Just-In-Time Production (JIT )
20 Transformation.Innovation.Partnership 20

CADANGAN LAKSANA - Program Integrasi KAIZEN

TQC
ICC

TPM

JIT JIT

KSS
Mula di sini

5S
21

Transformation.Innovation.Partnership

HUBUNGKAIT 5S DENGAN KUNCI PETUNJUK PRESTASI(KPI) 
PETUNJUK KUANTITATIF ² Kecacatan, ´Rejectµ, Masa Pencarian, Kelewatan Proses, Kerosakan Mesin, Kos Penyelenggaraan, Penghantaran Lewat, Aduan Pelanggan, Kemalangan dll. PETUNJUK PRODUKTIVITI ² Buruh, Modal, Proses dan Keuntungan. PETUNJUK BUDAYA KERJA ² Ketidakhadiran, Penyertaan Pekerja Dalam Aktiviti Penambahbaikan, Menepati Masa, Cadangan/Idea Pekerja dll. PETUNJUK PERSEKITARAN ² Aspek Keselamatan, Kebersihan dll. PETUNJUK PRESTASI KESELURUHAN ² Jualan, Pasaran, Kos dan Keuntungan.

Transformation.Innovation.Partnership

22

BAHAGIAN

KONSEP DAN FALSAFAH AMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI (5S)
Transformation.Innovation.Partnership 23

Apakah AMALAN 5S? 

Amalan untuk wujudkan tempat kerja lebih produktif. Mempastikan mesin dan alat kelengkapan menjadi bersih, berfungsi dan cekap tanpa masalah. Membina budaya kerja yang positif dan dinamik. 5S ialah lima perkataan Jepun iaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke. Amalan 5S meliputi pengetahuan teknikal,praktikal dan logik untuk menghasilkan penambahbaikan.
Transformation.Innovation.Partnership 24  

Seiri

Seiton

S1 - SEIRI - SISIH
Shitsuke Seiketsu Seiso

SEIRI - Menyisih dan membuang barang yang tidak perlu di tempat kerja.
KESAN LAKSANA SISIH
Kuantitatif Penjimatan ruang Kawalan stok & produk yang cekap Masa pencarian yang pantas Kualitatif Tempat kerja lebih selamat Suasana kerja lebih selesa Mudah mengesan tempat/ alat/bahan rosak lebih awal
25

Transformation.Innovation.Partnership

BAGAIMANA MELAKSANAKAN AKTIVITI SISIH DI TEMPAT KERJA
Stratifikasi Tindakan

Yang Mana ???
Item Tak Diperlukan

Item yang tiada nilai dan senang dibuang

Buang dengan segera

Item ada nilai dan boleh dijual

Cari pembeli yang menawarkan harga tinggi

SISIH
SUSUN

Item tiada nilai tapi kos pelupusan tinggi

Cari cara merendahkan kos dan selamat

Transformation.Innovation.Partnership

26

Seiri

Seiton

S2 - SEITON - SUSUN

Shitsuke Seiketsu Seiso

SEITON - Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas, mudah diambil dan disimpan semula ditempatnya.
KESAN LAKSANA - SUSUN
Kuantitatif ‡ Kawalan stok & produk yang cekap ‡ Masa pencarian yang pantas ‡ Proses kerja lebih pantas ‡ Mengelak kesilapan & kesalahan ‡ Kadar kehilangan peralatan rendah ‡ Kualitatif ‡ Suasana kerja lebih selesa ‡ Mendidik disiplin pekerja positif ‡ Pekerja terus menjana idea kreatif ‡ Moral pekerja tinggi ‡ Selamat ditempat kerja ‡ Mengamalkan FIFO Transformation.Innovation.Partnership 27

BAGAIMANA SUSUN DI TEMPAT KERJA ANDA?

Pengasingan

Tindakan diperlukan

SUSUN

Bahan selalu digunakan Bahan kadang kala digunakan Bahan tidak digunakan langsung tetapi mesti disimpan

Mesti diletakkan dekat di kawasan kerja yang utama

Bahan diperlukan

Boleh ditempatkan jauh sedikit Mesti disimpan dalam setor dengan pengenalan yang jelas

SISIH
Transformation.Innovation.Partnership 28

Seiri

Seiton Shitsuke

S3 ± SEISO ± SAPU/SUCI

Seiketsu

Seiso

SEISO - Mencuci tempat kerja dengan rapi supaya tiada habuk,kotoran di lantai, mesin dan peralatan.
Bagaimana SAPU? Mungkin tempat/peralatan/kawasan itu perlu disapu/dibersih/dijaga (Setiap jam, Setiap hari, Sekali seminggu, Sekali sebulan, Tiga bulan sekali, Enam bulan sekali, Setahun sekali).
Kuantitatif Sistem kawalan stok & produk lebih murah dan menjimatkan
Kualitatif Suasana kerja lebih selesa dan ceria Pekerja terus menjana idea kreatif Moral pekerja tinggi Selamat di tempat kerja

KESAN LAKSANA 

Kos kerosakan peralatan rendah Proses kerja pantas dan tidak berulang ³ right the first time´ Kualiti produk bertambah Masa membersih lebih pantas Transformation.Innovation.Partnership

29

Seiri Shitsuke

Seiton

S4 - SEIKETSU - SERAGAM

Seiketsu

Seiso

SEIKETSU- Seragam & memelihara kebersihan dan penyusunan sepanjang masa serta mengamalkan sistem Seiri-Seiton-Seiso dengan berkesan.
Bagaimana SERAGAM ? Memerlukan panduan untuk dipatuhi oleh pekerja bagi menjamin kualiti dan standard yang telah ditentukan. Antaranya, ³Standard Operation Procedure´(SOP), ³Work Instruction´ (WI), ³Guidebook´, Cartalir ± ³Process flow´, Gambar atau contoh fizikal (dilihat), Sistem Visual yang jelas dan terang dan lain-lain. Kuantitatif Kos selenggaraan rendah Kos overhead rendah Kecekapan proses meningkat Kuantiti pengeluaran meningkat Rungutan pelanggan rendah Produktiviti pekerja meningkat Transformation.Innovation.Partnership 30 Kualitatif Mendidik disiplin pekerja positif Pekerja terus menjana idea kreatif Kemahiran pekerja meningkat Pekerja setia kepada organisasi Imej organisasi meningkat

KESAN LAKSANA

Seiri

Seiton Shitsuke

S5 - SHITSUKE - SENTIASA AMAL

Seiketsu

Seiso

SHITSUKE - Berdisiplin dan melatih pekerja mematuhi peraturan dan berbudaya kualiti di tempat kerja.
Bagaimana SENTIASA AMAL ?
Mematuhi panduan dan standard yang telah ditentukan supaya budaya kerja cemerlang itu dapat dibangunkan.

KESAN LAKSANA
Kuantitatif ‡ Kos pengeluaran rendah ‡ Produktiviti pekerja meningkat ‡ Kualiti produk / perkhidmatan meningkat ‡ Memperolehi Sijil 5S ‡ Kemalangan sifar ditempat kerja Kualitatif ‡ Disiplin pekerja positif dan inovatif ‡ Kemahiran pekerja meningkat ‡ Kesihatan pekerja bertambah baik ‡ Pekerja setia kepada organisasi ‡ Budaya kerja berpasukan yang tinggi

Transformation.Innovation.Partnership

31

KITARAN AMALAN 5S
Sisih Susun

Sentiasa Amal
Seragam Sapu
Transformation.Innovation.Partnership 32

5S Program Keseluruhan Dalam Organisasi
‡ Program menyeluruh yang melibatkan semua orang dalam organisasi. ‡ Pendekatan

yang sangat berkesan untuk memotivasi meningkatkan produktiviti dan persekitaran tempat kerja.

pekerja,

‡ Perlu dilaksanakan secara berterusan.

Sumbangan kepada - PQCDSM Kesan Amalan 5S : 
  

Produktiviti - tinggi Kualiti - yang berkekalan Kos - menurun Penghantaran- yang tepat Selamat - di tempat kerja Moral Pekerja - tinggi
Transformation.Innovation.Partnership

5S?

33

KEKUATAN BUDAYA 5S
Membina Budaya Kaizen di tempat kerja. Bina semangat kerja berpasukan. Melatih pekerja lebih berdisiplin.

5 S ?

Menyumbang idea kreatif dan inovatif. Bina moral pekerja yang tinggi. Bersedia melaksana program peningkatan P&Q yang lebih mencabar.

SEBAB AMALAN 5S DISUKAI
Mudah dilaksana oleh semua syarikat sama ada kecil, sederhana atau besar. Sama ada sektor pengilangan, perkhidmatan atau individu. Konsep yang senang difahami tidak dan memerlukan pemahaman istilah yang susah. Semua orang sukakan kebersihan keselesaan ,keselamatan & kecekapan.
34

Transformation.Innovation.Partnership

3 JENIS TEMPAT KERJA  

KELAS TIGA: Dimana para pekerja membuat kotoran merata-rata dan tiada siapa yang membersihkannya. KELAS DUA: Sekumpulan orang buat kotor dan ada sekumpulan orang yang membersihkan. KELAS SATU: Tiada pekerja membuat kotor dan setiap orang melakukan pembersihan. 4 FAKTOR UTAMA KEJAYAAN 5S
Sokongan dan komitmen berterusan dari pihak pengurusan Bermula dengan kesedaran, latihan, pemantauan dan penilaian. Semua orang mengamalkannya dan tiada yang terkecuali. Ulangi putaran 5S untuk menjadi budaya.

Transformation.Innovation.Partnership

35

Bahagian LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PROGRAM 5S
Transformation.Innovation.Partnership 36

LANGKAH PELAKSANAAN PROGRAM 5S
Langkah 1: Persediaan Langkah 2: Pelancaran rasmi oleh Ketua Organisasi Langkah 3: Gotong Royong semua pekerja Langkah 4: Permulaan SISIH Langkah 5: Amalan SISIH,SUSUN,SAPU dan2S AKHIR Langkah 6: Audit 5S

Transformation.Innovation.Partnership

37

5S IMPLEMENTATION PLAN
STEP

FROM:
PHASE MONTH PREPARATION PENETRATION AND ADVANCEMENT

TO:
MAINTENANCE AND UPGRADING

SUPER

S PROGRAMS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Preparations * Understanding philosophy and benefits of Super 5S by CEO * CEO·s visit to Super 5S model companies * CEO·s commitment to Super 5S implementation * Organize Super 5S Working Committee * Appoint Super 5S facilitators * Train Super 5S facilitators and practitioners CEO·s Official Announcement * CEO officially announces implementation of Super 5S for 2 years * CEO explains objectives of Super 5S program to all colleagues * Publicize Super 5S organization and assignments by area * Promote Super 5S with banners, posters and newsletters * Organize basic Super 5S training programs for all colleagues Big Cleaning by All Colleagues * Organize a full-day of ¶Big Cleaning Day· twice a year * Organize small groups who are responsible for assignments in divided areas of the company·s premises. * Provide enough cleaning tools and materials * Implement a company-wide big cleaning for one day * Big cleaning includes the elimination of unnecessary items and wastes Initial Seiri * Establish a Disposal Standard for unnecessary items * Organize a full-day of Seiri activity twice a year * Everyone concentrates to identify and stratify unnecessary items for elimination * Unnecessary items that cost a lot should be evaluated so as to prevent the occurrence of such waste Daily Seiri, Seiton and Seiso * Seiri: Throw away things that are not needed and not being used * Seiton: Improve locations and methods for storing things so that searching time is minimized * Seiso: Set up a daily cleaning schedule for the creation of a healthy and comfortable workplace * Motivate colleagues to come up with creative improvements Periodic Audits on Super 5S * Establish a Super 5S evaluation and incentive plan * Conduct a Super 5S audit regularly by auditors * Organize a Super 5S inter-departmental competition for upgrading * Award groups and individuals for their contributions * Organize study tours to other companies doing Super 5S * Organize Super 5S inter-company competition to sustain the program

2

3

4

5

6

Transformation.Innovation.Partnership

38

LANGKAH 1: PERSEDIAAN 

KETUA ORGANISASI MESTI FAHAM FALSAFAH DAN FAEDAH 5S. KETUA ORGANISASI MESTI MELAWAT SYARIKAT MODEL 5S. KETUA ORGANISASI MESTI MENYOKONG PELAKSANAAN 5S. MENUBUHKAN JAWATANKUASA PEMANDU 5S . MELANTIK PENYELIA 5S . MELATIH PENYELIA DAN KUMPULAN 5S.
Transformation.Innovation.Partnership 39   

ORGANISASI AKTIVITI AMALAN 5S
Pengurus Besar Penyelaras 5S Ketua Unit 1 P
1 2 3 4 Jawatankuasa Pemandu

Ketua Unit 2 P
1

Ketua Unit 3 P
3 4

P
2

P

Pemudahcara Pasukan Pekerja/ Kumpulan 5S

JAWATAN KUASA KERJA - AMALAN 5S
Jawatan Kuasa Kerja

Jawatankuasa Latihan

Jawatankuasa Promosi

Jawatankuasa Audit

Transformation.Innovation.Partnership

40

Tanggungjawab Kumpulan kerja 5S Mengikut Kawasan / zon

Stor Bahan Mentah

Mesin 1

Mesin 2

Mengecat

Jualan Mesin 3 Pentadbiran

Pemasangan dan Pembungkusan

Transformation.Innovation.Partnership

41

LANGKAH 2 : PELANCARAN RASMI OLEH KETUA
ORGANISASI 


Ketua Organisasi mengumumkan pelaksanaan program 5S. Ketua Organisasi menerangkan objektif program 5S kepada semua pekerja. Sedia/hebahkan carta organisasi 5S, peta kawasan/sempadan dan tugas serta tanggung jawab kumpulan kecil pekerja. Menyediakan alat-alat promosi seperti kain rentang, poster, kertas edaran, lencana, dan lain-lain. Mengadakan latihan 5S, luaran atau dalaman serta OJT kepada semua pekerja.
42  

Transformation.Innovation.Partnership

Promosi 5S
Kaedah Promosi
5S Newsletters
5S DAY

Kaedah Pelaksanaan
Hari 5S (sekali sebulan)

Kaedah Penilaian
Stiker Panduan 5S
Di sini perlu Di sini Perlu

Apakah Seiton?
Seiton adalah menyusun barangan supaya senang diambil dan digunakan.

SEIRI

SEITON

Di sini Perlu

SEISO Lawatan sambil belajar 5S Pemeriksaan oleh CEO

Poster 5S
Seiri Seiton

Shitsuke Seiketsu Seiso

Baner 5S

Ambil gambar untuk Pembaikan

Senarai semak 5S

Kami Amalkan 5S

Lencana 5S

Pertandingan Antara Jabatan 5S

Penghargaan
Here is an Excellent Example of

5S

Department A Department B Department C Department D Transformation.Innovation.Partnership

5S

Practice

43

LANGKAH 3: GOTONG ROYONG OLEH SEMUA PEKERJA 
Anjurkan Gotong Royong 5S sebaik sahaja pengumuman pelaksanaan 5S oleh Ketua Organisasi. Bahagikan tanggungjawab kumpulan kecil di seluruh kawasan mengikut zon. Sediakan alat dan bahan mencuci secukupnya. Laksanakan gotong royong 5S oleh semua pekerja. Aktiviti ini termasuk membuat SISIH atau membuang dan mengenalpasti barang yang tidak perlu. Gotong Royong 5S perlu diadakan secara berterusan mengikut keperluan dan matlamat.
Transformation.Innovation.Partnership 44

LANGKAH 4 : Permulaan SISIH 


Sediakan kaedah membuang barang yang tidak perlu di kawasan tempat kerja (Kad Pembuangan). Aktiviti Sisih diamalkan oleh semua orang untuk menyisih barang buangan selepas hari gotong royong (³Big Cleaning Day´). Kenalpasti dan mengasingkan barang tidak perlu untuk pelupusan dan merekod (jika perlu). Barang tidak perlu milik syarikat perlu dikaji dahulu untuk mendapat kelulusan pengurusan. Aktiviti Sisih perlu dilakukan secara berterusan mengikut keperluan.
Transformation.Innovation.Partnership 45 

 

Kenapa Terdapat Item Yang Tidak Perlu Terkumpul 
     

PERTUKARAN RANCANGAN JUALAN - PENGELUARAN TEMPAHAN YANG BERLEBIHAN KESILAPAN TEMPAHAN KURANG KAWALAN KUALITI KURANG KAWALAN KUANTITI LOKASI DAN KAEDAH SIMPANAN TIDAK TERATUR SISTEM KAWALAN BAHAN /ITEM YANG LEMAH TEMPAHAN DAN PENGHANTARAN BERTINDIH MESIN & PERALATAN LAMA YANG ROSAK KEROSAKAN AKIBAT KECUAIAN PENGENDALIAN PERTINDIHAN SIMPANAN MAKLUMAT/ REKOD PENGELUARAN, PENTADBIRAN LAIN-LAIN
Transformation.Innovation.Partnership 46 

AKTIVITI SISIH ± BILA,SIAPA & DI MANA ? 

Pada hari Gotong Royong, setiap orang perlu mengenal pasti item yang tidak diperlukan. Adakan ³ Hari Sisih- Big Seiri Day´ 2 kali setahun. Fokus utama adalah pembuangan bahan/item yang tidak diperlukan. Semasa aktiviti harian 3S (Sisih,Susun dan Sapu) , setiap orang cuba untuk membuang item yang tidak perlu dan mengelak dari mengumpul item yang tidak diperlukan. Pengurus dan Juru Audit 5S melawat tempat kerja dan berbincang dengan pemudahcara berkenaan pembuangan item yang tidak diperlukan.
Transformation.Innovation.Partnership 47  

LANGKAH 5 : Aktiviti Harian Sisih, Susun & Sapu 

Seiri: Buang item yang tidak diperlukan dan tidak digunakan ± Gunakan ruang secara ekonomikal (Ruang adalah Wang). Seiton: Perbaiki lokasi dan kaedah penyimpanan barang supaya masa mencari dan mengambil dapat diminimumkan (Masa adalah Wang). Seiso: Patuhi jadual mencuci dan memeriksa peralatan dan keselamatan bagi mewujudkan tempat kerja yang cekap, selesa dan selamat . Galakkan kawan sekerja memberi idea kreatif penambahbaikan tempat kerja yang produktif. untuk  

Transformation.Innovation.Partnership

48

TUJUH Prinsip Asas Susun
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Ikut kaedah ³Masuk Dulu Keluar Dulu´ (FIFO) untuk menyimpan sesuatu. Wujudkan tempat khas untuk sesuatu item dengan jelas. Semua item dan tempatnya mesti ditunjuk dengan label yang jelas. Letakkan item di tempat yang mudah dilihat dan mudah dikesan. Letakkan item di tempat yang mudah diambil dan disimpan semula. Asingkan alatan eksklusif dan yang biasa. Alatan kerap diguna diletak dekat/berhampiran pengguna.
Seiton
Transformation.Innovation.Partnership 49

SEITON
FIFO

LIFO
Pengambilan rambang

Transformation.Innovation.Partnership

50

SEITON
‡ FIFO - Pengambilan ‡ Simpan ikut jenis barang ‡ Pergerakan secara gelonsor
A B C D A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
51

‡Sebelum

5S
E

Transformation.Innovation.Partnership

‡Sediakan tempat ‡Padankan nama

SEITON

A1
A1

A2
A2

A3
A3

A4
A4

A5
A5

A6
A6

A7
A7

B1
B1

B2
B2

B3
B3

B4
B4

B5
B5

B6
B6

B7
B7

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C1

C2

C3 C4 C5 Transformation.Innovation.Partnership

C6

C7

52

SEITON

‡Telus / tiada penutup ‡Petunjuk paras Stok

B10-100

B12-100

B10-150

B12-150
Transformation.Innovation.Partnership 53

SEITON

‡ Seiri pembaziran ‡ Susunan menegak ‡ Tiada barang di atas lantai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

Transformation.Innovation.Partnership

54

SEITON
‡Mudah dicari ‡Tidak mendatar ‡Susun menegak

B20S

H

B25S

H

B30S

H

B35S

H

B40S

H

B50S

H

Transformation.Innovation.Partnership

55

SEITON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

‡Masa mencari 30 saat ‡Labeling ‡Petunjuk warna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Transformation.Innovation.Partnership

56

SEITON

‡Sesuaikan label ‡Pengesanan warna

OFF

OFF

OFF

OFF

Transformation.Innovation.Partnership

57

SEITON
Petunjuk Aras Kawalan

POTABLE WATER 

Kg 

‡ Label warna untuk menjelaskan ukuran/bacaan. ‡ Petunjuk arah aliran
Transformation.Innovation.Partnership 


58

SEITON

COLD

HOT

COLD

HOT

‡Gantungkan hos ‡Warna pengesanan ‡Lantai lebih bersih & jelas
Transformation.Innovation.Partnership 59

³Amalan Baik Seiso´ 
Amalkan SEISO 5-10 minit setiap hari. Tugaskan penjaga setiap mesin

(³ownership´). 
Gabungkan pembersihan (Seiso) dengan

pemeriksaan. 
Ulangkan µsweep-wipe-polish-check-fix¶. Anjurkan Gotong Royong 2 kali setahun.

Transformation.Innovation.Partnership

60

Mengekal Tahap Seiketsu -Seragam
a. Bila mengulangi aktiviti Sisih-Susun-Sapu, tempat kerja anda akan menjadi bersih dan tersusun. b. Wujudkan etika, peraturan, peringatan, piawaian untuk dipatuhi. c. Menyeragam amalan baik di tempat bekerja kita ke lokasi lain. d. Penandaarasan mencontohi amalan di lokasi lain. e. Melihat kepada perkara-perkara yang tidak normal atau abnormality .

Transformation.Innovation.Partnership

61

AMALAN BAIK - Sentiasa Amal 
Mematuhi    

setiap

peraturan,

standard,

peringatan

yang

diwujudkan. Nilai-Nilai Bersama menjadi amalan. Latihan dan perkongsian pengetahuan berterusan. Menggalakkan amalan berterusan dan berorientasikan kaizen. Wujudkan semangat berpasukan. Jadikan diri sebagai anggota organisasi yang berimej tinggi. Tepat waktu. Tempat kerja sentiasa bersih dan kemas. Patuh kepada peraturan keselamatan.

Transformation.Innovation.Partnership

62

REKOD PENINGKATAN DENGAN GAMBAR
LANGKAH 1 LANGKAH 2

REKOD PENINGKATAN 5S
WORKPLACE

SPARE PARTS STORAGE

LOCATION NO.

88

LANGKAH 1

DATE

01/04/95

LANGKAH 2

DATE

10/04/95

LANGKAH 3

DATE

LANGKAH 4

DATE

COMMENTS

COMMENTS

COMMENTS

COMMENTS

Very messy. Needs Seiri, Seiton and Seiso
RATING

Much improved, but... needs further study
RATING RATING Transformation.Innovation.Partnership RATING

63

LANGKAH 6 : Audit Berkala 
 

Adakan Audit Dalaman 5S dan rancang sistem galakan. Menjalankan Audit Dalaman 5S secara berterusan. Wujudkan pertandingan antara jabatan untuk mengekalkan akiviti 5S. Memberi anugerah secara berkala kepada kumpulan pemenang bagi menghargai penyertaan mereka. Adakan lawatan sambil belajar ke organisasi yang mengamalkan 5S untuk bertukar idea bagi menambahkan pengalaman dan bertukar idea. Menganjurkan pertandingan mengelakkan aktiviti 5S terhenti antara Organisasi bagi  

Rancang aktiviti peningkatan kualiti yang baru.

Transformation.Innovation.Partnership

64

Bahagian TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB - Jawatankuasa dan Kumpulan
Transformation.Innovation.Partnership 65

JAWATANKUASA 5S - YPU
Pengerusi (GM) Tn Hj Azmi Razik

Koordinator Pn. Samihah

J/K Latihan YM Tengku Khairi

J/K Promosi En. Zul

J/K Audit Tn Hj A. Razak

HoD

Fasilitator

Fasilitator

Fasilitator

Fasilitator

Fasilitator

Fasilitator

Fasilitator

Zon Promosi

Zon Pentadbiran & Kewangan

Zon Pembangunan Usahawan

Zon Pembiayaan

Zon Cakna

Zon TiDE

Zon DUK

HoD ± Head of Department/ Ketua Bahagian

Transformation.Innovation.Partnership

66

Persembahan Zon
1. Cakna 2. TIDE/DUK 3. Pentadbiran & Kew 4. Promosi 5. Pembangunan Usahawan 6. Pembiayaan Setiap persembahan 15 minit
Transformation.Innovation.Partnership 67

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PEMANDU
‡ Menentukan arah keseluruhan pelaksanaan Program 5S. ‡ Membentuk pelan pelaksanaan. ‡ Menentukan belanjawan serta sumber-sumber kewangan. ‡ Menetapkan polisi, peraturan serta garis panduan. ‡ Mengenalpasti ahli jawatankuasa, pemudahcara dan ketua kumpulan. ‡ Menetapkan sistem ganjaran. ‡ Mengawasi dan menilai kemajuan pelaksanaan dengan bantuan jawatankuasa audit. ‡ Mengawal kemajuan program dengan pembentukan standard yang sesuai berkaitan kebersihan.
Transformation.Innovation.Partnership 68

Jawatankuasa PROMOSI
‡ Menyedia pelan pelaksanaan aktiviti promosi 5S untuk tempoh 6 ~ 12 bulan . ‡ Memastikan pelaksanaan pelan promosi ke arah membina kesedaran amalan 5S kepada semua warga kerja dalam ‡ Menganalisa keberkesanan aktiviti promosi yang telah dilaksanakan. ‡ Merancang dan memperuntukkan bajet bagi mempastikan aktiviti promosi dapat dilaksanakan sebagaimana yang dirancang. ‡ Melaporkan status pelaksanaan aktiviti dan tahap kesedaran 5s di kalangan warga kerja kepada Jawatankuasa Pemandu.
Transformation.Innovation.Partnership 69

Jawatankuasa LATIHAN
‡ Menyedia pelan latihan bagi memupuk kefahaman konsep dan amalan 5s kepada semua warga kerja dalam organisasi. ‡ Mengenal pasti jenis latihan yang diperlukan dari masa ke semasa bagi mengukuh aktiviti Amalan 5S serta amalan peningkatan kualiti yang lain (keperluan latihan yang diperlukan boleh dirujuk kepada hasil keputusan audit aktiviti Amalan 5S) ‡ Latihan dijalankan oleh jawatan kuasa atau fasilitator yang telah menghadiri latihan dalam bidang 5s. ‡ Memastikan setiap warga kerja diberi peluang untuk menghadiri latihan.
Transformation.Innovation.Partnership 70

Jawatankuasa AUDIT
‡ Menyedia kriteria audit yang bersesuaian ± dapatkan maklumbalas daripada ketua jabatan/unit dan fasilitator. ‡ Melantik juruaudit dalaman 5S. ‡ Menentukan kekerapan aktiviti audit ± pada peringkat awal audit perlu dilaksanakan lebih kerap. ‡ Tentukan bilangan stiker sisih, susun, sapu dan cemerlang yang perlu diberikan. ‡ Menyediakan laporan dan analisis keputusan audit . ‡ Menyemak kriteria audit dari masa ke semasa mengikut keperluan.
Transformation.Innovation.Partnership 71

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELARAS
‡ Menjalankan tugas kesetiausahaan kepada ajkp, ajk kecil, pemudahcara dan ketua kumpulan dengan tujuan mengkoordinasi perjalanan program. ‡ Menyimpan rekod/minit mesyuarat. ‡ Menolong mengurus aktiviti-aktiviti promosi. ‡ Menghebahkan maklumat terkini perjalanan program 5S dalam syarikat.

Transformation.Innovation.Partnership

72

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB FASILITATOR
Menyelaras program 5S di jabatan Membantu AJKP dalam setiap tugas. Memastikan perjalanan sistem 5S seperti yang dirancang. Mendapat sokongan dan pengiktirafan dari pihak atasan Memastikan semua kumpulan mematuhi peraturan dan panduan yang digariskan. ‡ Membantu membekal data-data terkini. ‡ Mengawasi dan mengadakan perbincangan serta galakan kepada kumpulan 5S setiap masa. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Transformation.Innovation.Partnership

73

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA KUMPULAN ‡ Memberi latihan kepada ahlinya. ‡ Mengadakan mesyuarat pendek ( 15 ± 40 minit ) sekali seminggu dengan kumpulan mengenai amalan 5S. ‡ Mengalakkan ahli supaya terlibat dengan mesyuarat. ‡ Mewujudkan peraturan/displin kumpulan yang perlu dipatuhi oleh ahli.
Transformation.Innovation.Partnership 74

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB AHLI KUMPULAN ‡ Menghadiri mesyuarat yang diadakan ± mengadakan catatan ringkas. ‡ Menyertai aktiviti 5S secara aktif. ‡ Bekerjasama dalam kumpulan. ‡ Bertanggungjawab untuk memperbaiki tempat kerja sepanjang masa. ‡ Suasana harmoni di kalangan ahli.
Transformation.Innovation.Partnership 75

Bahagian DOKUMENTASI 5S

Transformation.Innovation.Partnership

76

DOKUMENTASI 5S
‡ Koordinator memastikan 4 fail utama perlu ada dan sentiasa dikemaskini: ± Fail Induk ± Fail J/K Promosi ± Fail J/K Audit ± Fail J/K Latihan ± Fail Perlaksanaan 5S oleh Cawangan/Bahagian ‡ Tidak perlu ada duplication dalam setiap fail. Perlu nyata nota kecil untuk mengetahui kedudukan dokumen terbabit. Melainkan jarak sesuatu bahagian / cawangan agak jauh maka boleh membuat salinan dokumen yang diperlukan. ‡ Sebaik-baiknya menggunakan fail keras (hard cover)

Transformation.Innovation.Partnership

77

Fail Induk
‡ Meliputi perjalanan permulaan 5S di Jabatan ‡ Segala dokumen awal perlaksanaan 5S disimpan
± Surat perlantikan ± Menagement review

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Aktiviti penyelarasan di antara 3 J/K Disaran menggunakan fail keras (Hard Cover file) Wajib mempunyai perancangan keseluruhan yang terkini Mempunyai Struktur yang jelas, Polisi, Objektif dan Strategi Pelaksanaan 5S Minit mesyuarat juga perlu disimpan. Pastikan segala dokumen yang memerlukan tandatangan, perlu ditandatangani. Anggap fail ini akan dirujuk oleh Ketua Jabatan Mendokumenkan surat perlantikan Fasilitator, Ketua Zon, Pengerusi J/K Promosi, Audit dan Latihan.
78

Transformation.Innovation.Partnership

Fail Promosi
‡ Pengerusi J/K Promosi bertanggungjawab untuk mengemaskini fail ini ‡ Boleh melantik ahli-ahli mengikut keperluan J/K Promosi ‡ Memasukkan struktur J/K Promosi ‡ Menyatakan perancangan dengan terperinci tentang perlaksanaan promosi yang bakal dilaksanakan ‡ Perancangan perlu di µreview¶ sekiranya ada perubahan ‡ Memasukkan dokumen berkaitan dengan aktiviti promosi ‡ Memasukkan minit mesyuarat berkaitan hal promosi ‡ Setiap dokumen yang perlu tandatangan perlu ditandatangani ‡ Memasukkan salinan bahan promosi seperti Bulletin, kertas edaran, dsbnya.
Transformation.Innovation.Partnership 79

Fail Audit
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pengerusi J/K Audit bertanggungjawab untuk mengemaskini fail ini Boleh melantik ahli-ahli mengikut keperluan J/K Audit Pengerusi bertanggungjawab menyenarai bilangan auditor yang diperlukan dan mencadangkan nama Auditor kepada Ketua Jabatan. Ketua Jabatan yang melantik auditor agar tidak timbul rasa kurang senang kakitangan lain. Perlantikan mestilah bersurat. Memasukkan struktur J/K Audit Menyatakan perancangan dengan terperinci tentang perlaksanaan audit yang bakal dilaksanakan Pengerusi audit perlu membuat rumusan audit berdasar maklumbalas auditor dan jumlah sticker SISIH, SUSUN, SAPU atau SERAGAM yang telah dikeluarkan. Hasil Audit perlu di µreview¶ oleh Ketua Jabatan Segala keputusan berkaitan penambahbaikan perlu dimonitor dengan jangkamasa yang telah diputuskan oleh auditor. Memasukkan dokumen berkaitan dengan aktiviti audit Memasukkan minit mesyuarat berkaitan hal audit Setiap dokumen yang perlu tandatangan perlu ditandatangani
Transformation.Innovation.Partnership 80

Fail Latihan
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pengerusi J/K Latihan bertanggungjawab untuk mengemaskini fail ini Boleh melantik ahli-ahli mengikut keperluan J/K Latihan Pengerusi bertanggungjawab memastikan semua kakitangan mendapat latihan 5S yang mencukupi. J/K Latihan boleh menilai kefahaman dari masa ke semasa dengan membuat ujian ringkas. Memasukkan struktur J/K Latihan Menyatakan perancangan dengan terperinci tentang perlaksanaan latihan yang bakal dilaksanakan Memasukkan dokumen berkaitan dengan aktiviti latihan Memasukkan minit mesyuarat berkaitan hal latihan Setiap dokumen yang perlu tandatangan perlu ditandatangani Latihan tidak semestinya perlu 2 hari berkursus, tetapi dalam bentuk perkongsian maklumat oleh Bahagian yang cemerlang untuk sesi 1 jam. Pengerusi perlu mengenalpasti Bahagian mana yang laksana 5S dengan cemerlang dan mengambil amalan terbaik untuk didokumenkan dan diedar kepada Bahagian lain. Nota-nota kursus disimpan satu salinan untuk rujukan kakitangan
Transformation.Innovation.Partnership 81

Fail Zon Perlaksanaan 5S Cawangan
‡ Meliputi perjalanan permulaan 5S di cawangan / bahagian /zon ‡ Segala dokumen awal terbitnya perlaksanaan 5S di zon berkenaan
± Surat perlantikan ahli-ahli oleh ketua zon

‡ Disaran menggunakan fail keras (Hard Cover file) ‡ Wajib mempunyai perancangan 5S zon yang terkini ‡ Mempunyai Struktur Zon yang jelas dan menggunakan Polisi, Objektif dan Strategi Pelaksanaan 5S yang telah dikeluarkan oleh J/K Induk ‡ Minit mesyuarat juga perlu disimpan. ‡ Pastikan segala dokumen yang memerlukan tandatangan, perlu ditandatangani. ‡ Fail ini menjadi rujukan utama oleh ahli zon ‡ Fail ini boleh menggabungkan 3 kategori dalam fail iaitu Promosi di Zon, Latihan di Zon dan juga Audit di Zon. Ini adalah persiapan bagi ahli di zon berkenaan laksana 5S dengan jayanya.

Transformation.Innovation.Partnership

82

Sudut 5S Utama
‡ Sudut Utama 5S Perlu diletak di tempat berkumpul kakitangan/orang ramai ‡ Meletakkan Polisi 5S, Objektif, Strategi 5S dan Struktur pelaksana 5S ‡ Bahan promosi 5S dipamerkan ‡ Hasil audit dipamerkan ‡ Gambar sebelum dan selepas dipamerkan berserta tarikh ‡ Jadual perlaksanaan 5S keseluruhan dipamerkan ‡ Perkembangan/status 5S dipamerkan menggunakan alat-alat QC seperti graf, histogram dan sebagainya ‡ Mempamerkan KPI (petunjuk prestasi utama) berkaitan dengan 5S seperti Hasil Kutipan, Pembaziran Kertas, Indikator Keselamatan dsb. ‡ Jadual latihan kakitangan ‡ Aktiviti 5S terdekat ‡ Maklumat amalan terbaik 5S di dalam jabatan dan luar dikongsi ‡ Penghargaan kepada kakitangan seperti Pelaksana 5S terbaik, Unit terbaik dsb.

Transformation.Innovation.Partnership

83

Sudut 5S Zon
‡ Sudut 5S Perlu diletak di tempat berkumpul ahli ‡ Meletakkan Polisi 5S, Objektif, Strategi 5S dan Struktur pelaksana 5S zon ‡ Bahan promosi 5S dipamerkan ‡ Hasil audit zon dipamerkan ‡ Gambar sebelum dan selepas di zon dipamerkan berserta tarikh ‡ Jadual perlaksanaan 5S di zon dipamerkan ‡ Perkembangan/status 5S dipamerkan menggunakan alat-alat QC seperti graf, histogram dan sebagainya ‡ Mempamerkan KPI (petunjuk prestasi utama) berkaitan dengan 5S seperti Hasil Kutipan, Pembaziran Kertas, Indikator Keselamatan dsb. ‡ Jadual latihan ahli zon ‡ Aktiviti 5S terdekat utama dan zon ‡ Maklumat amalan terbaik 5S di dalam jabatan dan luar dikongsi ‡ Penghargaan kepada kakitangan seperti Pelaksana 5S terbaik di Zon

Transformation.Innovation.Partnership

84

RUMUSAN 
 

Pelaksanaan 5S melibatkan semua peringkat pekerja. Pekerja perlu diberi kesedaran melalui kempen 5S. Latihan Amalan 5S untuk pemudahcara dijalankan secara dalaman. Jawatankuasa Pelaksana ditubuhkan di mana ahli terdiri dari ketua-ketua jabatan. Jawatankuasa Kerja (Promosi, Latihan dan Audit) dilantik dan dipengerusikan oleh ketua-ketua jabatan untuk merancang aktiviti secara menyeluruh. Pelan tindakan pelaksanaan 5S disediakan jawatankuasa kerja dalam tempoh ditentukan. pengurusan untuk makluman dan tindakan.
Transformation.Innovation.Partnership 85  

oleh

setiap 

Status pencapaian aktiviti dibentangkan dalam mesyuarat

RUMUSAN 

Tiap ketua jabatan bertanggung jawab untuk memantau perjalanan aktiviti 5S di jabatan masing-masing. Pemudahcara perlu memberi laporan kepada ketua jabatan masing-masing untuk maklumat dan sokongan. Membenarkan pemudahcara mengadakan perbincangan dengan ahli kumpulan dibawah kelolaannya untuk memberi galakan dan sokongan untuk kejayaan 5S. Kumpulan 5S digalakkan mengadakan perbincangan ringkas seminggu sekali bagi merancang dan memantau perkembangan aktiviti 5S di kawasan zon masing-masing. Kumpulan 5S juga dikehendaki menyediakan pelan tindakan untuk penambahbaikan di zon sendiri. Gunakan Sudut 5S untuk maklumat tentang aktiviti 5S.
86   

Transformation.Innovation.Partnership

TERIMA KASIH
Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) www.mpc.gov.my mpctrg.blogspot.com

Transformation.Innovation.Partnership

87

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful