Anda di halaman 1dari 2

PENGLIBATAN IBU BAPA MELALUI :

JAWATAN KUASA KERJA


1. Membantu dalam proses
perkembangan SAMBUTAN
1. En Mohd Rahman Bin Rabingan
kanak-kanak yang seimbang dari
( Guru Besar )
aspek : 2. Guru-guru Penolong kanan
1.1 Fizikal – makanan seimbang, 3. Semua Guru Tahun satu SK SUNGAI KELAMBU
pakaian dan peralatan. 42700 BANTING, SELANGOR
1.2 Emosi – belaian kasih sayang PENGACARA
1.3 Sosial – pendedahan dengan 1. Pn Nurulfadillah Binti Jais PROGRAM SUAIKENAL,
suasana persekitaran
sekolah, kawan-kawan dan BACAAN DOA PENDAFTARAN
guru-guru baru. 1. En. Hairulnuzul Bin Nasim &
PERSIAPAN TEMPAT / SIARAYA PENGENALAN PROGRAM
2. Membina keyakinan diri kanak-
kanak dengan memberi gambaran
1. Pn Siti Azizah Binti Muhammad TRANSISI TAHUN 1 / 2020
2. En Mohd Hishamuddin Bin A Kadir
dan sokongan positif tentang
Anjuran Unit Hal Ehwal Murid
sekolah. FOTOGRAFI & DOKUMENTASI
1. Pn Noor Azakiah Binti Abd Aziz Salah satu inisiatif ke arah penarafan KBAT
3. Membina hubungan yang baik 2. Pn Nurulfadillah Binti Jais
dengan pihak sekolah terutamanya Pada
guru-guru tahun satu. PENDAFTARAN
1. Pn Roziah Bt Samsi 28 Disember 2019
4. Mengambil bahagian dalam aktiviti Hari
BROSUR
yang dianjurkan oleh pihak Sabtu
1. Pn Nurulfadillah Binti Jais
sekolah.
Masa
J/K KAWALAN KELAS
5. Memahami tentang undang- 1. Pn Roszulaifah Binti Mislan
8.00 pagi
undang peraturan serta budaya 2. Pn Nor Hawa Binti Ahmad Ahsan Tempat
sekolah. 3. Pn Dayang Yusnita Binti Yusof Bilik Minda Bestari
4. Pn Siti Rukiah Binti Hapidin
6. Mewujudkan kesinambungan
pemupukan nilai murni di rumah
PENGENALAN
TUJUAN PROGRAM TRANSISI ATURCARA MAJLIS
Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu
7.30 pagi: Pendaftaran kehadiran waris
merupakan program yang dirangka dengan  Mengurang perbezaan
tujuan untuk membantu kanak-kanak pembelajaran supaya murid
: Murid dibawa masuk ke kelas
menghadapi perubahan diri dalam bersedia mengikuti Program Transisi yang telah disediakan. ( Ibu bapa
keadaan transisi dari pendidikan tidak formal Tahun Satu pada tahap yang terus ke Bilik Minda Bestari )
samada di rumah atau pun di prasekolah ke hampir sama.
pendidikan formal di Tahun Satu sekolah 8.00 pagi: Bacaan Doa
 Meneruskan pengalaman
rendah. Program ini dilaksanakan dalam
pendidikan dan budaya positif. : Ucapan Guru Besar
tempoh tiga minggu. Adalah diharapkan
kanak-kanak yang datang dari latar ☺ Memperkembangkan sosio emosi dan En Mohd Rahman Bin Rabingan
belakang sosio ekonomi, persekitaran dan menyesuaikan diri kepada persekitaran
pengetahuan akan dapat menyesuaikan diri Pembelajaran yang formal. : Ucapan PK HEM
dan bersedia meneruskan pembelajaran Pn Mimi Hairani Binti Mansur
secara formal. Program ini juga merupakan ☺ Memperolehi pengetahuan dan
salah satu inisiatif ke arah penarafan KBAT Kemahiran asas mengikut Sukatan : Taklimat Program Transisi 2020
peringkat sekolah. Pelajaran Tahun Satu. Pn Nurulfadillah Binti Jais

 Menangani perbezaan murid yang 10.00 pagi:


berlainan latar belakang dan pengalaman - Pembelian buku tulis di Kedai Buku
serta aspek kognitif, efektif dan
SK Sungai Kelambu
Psikomotor.
- Mengambil anak pulang.
 Membantu murid menyesuaikan diri
Di kelas Tahun satu.
- Bersurai
 Melicinkan perjalanan
pengurusan dan pentadbiran
SEKALUNG kurikulum sekolah.
PENGHARGAAN
DAN  Mewujudkan keyakinan pihak
TERIMA KASIH KEPADA sekolah dan kepercayaan ibu bapa “SukSES”
SEMUA terhadap keperluan anak-anak
YANG TERLIBAT mereka.
DALAM  Memastikan setiap aktiviti
MENJAYAKAN MAJLIS INI program transisi berjalan lancar.