Anda di halaman 1dari 8

Fasa Segregasi dan Fasa

Normalisasi
FASA SEGREGASI
Fasa Segregasi

OKU dianggap
Berlaku sebelum boleh OKU dibunuh atau
abad ke -15 di mendatangkan dijadikan objek
Eropah ancaman kepada hiburan
ketenteraman sosial

Muncul sekolah
Wujud pusat
khas kemahiran
perlindungan OKU
vokasional
IMPAK FASA SEGREGASI

Emosi
• MBK dan pelajar OKU akan mengalami masalah gangguan
emosi yang ekstrem (Tidak yakin, Rendah Diri)

Komunikasi
• Kemahiran komunikasi dan sosial terbantut kerana tidak
mempunyai peluang untuk berkomunikasi dengan
masyarakat sekeliling

Sahsiah
• Tingkah laku tidak terkawal dan sukar diterima ramai

Harga diri
• Tidak mempunyai penerimaan dan pembelaan dalam
masyarakat
FASA NORMALISASI
Konsep Fasa Normalisasi

Konsep Fasa Normalisasi :

1. Normalisasi bermaksud mewujudkan atau mengekalkan tingkah laku dan ciri-ciri


seseorang supaya sama seperti individu lain dalam masyarakat umum.
(Wolfensberger 1972)

2. Individu terencat akal tidak kira tahap keupayaannya perlu diberi peluang untuk
menjalani kehidupan yang senormal mungkin dan membenarkan mereka terlibat
dalam semua aspek kehidupan.
Fasa Normalisasi

Perlaksanaan MBK dikeluarkan dari


MBk diberi layanan pendidikan kepada rumah jagaan untuk
yang sama seperti MBK perlu sebanyak membolehkan
murid tipikal mungkin seperti mereka berinteraksi
murid yang lain dengan masyarakat.
IMPAK FASA NORMALISASI

Emosi
• Melatih MBK dan murid OKU membina emosi yang
lebih stabil dalam persekitaran

Komunikasi
• Membina keyakinan yang lebih baik untuk MBK
dalam berinteraksi walaupun tidak terlalu ketara.

Sahsiah
• Membolehkan MBK dan murid OKU mendapat
perhatian yang lebih baik dalam bertingkah laku.

Harga diri
• Memaksimumkan keperluan asasi dan
pengembangan pendidikan MBK.