Anda di halaman 1dari 58

Kursus

Kursus Pegawai
Pegawai Teknikal
Teknikal
Olahraga
Olahraga
KOAM
K OAM
MOSHOKSHIM-LSK'09
MOSHOKSHIM-LSK’08
ACARA-ACARA
ACARA-ACARA
BALAPAN
BALAPAN
PERATURAN 160 - 170
Lompatan Air

110m L/Pagar 100m


100m L/Pagar
Garisan
Finish line
Penamat

MOSHOKSHIM-LSK'09
x
MOSHOKSHIM-LSK'09
C

MOSHOKSHIM-LSK'09
109
B

MOSHOKSHIM-LSK'09
108
A

MOSHOKSHIM-LSK'09
107
PERATURAN 160
UKURAN BALAPAN
1. Ukuran Standard - 400M
2. Ia hendaklah mengandungi sepasang bahagian lurus selari dan
sepasang selekoh.
3. Bahagian dalam balapan hendaklah dipisahkan oleh bendul –
setinggi lebih kurang 5sm dan lebar 5sm.
4. Jarak larian diukur dari tepi belakang garisan permulaan sehingga
ke tepi belakang garisan penamat.

Mula Tamat
6. Lebar lorong 1.25m

1.25m

1.25m

MOSHOKSHIM-LSK'09
7. Lebar garisan (putih) – 5 sm.
8. Hendaklah mempunyai 8 lorong.
9. Sehingga dan termasuk 400m, setiap
peserta berlari dalam lorong sendiri.
PERATURAN 161
BLOK MULA
1. Blok mula mesti digunakan dalam semua
larian sehingga dan termasuk 400M
(100m 110m l/pagar, 200m, 4 X 100m
dan 4 X 400m) sahaja.

2. Apabila dipasang, bahagian-bahagian


Blok Mula tidak dibenarkan bertindih
dari garis permulaan atau terjulur ke
lorong lain.
3. Blok mula mestilah memenuhi dan
spesifikasi berikut:
a. Keadaannya kukuh dan tidak memberi
kelebihan kepada peserta.

b. Dipasang begitu rupa pada balapan


dengan pin atau pepaku, dimana
kerosakkan pada balapan dapat
dikurangkan.

MOSHOKSHIM-LSK'09
c. Jika seorang atlet menggunakan blok
mulanya, alat tersebut mestilah mematuhi
keperluan-keperluan perenggan (a) dan (b).

NOTA: Reka bentuk atau jenisnya tidak


menjadi hal asalkan penggunaan tidak
menggangu atlet lain.

d. Jika Blok mula disediakan oleh JK


Pengelola, alat tersebut sebagai tambahan,
mematuhi spesifikasi-spesifikasi berikut:

MOSHOKSHIM-LSK'09
i. Blok Mula hendaklah mempunyai 2
keping plat penahan kaki semasa atlet
berada dalam keadaan hendak berlepas.
ii. Hendaklah dipasang menyendeng
supaya sesuai dengan kedudukan kaki
atlet yang hendak berlepas.
iii. Pemasangan plat penahan kaki boleh
diubah-ubah kedudukannya tetapi tidak
boleh bergoyang apabila digunakan.

MOSHOKSHIM-LSK'09
4. Dalam Pertandingan-pertandingan mengikut
peraturan 1.1 (a), (b) dan (c), Blok-blok mula
hendaklah disambungkan kepada peralatan
salah mula yang diluluskan oleh IAAF.

5. Bagi Pertandingan-pertandingan mengikut


peraturan 1.1 (a), (b),(c), (d) dan (e) peserta-
peserta hanya dibenarkan menggunakan blok
mula yang disediakan oleh JK Pengelola dan
dalam Pertandingan-pertandingan lain, di
balapan serba cuaca JK Pengelola boleh
mendesak menggunakan Blok Mula yang
disediakan oleh mereka.

MOSHOKSHIM-LSK'09
BLOK PERMULAAN WAJIB BAGI SEMULA ACARA -ACARA YANG BERMULA
DIATAS BALAPAN SEPERTI:-

(100 – 100LP – 110LP - 200 - 400 - 4x100 - 4x400).

BILA BLOK PERMULAAN DIGUNAKAN ATLET HARUSLAH:


TANGAN MENYENTUHI BALAPAN
KAKI MENYENTUHI BLOK PERMULAAN .
SALAH SATU LUTUT KAKI MENYENTUHI BALAPAN

MOSHOKSHIM-LSK'09
PERMULAA
N
AKSI-AKSI PERMULAAN LARIAN
UNTUK ACARA SEHINGGA 400meter

MOSHOKSHIM-LSK'09
PERATURAN 162
PERMULAAN
1. Permulaan sesuatu larian ditandakan dengan garisan
putih – lebar 5 sm.
2. Semua larian bermula dengan tembakan pistol.
3. Arahan pelepas – Bahasa sendiri (Negara
berkenaan).

Contoh: Bagi acara 400M ke bawah –


Ke garisan, Sedia & Bang! (Tembakan
Pistol)

Bagi acara 800M ke atas –


Ke garisan dan Bang! (Tembakan Pistol)
4. Sekiranya pelepas tidak berpuas hati beliau
akan mengarah untuk diulang permulaan.

SALAH MULA

5. Setelah dalam kedudukan SEDIA seseorang


peserta HANYA dibenarkan bergerak
selepas tembakan pistol.
6. Jika pada pendapat pelepas/pelepas
pemanggil balik peserta memulakan larian
sebelum tembakan pistol – dianggap sebagai
salah mula.
MOSHOKSHIM-LSK'09
7. Mana-mana seorang peserta yang
melakukan salah mula hendaklah diberi
AMARAN.
– Hanya satu SALAH MULA dalam
satu perlumbaan dibenarkan
tanpa pembatalan atlet.
– Mana-mana peserta melakukan
SALAH MULA lagi akan
dibatalkan.

MOSHOKSHIM-LSK'09
8. Sekiranya terdapat lebih daripada 12
orang peserta – dibahagikan 2
kumpulan iaitu 65% satu kumpulan
bermula di garis permulaan
melengkung biasa dan selebihnya akan
bermula di garisan melengkung yang
kedua (35%).

MOSHOKSHIM-LSK'09
Permulaan 5,000m
Permulaan 5,000m Kump Pertama
Kump Kedua

Kon Disusun
Points Bagi
where lanes are
Memisahkan
abandoned (X, Y) 2 Kump

Garisan
Finish line
Penamat

Garisan
Points whereMemotong
lanes are Starts into
STARTS
PERMULAANINTO TWO
DUA KUMPULAN
Ke Lorong
abandoned (X, Y)Dalam GROUPS
Yy
MOSHOKSHIM-LSK'09
x
PESERTA BERLEPAS
DARI
BLOK PERMULAAN
YANG DIPASANG
DENGAN PEMBESAR
SUARA

MOSHOKSHIM-LSK'09
PERATURAN 163
Perlumbaan
1. Arah larian adalah mengikut arah bahagian
kiri di sebelah dalam arena. Lorong akan
dinomborkan mengikut kearah yang sama dan
lorong di sebelah dalam arena diberi No 1.
2. Halangan di Balapan.
Mana-mana pelari atau pejalan kaki yang
menyigung atau menghalang peserta lain –
akan dibatalkan dari pertandingannya.
3. Berlari dalam Lorong.
Dalam semua perlumbaan yang mengikut
lorong – setiap peserta hendaklah berlari
dilorong masing–masing dari mula
hingga tamat.

4. Jika peserta berlari diluar lorongnya –


tidak memperolehi kelebihan sekiranya
dibahagian lurus tidak akan dibatalkan.

MOSHOKSHIM-LSK'09
5. Meninggalkan Balapan:
Peserta yang meninggalkan balapan secara
sukarela tidak dibenarkan meneruskan
perlumbaan tersebut.

6. Penanda Bantuan:
Kecuali bagi acara lari beganti-ganti
menggunakan lorong, peserta tidak
dibenarkan meletakkan benda atau tanda
bantuan di atas atau di sisi lorong larian
bagi membantu mereka.
MOSHOKSHIM-LSK'09
7. Sukatan Halaju Angin.
Jangkamasa halaju angin disukat bermula dari
ketika terlihatnya api tembakan pistol Pelepas
atau sebarang Alat Pelepas Lain yang
diluluskan adalah seperti berikut:
100M - 10 saat.
100m L/P - 13 saat.
110M L/P - 13 saat.

Bagi acara 200M – apabila perserta sampai di


bahagian garisan lurus balapan selama 10
saat.
MOSHOKSHIM-LSK'09
9. Alat penyukat Angin diletakkan di sisi
bahagian lurus balapan bersebelahan
Lorong 1, 50 meter dari garisan
penamat. Ketinggiannya 1.22 Meter
dan jaraknya tidak lebih dari 2 meter
dari balapan.
10. Bacaan alat penyukat angin ialah
meter/sesaat, dibulatkan kepada
persepuluh meter sesaat yang lebih
tinggi ke arah positif. (Contoh : + 2.03
dikira sebagai +2.1)
MOSHOKSHIM-LSK'09
PERATURAN 164
Penamat
 Penamat sesuatu perlumbaan ditandakan dengan satu garisan putih selebar 5cm.

 Membantu penjajaran peralatan Foto Penamat dan memudahkan bacaan terhadap filem Foto Penamat, titik
sentuhan garisan penamat melintasi garisan lorong hendaklah diwarnakan hitam mengikut corak yang sesuai.

 Kedudukan peserta-peserta akan ditentukan mengikut susunan supaya mana-mana bahagian tubuh atlet ( misalnya
torso, yang bukan kepala, leher, lengan, betis, tangan atau kaki ) jelas mencecah alur menegak bahagian terdekat
garisan penamat.

 Dalam perlumbaan yang berdasarkan jarak yang dibuat untuk jangkamasa yang ditetapkan, Pelepas hendaklah
menembak pistolnya tepat satu minit sebelum perlumbaan tamat – memberi amaran kepada peserta dan Hakim-
hakim yang perlumbaan hampir tamat.

 Pelepas akan diarahkan oleh Ketua Penjaga Masa, dan tepat pada masanya selepas bermula, beliau akan
menandakan tamat larian dengan sekali lagi tembakan pistolnya.

 Meletup sahaja tembakan kali ini, Hakim-hakim yang dilantik, dengan serta merta menanda pada balapan tempat
yang tepat-tepat peserta sampai sebelum atau serentak dengan letupan pistol penamat tadi.

 Jarak yang dibuat oleh setiap peserta diukur ke meter terdekat di belakang tanda tadi. Hakim dilantik untuk
seorang peserta sebelum perlumbaan – bertujuan menandakan jarak yang dibuat.

MOSHOKSHIM-LSK'09
PENAMAT ACARA BALAPAN

MOSHOKSHIM-LSK'09
MOSHOKSHIM-LSK'09
PERATURAN 165
Catatan Masa dan Penamat
Foto
Dua kaedah penjagaan masa:
 Masa catatan tangan;

 Masa catatan Automatik Sepenuhnya


PERATURAN 165
CATATAN MASA DAN PENAMAT
FOTO
Masa Catatan Tangan
 Penjaga masa harus berada sebaris
dengan garis penamat dan di luar trek.
Jika mungkin, harus ditempatkan
sekurang-kurangnya 5m dari lorong
yang paling luar.
 Untuk memastikan mereka dapat melihat
dengan baik, suatu tempat duduk
bertangga harus disediakan.
PERATURAN 165
CATATAN MASA DAN PENAMAT
FOTO
Tugas utama:
 Masa untuk setiap peserta yang tamat harus
dicatat.
 Masa harus diambil dari ketika api/asap pistol
sehingga ketika mana-mana bahagian torso
tubuh sampai ke sisi garis penamat yang lebih
dekat.
 Tiga orang penjaga masa rasmi (salah seorang
mestilah Ketua Penjaga Masa) dan seorang atau
dua orang penjaga masa tambahan harus
mencatat masa pemenang setiap acara.
Tugas utama:
 Masa yang dicatat oleh penjaga masa
tambahan tidak harus diambil kira kecuali
salah seorang daripada Penjaga Masa Rasmi
gagal mencatat masa dengan betul.
 Setiap Penjaga Masa harus bertindak secara
sendiri tanpa menunjukkan jamnya, atau
berbincang masa catatannya dengan orang lain
 harus mencatatkan masa di atas borang rasmi
dan selepas menandatanganinya,
menyerahkannya kepada Ketua Penjaga Masa
Bagi semua perlumbaan catatan tangan di
atas trek, masa harus dicatat kepada 1/10
saat yang lebih panjang.
Masa bagi perlumbaan yang sebahagiannya
atau seluruhnya di luar stadium harus
dibundarkan kepada saat penuh
berikutnya yang lebih panjang, iaitu bagi
Maraton 2:09:44.3 harus dicatat sebagai
2:09:45.
 Jika dua daripada tiga buah jam
menunjukkan catatan masa yang sama
dan jam ketiga tidak sama, masa yang
dicatat oleh dua buah jam itu dikira
sebagai masa rasmi. Jika ketiga-tiga jam
menunjukkan masa yang berbeza, masa
yang di tengah-tengah haruslah dijadikan
masa rasmi. Jika hanya dua masa yang
dapat diperoleh, dan jika berbeza, masa
yang lebih panjang harus dianggap masa
rasmi.
 Ketua Penjaga Masa harus menentukan
masa rasmi bagi setiap peserta dan
memberi keputusan kepada Setiausaha
Kejohanan untuk siaran
Penamat Foto Automatik Sepenuhnya
 diluluskan oleh IAAF

 boleh menghasilkan gambar bercetak, yang


menunjukkan masa bagi setiap peserta
 dimulakan dengan automatik oleh pistol
Pelepas atau alat permulaan yang diluluskan
dan serupa juga alat itu mesti mencatat masa
tamat dengan automatik.
Penamat Foto Automatik Sepenuhnya
 Ketua Hakim Penamat Foto harus
bertanggungjawab sepenuhnya terhadap
kefungsian alat catatan masa
 Bersama orang Penolong, Ketua Hakim
Penamat Foto harus menentukan kedudukan
peserta dan catatan masa masing-masing
Masa dibaca daripada gambar penamat foto seperti
berikut:
 Bagi semua perlumbaan sehingga dan termasuk
10,000m, masa haruslah dibaca dan dicatat dari
gambar penamat foto dalam 1/100 saat yang lebih
panjang.
 Bagi semua perlumbaan melebihi 10,000m, masa
haruslah dibaca dan dicatat dari gambar penamat
foto dalam 1/100 saat dan dicatat kepada 1/10 saat
yang lebih panjang, contohnya, bagi 20,000m, masa
59:26.32 harus dicatat sebagai 59:26.4
Masa dibaca daripada gambar penamat foto
seperti berikut:
 Bagi semua perlumbaan yang
sebahagiannya atau sepenuhnya diadakan di
luar stadium, masa harus dibaca dalam
1/100 saat dan haruslah diubah kepada saat
yang lebih panjang, contohnya bagi acara
Maraton, masa 2:09:44.32 harus dicatat
sebagai 2:09:45.
MOSHOKSHIM-LSK'09
PERATURAN 166
Pilihan, Undian dan Kelayakan dalam
Acara Trek
 Bagi acara-acara 100m hingga dan termasuk 800m, dan
lari berganti-ganti hingga dan termasuk 4x400m lorong
haruslah diundi seperti berikut:
 Pada pusingan pertama lorong diundi

 Pada pusingan berikutnya, dua undian dilakukan:


 satu untuk empat atlet atau pasukan yang berpangkat
paling tinggi untuk menentukan penempatan dalam
lorong 3, 4, 5 dan 6.
 satu lagi untuk atlet atau pasukan yang berpangkat
rendah untuk menentukan penempatan dalam lorong
1,2, 7 dan 8.
 Tempoh minimum yang berikut harus
diberi
antara saringan yang terakhir bagi sebarang
pusingan dengan saringan pertama pusingan
berikutnya atau final:

Sehingga dan termasuk 200m 45


minit
Lebih 200m sehingga dan termasuk 1000m 90
minit
PERATURAN 167
SERI
-Untuk mengesahkan kelayakan ke pusingan berikutnya yang
menggunakan catatan masa, Ketua Hakim Foto Penamat menggunakan
masa sebenar yang dicatatkan mengikut kiraan 1/1000 saat.

-Jika masih seri, peserta dibenarkan bertanding di pusingan berikutnya.


Jika tidak praktikal, cara undian digunakan untuk memutuskan peserta
yang layak.

-Refri berkuasa memutuskan seri di kedudukan pertama dalam


pusingan akhir melalui c ara bertanding semula atau keputusan
dikekalkan.

-Seri pada kedudukan lain dikekalkan.


PERATURAN 168
Lari Berpagar
1. Acara-acara yang dipertandingkan ialah:-
a) Lelaki dan Remaja Lelaki – 110m, 400m
b) Wanita dan Remaja Perempuan – 100m, 400m.
2. Semua larian akan mengandungi 10 set pagar mengikut jarak dan ketinggian.
3. Ukuran – Ketinggian standard pagar-pagar ialah:-
a) Lelaki – 110m Ketinggian – 1.067m
400m Ketinggian - 0.914m
b) Perempuan – 100m Ketinggian – 0.840m
400m Ketinggian – 0.762m
4. Senua larian mengikut lorong dan setiap peserta mesti berada dilorongnya sepanjang larian.
PEMBATALAN (DISQUALIFICATION)
5. a) Seorang peserta yang merewangkan kakinya (trailing of the foot) di paras bawah ketinggian
pagar hendaklah dibatalkan.
b) lompat pagar di lorong lain
c) Atas pandangan Refri, peserta sengaja merebahkan pagar dengan tangan atau kakinya.
6. Seorang peserta boleh dikira sebagai pemenang walaupun semua pagar dijatuhkan.
7. Untuk satu Rekod Dunia, semua pagar mestilah mengikut spesifikasi-spesifikasi yang dinyatakan
dalam peraturan ini.

MOSHOKSHIM-LSK'09
MOSHOKSHIM-LSK'09
MOSHOKSHIM-LSK'09
MOSHOKSHIM-LSK'09
PERATURAN 169
LARI BERHALANGAN
1. Jarak standard 2,000m & 3,000m.
2. 3,000m (28 lompatan halangan
7 lompatan air)
2,000m (18 lompatan halangan
5 lompatan air)
3. Setiap pusingan ada 5 lompatan, lompatan
air adalah yang ke-4.

MOSHOKSHIM-LSK'09
PERATURAN 169
LARI BERHALANGAN
4. Spesifikasi:
Pagar halangan:
Lebar 3.96m
Tinggi 0.941m(L), 0.762m(P)
Pagar lompatan air:
Lebar 3.66m
Berat pagar 80kg-100kg.
5. Peserta hendaklah melompat melepasi dengan apa jua
cara melepasi halangan tersebut.

MOSHOKSHIM-LSK'09
MOSHOKSHIM-LSK'09
LARI BERHALANGAN
PERATURAN 170
LARI BERGANTI-GANTI
1. 4 X 100m ; 4 X 200m ; 4 X 400m.
2. 4 X 100m dijalankan dalam lorong sepenuhnya.
3. Bagi 4 X 400m, pelari pertama berlari dalam lorong sendiri; pelari kedua
berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk
lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama.Pelari
ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di
selekoh 200m. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4
pasukan.
4. Zon sambut baton adalah sepanjang 20m.
5. Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. Kedudukan baton yang
menjadi penentu bukan kedudukan tubuh, kaki atau tangan peserta.
6. Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain.
7. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah
diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan
pertama. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan.
MOSHOKSHIM-LSK'09
AKSI-AKSI LARI BERGANTI-GANTI

MOSHOKSHIM-LSK'09 MOSHOKSHIM LSK


AKSI-AKSI KEGAGALAN
‘BATON’ DLM RELAY
4X100m LP
SUKAN OLIMPIK
BEIJING 2008

MOSHOKSHIM-LSK'09
MOSHOKSHIM-LSK'09

Anda mungkin juga menyukai