Anda di halaman 1dari 23

ASAS KEPEMIMPINAN DAN

PERKEMBANGAN
PROFESIONAL GURU

Nama : Saranya A/P Murgan


Bincangkan Isu-isu yang melibatkan
penyalagunaan masa dan wang Yang
mungkin berlaku di sekolah.
Akauntabiliti Guru
• Akauntabiliti atau kebertanggungjawaban seseorang
guru difokuskan kepada tiga aspek iaitu
tanggungjawab terhadap profesion perguruan,
tanggungjawab terhadap negara dan tanggungjawab
terhadap sekolah, masyarakat dan diri sendiri.

• Sebagai pendidik, guru bertanggungjawab terhadap


tugas yang diamanahkan iaitu menyalur atau
menyampaikan kurikulum yang telah disediakan
kepada murid-murid dengan kaedah pengajaran yang
berkesan
Integriti Guru
• INTEGRITI - mengikut Kamus Dewan
Bahasa dan Pustaka adalah kejujuran
dan ketulusan, kesempurnaan dan
keutuhan.

• Ia juga merangkumi keikhlasan,


keterbukaan, amanah, berpegang
kepada prinsip, sukar dipengaruhi dan
boleh dipercayai.
Integriti Guru
• Kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan & padu
kepad individu & organisasi.
• Intergriti berlandaskan etika & cerminan etika dalam
tindakan sehari-hari.
• Sebagai penjawat awam, intergriti guru bermakna bahawa
guru perlu melaksanakan amanah & kuasa yg
dipertanggungjawabkan mengikut kepentingan umum.
• Perlu telus & tulus, memikul tanggungjawab terhadap ketua,
orag bawahan & kepad pihak lain.
• Penjawat awam tidak boleh menyalahgunakan kuasanya
untuk kepentingan diri, keluarga, saudara mara
Kesantunan Guru

• Perlakuan atau tingkalaku yang mampu menjalin hubungan


yang baik antara satu sama lain dan menjadikan sesuatu
pergaulan itu berada dalam keadaan harmoni & mesra.
• Perlakuan verbal & non verbal
• Zaaba (Jurnal Malayan Branch, 1950),
- Pengawalan suara penting:-
- tidak boleh menjerit & meninggikan suara
- Tidak membolot sidang perbualan &
- Bercakap terlalu banyak tentang diri sendiri
- Memuji diri sendiri
Kesantunan Guru
• Merupakan tatacara berkomunikasi secara lisan.
• Ketika berkomunikasi, guru harus mengikut norma-norma budaya yg
ada dlm masyarakat setempat.
• Kesantunan berbahasa bagi guru termasuklah:-
- Kata2 jujur, ikhlas & benar
- Intonasi suara yg sesuai & menjauhi intonasi tinggi
- Memilih penggunaan kata ganti nama diri serta sapaan yg tepat &
menghormati pihak yg mendengar
- Tidak membolot perbualan & tidak mencelah percakapan org lain
- Mementingkan diri dan pandangan sendiri shj.
- Menggunakan kata2 tersirat & tidak menyinggung
-Perlakuan lain spt gaya berpakaian, cara duduk, cara berhubung
dgn pihak lain spt senyum, salam menyapa & beramah tamah.
Ciri Kesantunan Guru

• Ikhlas, jujur, baik hati, penyayang & sanggup berkorban.


• Bersyukur & bert/kasih atas nikmat yg diperoleh.
• Berani, tegas & mampu membetulkan perkara keji yg
berlaku.
• Menghargai & menghormati pihak lain
• Tidak menyakiti hati pihak lain
• Peramah, pemurah & bersedia membaiki kelemahan diri
ISU BERNIAGA
• Guru sepatutnya melaksanakan tanggungjawab sebagai
pendidik dalam bilik darjah & bukannya menjalankan
perniagaan di sekolah.
• Guru yangg berniaga di sekolah melanggar etika
perkhidmatan awam & guru terikat dgn Perintah Am yg
bertujuan mengawal tingkah laku & etika pekerja dalam
perkhidmatan awam.
• Guru yg ghairah berniaga di sekolah sehingga
mengabaikan t/jwb mrk perlu diberi teguran oleh pihak
pentadbir & mengambil tindakan sewajarnya agar tidak
menjejaskan profesion perguruan
• Cth: Menjual peralatan alat tulis di dalam bilik darjah
semasa PDP
Kerjaya Sambilan
• Pendidik tergolong sebagai penjawat awam & tertakluk kpd
peraturan Perintah Am Kerajaan.

• Penjawat awam perlu memohon kebenaran utk melakukan


kerja sambilan bagi menambah pendapatan.

• Kelulusan hanya diberikan jika kerja sambilan itu tidak


bercanggah dgn peraturan yg ditetapkan spt tidak
dilakukan dlm waktu bekerja & tidak menjejaskan tugas.
Pengurusan Masa
• Perancangan masa yg berkesan sama ada secara harian,
mingguan atau jangka masa panjang untuk pelbagai
aktiviti seperti kuliah, belajar, riadah, tanggungjwab
peribadi & rehat.

• Melibatkan 2 dimensi:-
- Pengurusan masa untuk diri guru sendiri
-Menanamkan aspek kepentingan mengurus masa kepad
pelajar.
Pengurusan Kewangan
Cara menguruskan kewangan semasa bertugas
-Kutipan wang SUWA (Sumber Wang Awam) spt yuran pelajar,
derma, sumbangan orang ramai, sewa harta sekolah spt kantin,
bas & pelbagai hasil jualan drp projek2 sekolah.
- Guru perlu mempunyai akauntibiliti terhadap wang yang dikutip.

-Berwaspada ketika berbelanja, tidak mengamalkan gaya yang


boros & suka bermegah.
- Harus tahu membezakan antara keperluan & kemewahan.
Berdasarkan pengalaman anda
Kongsikan cerita/isu-isu guru
melanggar etika keguruan
KERJA KUMPULAN
BINCANGKAN SEBAB-SEBAB
BERLAKU KETIDAKPATUHAN ETIKA
KEGURUAN
CADANGKAN KEMUNGKINAN-
KEMUNGKINAN YANG BERLAKU
KEPADA SEORANG GURU YANG
GAGAL MEMATUHI ETIKA,
AKAUNTABILITI DAN INTERGRITI
BINCANGKAN ISU-ISU YANG
MELIBATKAN PENYALAHGUNAAN
MASA DAN WANG YANG MUNGKIN
BERLAKU DI SEKOLAH DAN
CADANGKAN CARA-CARA
MENGATASI MASALAH TERSEBUT.
PUNCA PENYELEWENGAN
WANG DI SEKOLAH
 Isu penyelenggaraan dokumen dan rekod serta
penyediaan penyata kewanganyang lemah.
 Penyatakewangan tidak tetap dan sentiasa mempunyai kesilap
an dalam penyata akan memudahkan pihak bertanggungjawab
untuk membuat penyelewengan wang disekolah
 buku Tunai tidak dikemaskini setiap masa.
 Tahap kesedaran etika yang rendah tentang tanggungjawab
yangdiberikanolehpihak atasan kepada pihak yang bertanggun
gjawab
 Guru tidak dapat menghayati kod etika
profesionnya yang menggariskan batas-
batas tatacara pengurusan kerjayanya.
 Lemah dan kurang kefahaman dalam
prosedur menguruskan kewangan sekolah.
 Etika dalam profesion yang lema
- Masalah penagihan wang yang tidak adil
kepada murid yang tidak layak.
 Sikap pihak pentadbir yang tidak
menguatkuasakan pemantauan terhadap
pengurusan wang di sekolah.
KESAN NEGATIF ISU
PENYELEWNGAN WANG DI SEKOLAH
TERHADAP GURU DAN PROFESION
KEGURUAN
 Profesion ini akan dipandang rendah oleh
masyarakat.
 Rasa tidak hormat, tidak percaya dan tidak
yakin dengan kepimpinan di dalam sesebuah
organisasi sekolah.
 Berlaku pertelingkahan antara pihak atasan
dan dengan pihak bawahan.
 Kebajikan murid-murid secara langsungnya
terabai.
 Kepincangan dalam sistem pengurusan
kewangan di sekolah.
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI ISU
PENYELEWANGAN WANG DI
SEKOLAH
 Bantuan KWAPM akan diberikan kepada murid
yang berdaftar melalui sistem eKasih.

 Meggelakkan masalah murid yang tidak layak


tetapi menerima bantuan KWAMP

 Pihak pentadbir haruslah sentiasa membuat


pemantauan dan susulan yang sedia ada supaya
lebih berkesan dan cekap.

 Guru dan ibubapa haruslah sentiasa aktif dan


peka dengan proses penyaluran bantuan.