Anda di halaman 1dari 25

PEMBUBARAN

PERKAHWINAN
IZZATI YAZID
PEMBUBARAN PERKAHWINAN

FASAKH

SULH KHULUK

NUSHUZ LIAN
FASAKH
FASAKH
 Fasakh ialah melepaskan ikatan perkahwinan antara suami dan isteri
setelah diminta cerai oleh isteri melalui pengadil (hakim).

 Fasakh hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berkuasa sahaja


seperti hakim dan kadi apabila terdapat sebab tertentu seperti;
 kehilangan suami tanpa diketahui keadaannya sama ada
hidup atau mati
 salah seorang daripada suami atau isteri murtad dan
sebagainya.
ANTARA SEBAB BOLEH
FASAKH
Ada daging tumbuh pada tempat suami berada
kemaluan perempuan tidak diketahui selama
menghalang lebih daripada satu
persetubuhan
tahun

suami mati pucuk


masa berkahwin Gila
hingga sekarang

suami dihukum Canggu


penjara selama tiga (penyakit kusta)
tahun atau lebih

Ada penyakit
Suami tidak mahu
melepaskan isterinya berjangkit
sedangkan tidak mahu - Sifilis
memberi nafkah. -- A.I.D.S
CARA MELAKUKAN FASAKH

01 Jika suami atau isteri mempunyai


sebab yang megharuskan fasakh

02 Membuat aduan kepada pihak kadi


supaya membatalkan perkahwinan
mereka

03 Jika dapat dibuktikan pengaduan yang


diberikan adalah betul, pihak kadi boleh
mengambil tindakan membatalkannya

04 Pembatalan perkahwinan dengan cara


fasakh tidak boleh dirujuk
kembali melainkan dengan akad nikah yang
baru.
KHULUK
KHULUK
Perpisahan antara suami dan isteri melalui tebus
talak sama ada dengan menggunakan lafaz talak
atau khuluk.

Pihak isteri boleh melepaskan dirinya daripada


ikatan perkahwinan mereka jika ia tidak berpuas
hati atau lain-lain sebab.

Pihak isteri hendaklah membayar sejumlah wang


atau harta yang dipersetujui bersama dengan
suaminya, maka suaminya hendaklah
menceraikan isterinya dngan jumlah atau harta
yang ditentukan.
Sabda Rasulullah s.a.w.:

‫ أن امرأة ثابت بن قيس جاءت الى‬:‫عن ابن عباس رضى هللا عنهما‬
‫ إني ما أعيب‬,‫ يا رسول هللا‬: ‫ فقالت‬,‫رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‬
‫ فقال رسول هللا‬,‫ ولكن أكره الكفر في اإلسالم‬,‫في خلق وال دين‬
‫ فقال رسول‬,‫ نعم‬: ‫ أتردين عليه حديقته؟ قالت‬: ‫صلى هللا عليه وسلم‬
.‫ وطلقها تطليقة‬,‫ اقبل الحديقة‬: ‫هللا صلى هللا عليه وسلم‬

Maksudnya:

Diriwayatkan dari Ibn Abbas Sesungguhnya isteri Thabit bin Qais datang kepada
Rasulullah s.a.w. dan berkata, “Wahai Rasulullah s.a.w. sesungguhnya saya tidak
mengaibkan akhlak dan agama (suami saya Qais), tetapi saya tidak menyukainya dan
tidak mahu hidup bersamanya menyebabkan saya melakukan maksiat (atau kerana
kebencian yang bersangatan akan mendorongnya menzahirkan kekufuran supaya
terfasakh perkahwinan),” maka Rasulullah bersabda, “mahukah kamu kembalikan
kepadanya kebun (yang dijadikan maharmu).” kemudian Baginda bersabda (kepada
suaminya), “terimalah kembali kebun itu, dan cerailah dia satu talak.
Hukum khuluk adalah berdasarkan surah
al-Baqarah ayat 229

“ Tidak halal bagi kamu mengambil apa-apa yang telah


kamu berikan kepada mereka suatu jua pun, kecuali jika
takut kedua-duanya tidak akan mengikut peraturan Allah
s.w.t.. Jika kamu takut bahawa tidak akan mengikut “
peraturan Allah maka tiadalah berdosa kedua-duanya
tentang barang yang jadi tebus oleh perempuan.
SYARAT-SYARAT KHULUK:

01 Perasaan benci timbul daripada isteri

02 Suami tidak boleh menyakiti hati isteri


sehingga menyebabkan isteri terpaksa
menebus talak daripadanya.

03 Isteri tidak dibenarkan menebus talak


kecuali berada dalam keadaan darurat
seperti suami tidak mahu menunaikan
perintah Allah setelah disuruh ataupun
isteri tidak dapat menunaikan
kewajipannya dengan baik terhadap
suaminya.
LIAN
LI’AN
Perkataan li’an asalnya daripada perkataan “ ”‫العن‬iaitu
mengutuk. Dan diambil daripada perkataan “ ”‫اللعن‬iaitu
kutukan.

• sumpah seorang suami apabila ia menuduh


isterinya melakukan zina.
ISTILAH (HUKUM • Sumpah itu diucapkan sebanyak empat kali,
SYARAK) bahawa tuduhan itu benar dan pada sumpah
yang kelima ia meminta kutukan daripada
Allah s.w.t. sekiranya ia berdusta.

• menghalau dan menjauhkan.


• beberapa perkataan tertentu yang digunakan
BAHASA sebagai hujah oleh orang yang terpaksa
menuduh orang yang mencemarkan tempat
tidurnya dan memberi malu kepadanya.
Li’an ada disebutkan dalam al-Qur’an
berdasarkan

Firman Allah s.w.t.yang bermaksud:

Dan orang-orang yang menuduhi isterinya berzina,


sedang mereka tidak ada saksi-saksi (yang mengesah tuduhannya
itu) hanya dirinya sendiri, maka persaksian (yang sah pada
syarak) bagi seseorang yang menuduh itu hendaklah dia
bersumpah dengan nama Allah, empat kali bahawa sesungguhnya
dia dari orang yang benar. Dan sumpah yang kelima (hendaklah
dia berkata) bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika dia
daripada orang-orang yang berdusta.
SYARAT-SYARAT SAH LI’AN

01 Li’an suami mendahului lian isteri.

02 Kedua-dua suami isteri mesti


menyebut perkataan-perkataan li’an.

03 Kelima-lima penyaksian (lafaz li’an yang


disebut sebanyak lima kali) hendaklah
dilakukan secara mualat dan berturut-turut.

04 Hakim wajib memberikan nasihat dan


mengingatkan kedua-dua pasangan supaya
tidak berbohong.
SEBAB BERLAKU LI’AN

01 Suami menuduh isterinya melakukan zina,


tetapi suami tidak dapat mengemukakan
empat orang saksi untuk menguatkan
tuduhannya.

02 Suami tidak mengakui atau menolak anak


yang dikandung isterinya.

Contohnya suami mengaku belum pernah


menyetubuhi isterinya semenjak dari akad
nikah atau isterinya melahirkan anak
04 sebelum sampai enam bulan dari
persetubuhan mereka.
NUSYUZ
NUSYUZ
 Nusyuz ertinya isteri enggan mentaati perintah atau permintaan suami
yang sah di sisi syarak

 Para ulama asy-Syafi‘eyah mentakrifkan nusyuz seorang isteri


ialah keluar dari (melakukan) ketaatan yang wajib terhadap
suaminya.
ANTARA SEBAB NUSYUZ
Tidak menyerahkan diri
Keluar dari rumah tanpa pada suami (ketika suami
keizinan suaminya berhajat kepadanya) tanpa
ada keuzuran seperti
sakit.
Enggan mengikut suami
berpindah ke negeri lain
tanpa ada keuzuran Tidak mengendahkan
yang dibenarkan syarak panggilan suami kerana
sibuk dengan
keperluannya.

Tidak membukakan Isteri mendakwa suaminya


pintu untuk suami telah mentalaknya
masuk ke rumah atau ke sedangkan dakwaan
bilik dengan tujuan tersebut adalah palsu.
menegahnya daripada
masuk ke dalam rumah
atau bilik. Isteri merahsiakan
perhubungannya
dengan lelaki lain
SULH
SULH
 Al-Sulh di dalam bahasa Arab bererti `putus pertengkaran’ yang
membawa maksud kompromi

 Pengertian syarak membawa maksud suatu perjanjian yang


dimeterai bagi menyelesaikan perselisihan / pertikaian di antara
pihak-pihak yang beragama Islam.

 Para ulama fiqh mentakrifkan al-Sulh sebagai satu ikatan


perjanjian atau kontrak bersama untuk mencapai
kompromi perdamaian antara dua atau lebih pihak yang
berselisih faham / bertikai.
Asas Pelaksanaan Sulh
Firman Allah S.W.T. yang bermaksud :

"Dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyuz
(kebencian) atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka
(suami isteri) membuat perdamaian antara mereka berdua (secara yang
sebaik - baiknya kerana perdamaian itu lebih baik (bagi mereka daripada
bercerai-berai)"
(Surah An-Nisa' : 128)

Sabda Nabi S.A.W. yang bermaksud :

“Perdamaian (sulh) itu diharuskan (dalam urusan) di antara kaum Muslimin,


kecuali sulh dalam hal mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan
sesuatu yang haram”

(Hadis Riwayat at-Tarmizi dan beliau menilainya Sahih – Kitab Subul as-Salam)
TATACARA PELAKSANAAN
SULH

Pelaksanaan prosiding sulh bermula apabila Mahkamah


menerima setiap permohonan di bawah bidangkuasa mal
seperti permohonan cerai atau sesuatu tuntutan akibat
perceraian seperti nafkah eddah, nafkah anak dan hak jagaan
anak di antara pihak suami dan isteri atau golongan yang
mempunyai pertalian sekitarnya.
TERIMA KASIH