Anda di halaman 1dari 24

KURSUS KEPIMPINAN

PENGAWAS ASRAMA 2015

BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA DAN


TANGGUNGJAWAB KEPADA
ORGANISASI ASRAMA
KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS ASRAMA 2015

KETUA DAN PENOLONG KETUA


• Mempunyai matlamat yang jelas dan sentiasa mendepani wawasan
dan misi sekolah
• Bijak memimpin anak buah dan seluruh ahli asrama
• Bertanggungjawab kepada AJK dan dan sentiasa memikul tugas
bersama AJK
• Bertindak sebagai satu pasukan
• Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama melaksanakan
sesuata program
• Merancang dan menyelaras program penghuni
• Mengingat , menasihati dan mendampingi AJK berkaitan tugas
utama akademik
• Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas
• Mengetuai perhimpunan pagi dan sentiasa Menyampaikan
maklumat dari masa ke semasa
• Bertanggungjawab mengingatkan ahli supaya mematuhi peraturan
asrama dan sekolah
• Bekerjasama dengan Ketua Dorm dan memastikan anah buah
menunaikan solah berjemaah pada setiap waktu
• Mengingatkan penghuni berkaitan kemajuan prestasi akademik
• Sentiasa menunjukkan Role model terbaik kepada anak buah
• Melaksanakan mesyuarat AJK sekurang-kuranya 1 kali sebulan
KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS ASRAMA 2015
SETIAUSAHA
 Bertanggungjawab kepada Ajk dan dan sentiasa memikul
tugas bersama kapten dan penolong kapten
 Bertindak sebagai satu pasukan
 Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama
melaksanakan sesuatau program
 Menguruskan surat menyurat serta maklumat berkaitan ahli
penghuni asrama
 Memanggil mensyuarat dan bertanggungjawab melicinkan
perjalananmesyuarat atau program yang dirancang
 Membantu Kapten menyelaras dan merancang program ahli
asrama
 Mengedarkan pekeliling atau arahan pihak pengurusan
asrama
 Menyediakan minit mensuarat
 Mencatat dan merekod perjalanan mesyuarat
 Menyediakan fail setiap AJK
 Mengingat dan mendampingai kapten atau penolong katen
berkaitan sesuatu tugas yang belum sempurna
 Mempastikan jadual program dimaklumi semua AJK
 Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas
 Menyedia dan mempamerkan carta organisasi
KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS ASRAMA 2015

BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA ASRAMA


BENDAHARI
 Bertanggungjawab kepada Ajk dan sentiasa bekerjasama
dengan AJK tertinggi
 Bertindak sebagai satu pasukan
 Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama
melaksanakan sesuatu program
 Berperanan menyedia dan membentang penyata laporan
kewangan
 Bertanggungjawab terhadap semua bentuk pungutan wang
ahli
 Mengingat danmendampingai kapten atau penolong katen
berkaitan sesuatu tugas yang belum sempurna
 Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas
 Bekerjasama dengan Ketua Dorm dan memastikan anah
buah menunaikan solat berjemaah
 Sentiasa mengutamakan tugas akademik
KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS ASRAMA 2015

BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA ASRAMA

 BIRO ILMIAH DAN BIMBINGAN


 Melantik Ahli Jawatankuasa Kecil
 Sentiasa Bekerjasama dengan AJK tertinggi
 Merancang program Tahunan , Bulanan dan Mingguan
 Bertindak sebagai perancang , pembimbing dan melaksanakan program
bimbingan berbentuk akademik dan sahsiah diri
 Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama melaksanakan sesuatau
program-contoh seperti kelas tambahan harian dan mingguan
 Mempamerkan perancangan dan jadual tugasan
 Mempastikan jadual program dimaklumi semua penghuni asrama
 Memastikan semua ahli berada di dewan belajar seperti masa yang telah
ditetapkan
 Memastikan ahli tidak bising atau menganggu ahli lain sewaktu masa study
 Sentiasa memastikan semua penghuni supaya tidak menyalahgunakan masa
belajar dengan aktiviti yang tidak berfaedah
 Mengawal selia bilik bacaan dan perpustakaan asrama
 Sentiasa mengingatkan ahli supaya sentiasa melibatkan diri dengan aktiviti
Ko-Kurikulum (Unit beruniform, permainan dan persatuan)
 Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas
 Bekerjasama dengan Ketua Dorm dan memastikan anah buah menunaikan
solah berjemaah pada setiap waktu
 Sentiasa mengemaskini papan maklumat dengan bahan motivasi,keratan
akhbar berkaitan isu pendidikan terkini dan tips kecemerlangan diri
 Menjalankan mesyuarat AJK kecil sekurang-kuranya 1 kali sebulan
 Membuat Laporan dam merekod perjalanan setiap aktiviti
KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS ASRAMA 2015

BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA ASRAMA


 BIRO KEBAJIKAN DAN KESELAMATAN

 Melantik Ahli Jawatankuasa Kecil


 Sentiasa Bekerjasama dengan AJK tertinggi
 Merancang program Tahunan , Bulanan dan Mingguan
 Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama melaksanakan sesuatau
program-contoh seperti kutipan sumbangan atau program jamuan dan
sebagainya
 Mempamerkan perancangan dan jadual tugasan
 Mempastikan jadual program dimaklumi semua penghuni asrama
 Memastikan kebajikan dan keselesaan semua ahli terpelihara
 Sentiasa mendapatkan maklumat dari ketua Dorm sekiranya kemudahan
asrama yang rosak seperti cermin pecah, katil patah digantikan semula
 Sentiasa memastikan semua penghuni supaya tidak memonopoli kemudahan
asrama
 Sentiasa mengingatkan ahli supaya sentiasa melibatkan diri dengan aktiviti
Ko-Kurikulum (Unit beruniform, permainan dan persatuan)
 Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas
 Bekerjasama dengan Ketua Dorm dan memastikan anah buah menunaikan
solah berjemaah pada setiap waktu
 Sentiasa menghebahkan maklumat berkaitan kebajikan ahli
 Menjalankan mesyuarat AJK kecil sekurang-kuranya 1 kali sebulan
 Membuat Laporan dam merekod perjalanan setiap aktiviti
KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS ASRAMA 2015

BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA ASRAMA


 BIRO KEBAJIKAN DAN KESELAMATAN

 Melantik Ahli Jawatankuasa Kecil


 Sentiasa Bekerjasama dengan AJK tertinggi
 Merancang program Tahunan , Bulanan dan Mingguan
 Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama melaksanakan sesuatau program-contoh
seperti latihan kebakaran dan sebagainya
 Mempamerkan perancangan dan jadual tugasan
 Mempastikan jadual program dimaklumi semua penghuni asrama
 Memastikan semua penghuni berada dalam keadaan selamat
 Memastikan peralatan bekalan peti ubat sentiasa mencukupi untuk kegunaan kecemasan
 Sentiasa memastikan semua penghuni supaya tidak menyalahgunakan kemudahan asrama
terutama peralatan elektrik
 Sentiasa mengingatkan ahli supaya sentiasa melibatkan diri dengan aktiviti Ko-Kurikulum
(Unit beruniform, permainan dan persatuan)
 Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas
 Bekerjasama dengan Ketua Dorm dan memastikan anah buah menunaikan solah
berjemaah pada setiap waktu
 Sentiasa mengemaskini papan maklumat berkaitan kepentingan menjaga keselamatan
diri di asrama sekiranya berlaku sesuatu kecemasan
 Mempamerkan pelan laluan kecemasan sekiranya berlaku kebakaran
 Menjalankan mesyuarat AJK kecil sekurang-kuranya 1 kali sebulan
 Melaporkan kepada warden dengan segera sekiranya ada pencerobohan orang luar
 Sentiasa mengingatkan ahli supaya mematuhi peraturan perjalanan sewaktu pergi balik
ke rumah sewaktu hujung minggu
 Membuat Laporan dam merekod perjalanan setiap aktiviti
KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS ASRAMA 2015

BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA ASRAMA

 BIRO DAKWAH DAN KEROHANIAN

 Melantik Ahli Jawatankuasa Kecil


 Sentiasa Bekerjasama dengan AJK yang lain
 Merancang program Tahunan , Bulanan dan Mingguan
 Membina dan mempamerkan Jadual bertugas disurau - Imam, bilal,
penyampai tazkirah
 Mempastikan jadual program dimaklumi semua penghuni asrama
 Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas
 Bekerjasama dengan Ketua Dorm dan memastikan anah buah
menunaikan solah berjemaah pada setiap waktu
 Memastikan ahli menjaga kebersihan dan adab di dalam surau
 Menjalankan mesyuarat AJK kecil sekurang-kuranya 1 kali sebulan
 Mengedar maklumat berkaitan panduan dan risalah kerohanian
 Memantau dan membuat Laporan perjalanan setiap program
KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS ASRAMA 2015

BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA ASRAMA


 BIRO DISIPLIN

 Melantik Ahli Jawatankuasa Kecil


 Sentiasa Bekerjasama dengan AJK yang lain
 Merancang program Tahunan , Bulanan dan Mingguan
 Mempamirkan perancangan dan jadual tugasan
 Mempastikan jadual program dimaklumi semua penghuni asrama
 Memastikan semua penghuni mematuhi peraturan asrama – termasuk
kekemasan diri
 Memastikan suasana asrama berada dalam keadaan tenang dan tenteram -
tiada gangguan dari bunyi bising
 Membantu AJK supaya pemeriksaan perhimpunan pagi dapat dijalankan
dengan lancar
 Sentiasa memastikan semua penghuni mematuhi peraturan berpakaian sama
ada di asrama ataupun ke sekolah
 Sentiasa mengingatkan ahli lain akibat melanggar peraturan displin
 Mempastikan tidak ada penghuni yang lewat kes sekolah
 Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas
 Sering memantau adab makan ahli di dalam dewan
 Menjalankan mesyuarat AJK kecil sekurang-kuranya 1 kali sebulan
 Mengedar maklumat berkaitan panduan peraturan di asrama
 Memantau dan membuat Laporan perjalanan setiap program
KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS ASRAMA 2015

BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA ASRAMA


 BIRO KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

 Melantik Ahli Jawatankuasa Kecil


 Sentiasa Bekerjasama dengan ketua Dorm dan AJK yang lain
 Merancang program Tahunan , Bulanan dan Mingguan
 Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama melaksanakan sesuatau
program-contoh seperti pertandingan keceriaan dan kebersihan bilik
 Mempamerkan perancangan dan jadual tugasan
 Mempastikan jadual program dimaklumi semua penghuni asrama
 Memastikan semua penghuni dan bilik berada dalam keadaan bersih dan
ceria
 Sentiasa memastikan semua penghuni menjaga dan menggunakan
kemudahan asrama dengan baik
 Sentiasa mengingatkan ahli supaya sentiasa menjaga kebersihan di dewan
makan
 Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas
 Bekerjasama dengan Ketua Dorm dan memastikan anah buah menunaikan
solah berjemaah pada setiap waktu
 Menjalankan mesyuarat AJK kecil sekurang-kuranya 1 kali sebulan
 Mengedar dan menampal maklumat berkaitan kebersihan diri dan asrama
 Memantau dan membuat Laporan perjalanan setiap program
KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS ASRAMA 2015

BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA ASRAMA


 BIRO SUKAN DAN RIADAH

 Melantik Ahli Jawatankuasa Kecil


 Sentiasa Bekerjasama dengan ketua Dorm dan AJK yang lain
 Merancang program Tahunan , Bulanan dan Mingguan
 Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama melaksanakan sesuatau
program-contoh seperti pertandingan permainan dan sukan
 Mempamerkan perancangan dan jadual tugasan
 Mempastikan jadual program dimaklumi semua penghuni asrama
 Memastikan semua penghuni dan bilik menjalan aktiviti riadah seperti yang
telah ditetapkan
 Sentiasa memastikan semua penghuni menjaga dan menggunakan
kemudahan alatan sukan dengan baik
 Sentiasa mengingatkan ahli supaya sentiasa melibatkan diri dengan aktiviti
Ko-Kurikulum (Unit beruniform, permainan dan persatuan)
 Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas
 Bekerjasama dengan Ketua Dorm dan memastikan anah buah menunaikan
solah berjemaah pada setiap waktu
 Sentiasa mengemaskini papan maklumat berkaitan kepentingan menjaga
kecerdasan dan kesihatan tubuh badan
 Menjalankan mesyuarat AJK kecil sekurang-kuranya 1 kali sebulan
 Membuat Laporan dam merekod perjalanan setiap aktiviti
KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS ASRAMA 2015

BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA ASRAMA


 KETUA DAN PENOLONG KETUA DORM

 Melantik Penolong ketua Dorm


 Sentiasa Bekerjasama dengan AJK tertinggi yang lain
 Membina jadual bertugas harian –pastikan ahli menjalankan tugas
 Mempamerkan organisasi bilik dan jadual tugasan
 Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama melaksanakan sesuatu arahan yang
disampaikan dari masa ke semasa
 Sentiasa memastikan ahli mematuhi peraturan yang telah digariskan
 Mempastikan jadual program asrama dimaklumi kepada penghuni bilik
 Memastikan semua penghuni dan bilik menjalan aktiviti riadah seperti yang telah
ditetapkan
 Sentiasa memastikan semua penghuni menjaga dan menggunakan kemudahan alatan
asrama dengan baik
 Sentiasa mengingatkan ahli supaya sentiasa melibatkan diri dengan aktiviti Ko-Kurikulum
(Unit beruniform, permainan dan persatuan)
 Memastikan jawatankuasa bilik yang dilantik menjalankan tugas
 Memastikan anah buah menunaikan solah berjemaah pada setiap waktu
 Sentiasa mengemaskini papan maklumat dorm
 Melaporkan kepada Ajk tertinggi atau warden asrama sekiranya ada gangguan kebisingan
atau pencerobohan orang luar
 Memastikan ahli mengikuti jadual belajar harian
 Melaporkan jika ada ahli yang melanggari salalaku , disiplin dan peraturan asrama
TUGAS SEORANG PEMIMPIN:
3 TUGAS UTAMA YANG PERLU DILAKSNANAKAN ??

Tugas Peribadi

Tugas membina ahli Tugas membina


di dalam kumpulan kumpulan
TUGAS SEORANG PEMIMPIN:
3 TUGAS UTAMA YANG PERLU DILAKSNANAKAN ??

TUGAS-TUGAS PERIBADI
 Tugas dan
tanggungjawab pada
Tugas Peribadi
diri sendiri
 Tugas dan
tanggungjawab pada
Allah
 Tugas dan
tanggungjawab pada
keluarga
TUGAS SEORANG PEMIMPIN:
3 TUGAS UTAMA YANG PERLU DILAKSNANAKAN ??

TUGAS MEMBINA AHLI


DALAM KUMPULAN
 Motivasi ahli berterusan
 Menanam sifat bekerjasama
 Ahli menyumbangkan tenaga bukan
Tugas membina ahli kerana nama atau populariti
dalam kumpulan  Ahli rasa tidak kerana terpaksa
 Ahli bekerja bukan kerana dilantik
 Ahli rasa bukan kerana tidak ada orang
lain yang lebih layak
 Tidak ada udang di sebalik batu
 Ahli yang mementingkan diri sendiri
 Ahli yang mempengaruhi ke arah negatif
 Ahli yang sentiasa menongkah arus
 Ahli yang pasif ke arah lebih
menyumbang tenaga dan buah fikiran
TUGAS SEORANG PEMIMPIN:
3 TUGAS UTAMA YANG PERLU DILAKSNANAKAN ??

TUGAS MEMBINA
KUMPULAN
 Motivasi dan Kerjasama berterusan
 Bentuk Pasukan ( Team Building & Teamwork )
Tugas membina
kumpulan
TUGAS SEORANG PEMIMPIN:
MENGUTAMAKAN SESUATU TERLETAK
DITANGAN ANDA ??

Tugas membina
kumpulan
Tugas membina
Ahli dalam kumpulan
Tugas Peribadi
TUGAS SEORANG PEMIMPIN
MANA LEBIH PENTING ??

Tugas Peribadi

Tugas membina ahli Tugas membina


di dalam kumpulan kumpulan
TUGAS SEORANG PEMIMPIN
MANA LEBIH PENTING ??

Tugas Peribadi

Tugas membina Tugas membina


ahli di dalam kumpulan

kumpulan
TUGAS SEORANG PEMIMPIN
MANA LEBIH PENTING

Tugas Peribadi

Tugas membina
kumpulan

Tugas membina ahli


di dalam kumpulan
TUGAS SEORANG PEMIMPIN:
KECIL ATAU BESAR BERGANTUNG PADA ANDA ??

Tugas Peribadi

Tugas membina ahli Tugas membina


di dalam kumpulan kumpulan
TUGAS SEORANG PEMIMPIN:
KECIL ATAU BESAR BERGANTUNG PADA ANDA ??

Tugas Peribadi

Tugas membina ahli Tugas membina


di dalam kumpulan kumpulan
TUGAS SEORANG PEMIMPIN:
KECIL ATAU BESAR BERGANTUNG PADA ANDA ??

Tugas Peribadi

Tugas membina ahli Tugas membina


di dalam kumpulan kumpulan
TUGAS UMUM
 Satu pasukan
 Rekod catatan aktiviti

 Utamakan akademik

 Role