Anda di halaman 1dari 20

DISEDIAKAN OLEH:

FAUZIAH BINTI TAHIR


KP PANITIA SAINS SK PULO
DISEDIAKAN OLEH:

FAUZIAH BINTI TAHIR


KP PANITIA SAINS SK PULO
NAMA BAHAN / BIL. MURID TARIKH /
KELOMPOK
PROGRAM / SINOPSIS PROGRAM INSTRUMEN / ITEM YANG TEMPOH
MURID
AKTIVITI YANG DIGUNAKAN TERLIBAT PELAKSANAAN

• Membuat
Februari – Mac
ulangkaji topik – • Peta minda
[2 jam
topik Tahun 3, 4, • Buku rujukan
seminggu]
5 & 6.
Cemerlang Kelas • Melatih murid –
& Potensi Pemantapan • Kertas soalan
murid menjawab
cemerlang Prestasi UPSR
soalan – soalan
Berlandaskan • Buku kerja 87 orang
UPSR yang Mac –
Sederhana Konsep PRS tambahan
lepas, latihan September
(Pembimbing • Kertas soalan
dalam buku kerja [4 jam
Lemah Rakan Sebaya) percubaan UPSR
dan soalan seminggu]
negeri – negeri
percubaan dari
lain.
negeri – negeri
lain.
BAHAN /
NAMA BIL. MURID TARIKH /
KELOMPOK SINOPSIS INSTRUMEN /
PROGRAM / YANG TEMPOH
MURID PROGRAM ITEM YANG
AKTIVITI TERLIBAT PELAKSANAAN
DIGUNAKAN
• Mendedahkan murid –
murid cara menjawab
soalan KPS (Kemahiran
Proses Sains).
• Memberi penekanan
bagaimana
Bengkel mengurangkan
Menjawab kesilapan dalam Kertas
Cemerlang Soalan 1 (Kaedah 3C – cari,
conteng, cantas) dan
& Potensi Kertas 1 & cara menjawab Kertas • Peta minda April
cemerlang Kertas 2 2. • Buku rujukan
• Melatih murid
Berlandaskan menjawab soalan • Kertas soalan 87 orang Kertas 1 : 2 jam
Sederhana Konsep PRS dengan pola soalan UPSR tahun – Kertas 2 : 2 ½
UPSR terkini.
(Pembimbing • Mendedahkan kepada
tahun lepas. jam
Lemah Rakan murid – murid antara
Sebaya) kesalahan yang biasa
dilakukan dalam
menjawab soalan
Kertas 1.
• Mendedahkan kepada
murid – murid tentang
cara menghafal dan
membuat nota ringkas.
KELOMPOK NAMA PROGRAM / BAHAN / INSTRUMEN / BIL. MURID TARIKH / TEMPOH
SINOPSIS PROGRAM
MURID AKTIVITI ITEM YANG DIGUNAKAN YANG TERLIBAT PELAKSANAAN

Murid
cemerlang &
• Latih tubi Kertas 1 dan Kertas nearmiss
Program GEM 2.
Cemerlang • Kertas 1 - Soalan aras tinggi cemerlang
& Potensi (GEMilang / [Pemahaman(Understanding), Sasaran
cemerlang Permata) Aplikasi(Applying), Analisis UPSR
(Analyze)]
Berlandaskan • Kertas 2 – Soalan aras tinggi
Kertas 1: 25
Konsep PRS [Inferens, Ramalkan] • Soalan latih tubi – 30
(Pembimbing mengikut aras. Kertas 2: 15 -
Rakan Sebaya) 20 April -
Aras rendah, September
“A gem cannot -Latih tubi Kertas 1 dan Kertas 2. sederhana dan
Murid gred C
be polished -Kertas 1– Soalan aras rendah tinggi. dan D
dan sederhana
without friction [Pengetahuan (Knowledge),
nor a man Pemahaman (Understanding), Sasaran
Sederhana perfected Aplikasi (Applying), Analisis
(Analyze) UPSR
without trials” Kertas 2 – soalan aras rendah Kertas 1: 20 -
dan sederhana 25
[Pembolehubah, tujuan,
Kertas 2: 10 -
pemerhatian, kesimpulan,
hubungan] 15
NAMA BAHAN / BIL. MURID TARIKH /
KELOMPOK
PROGRAM / SINOPSIS PROGRAM INSTRUMEN / ITEM YANG TEMPOH
MURID
AKTIVITI YANG DIGUNAKAN TERLIBAT PELAKSANAAN

• Latih tubi Kertas 1


dan Kertas 2. Murid gred
• Soalan latih
Program GEM • Kertas 1 - soalan E
tubi mengikut
Berlandaskan aras rendah
aras.
Konsep PRS [Pengetahuan Sasaran April -
Lemah • Aras rendah,
(Pembimbing (Knowledge)] UPSR September
sederhana dan
Rakan • Kertas 2 – soalan Kertas 1:
tinggi.
Sebaya) aras rendah 15 – 20
[Pembolehubah, Kertas 2: 5
maklumat, corak - 10
perubahan]
BAHAN / BIL. TARIKH /
NAMA
KELOMPOK SINOPSIS INSTRUMEN / MURID TEMPOH
PROGRAM /
MURID PROGRAM ITEM YANG YANG PELAKSANAA
AKTIVITI
DIGUNAKAN TERLIBAT N
• Semua murid
diwajibkan untuk
menjawab
soalan yang
WAJA
sama bagi Februari -
Cemerlang & (Wajib jawab) • Kertas soalan
setiap kelompok September
Potensi UPSR tahun –
murid.
cemerlang Berlandaskan tahun lepas.
Setiap minggu
Konsep PRS • Soalan dari buku 87 orang
• Soalan terdiri waktu kelas
Sederhana (Pembimbing kerja ataupun
daripada tambahan
Rakan gabungan dari
pelbagai aras
Lemah Sebaya) pelbagai sumber.
(aras rendah,
sederhana dan
susah)
BAHAN / BIL.
NAMA TARIKH /
KELOMPO SINOPSIS INSTRUMEN / MURID
PROGRAM / TEMPOH
K MURID PROGRAM ITEM YANG YANG
AKTIVITI PELAKSANAAN
DIGUNAKAN TERLIBAT

• Berfokus kepada
murid yang lemah
(nearmiss D @ • Kertas soalan
GALUS).
UPSR tahun –
• Latihan pengayaan
akan diberikan tahun lepas.
Kelas ICU Jun - September
kepada murid – murid • Soalan dari buku
Berlandaskan ini. kerja ataupun
Konsep PRS • Menekankan soalan – Setiap minggu
gabungan dari
(Pembimbing soalan aras rendah Murid E waktu kelas
Lemah bagi Kertas 1 dan pelbagai sumber. tambahan
Rakan
Kertas 2. • Buku rujukan
Sebaya) • Latihan dipecahkan (sumbangan
mengikut kemampuan
guru Sains)
murid dan mengikut
sub kemahiran proses • Peta minda
Sains. • Kamus Sains
• Guru Sains dari kelas
lain akan membantu.
BAHAN / BIL. TARIKH /
NAMA
KELOMPOK SINOPSIS INSTRUMEN / MURID TEMPOH
PROGRAM /
MURID PROGRAM ITEM YANG YANG PELAKSANAA
AKTIVITI
DIGUNAKAN TERLIBAT N
Latihan
pengayaan
pelajar • Latihan yang Februari -
• Kertas soalan
Cemerlang cemerlang diberikan adalah September
UPSR tahun – Murid
& Potensi atau sasaran secara
tahun lepas. cemerlang
cemerlang 5A menyeluruh Setiap minggu
• Soalan dari buku dan
Berlandaskan (pelbagai aras). waktu kelas
kerja ataupun nearmiss
Sederhana Konsep PRS • Soalan tambahan
gabungan dari cemerlang
(Pembimbing berbentuk klon
pelbagai sumber.
Rakan UPSR.
Sebaya)
BAHAN / BIL. TARIKH /
NAMA
KELOMPOK SINOPSIS INSTRUMEN / MURID TEMPOH
PROGRAM /
MURID PROGRAM ITEM YANG YANG PELAKSANAA
AKTIVITI
DIGUNAKAN TERLIBAT N
• Berfokus kepada • Kertas soalan
SAHABAT
murid yang lemah UPSR tahun –
(SAhabat (nearmiss D @ tahun lepas.
HAndai GALUS).
• Soalan dari buku
Potensi heBAT) • Murid lemah dalam Jun -
kumpulan akan kerja ataupun
cemerlang Berlandaskan September
dibimbing oleh rakan gabungan dari
Konsep PRS sebaya mereka
87 orang
pelbagai sumber.
Lemah (Pembimbing yang cemerlang dan
• Buku rujukan
Rakan berpotensi.
• Murid yang lemah (sumbangan
Sebaya)
juga akan dibimbing guru Sains)
oleh guru Sains • Peta minda
secara peribadi.
• Kamus Sains
BAHAN / BIL.
NAMA TARIKH /
KELOMPOK SINOPSIS INSTRUMEN / MURID
PROGRAM / TEMPOH
MURID PROGRAM ITEM YANG YANG
AKTIVITI PELAKSANAAN
DIGUNAKAN TERLIBAT
• Kad prestasi
murid ini akan
dipegang oleh
guru dan
hendaklah diisi
Cemerlang & setiap kali selepas
Potensi ujian pengesanan,
cemerlang pra percubaan
dan percubaan. Januari -
Kad Prestasi • Mempunyai September
Sederhana Kad Prestasi Murid 87 orang
Murid sasaran yang
rasional bagi
Lemah setiap murid untuk
dicapai.
• Akan ditunjukkan
kepada ibubapa /
penjaga setiap
kali perjumpaan
dengan ibubapa
diadakan.
Tindak susul pemantapan mp sains
• Mengenalpasti kelemahan murid berdasarkan aras soalan dan juga
topik soalan tersebut bagi Bahagian A.
ANALISIS UJIAN • Mengenalpasti kelemahan murid dalam menjawab soalan bahagian B.

• Memberi latihan aras dan topik yang sama. (ujian topikal)


• Memecahkan latihan kepada sub kemahiran proses Sains.
LATIH TUBI • Soalan yang diberi mengikut aras kemampuan murid.

• Murid akan dibimbing oleh rakan sendiri yang lebih pandai.


• Murid juga dikelompokkan mengikut kemampuan murid (Cemerlang,
BIMBINGAN
RAKAN SEBAYA Sederhana, Lemah)
KELAS • Kelas tambahan sekali (1 jam seminggu)

TAMBAHAN • Bulan Lonjakan UPSR (4 jam seminggu)

• Kertas soalan yang disediakan hendaklah bermutu mengikut aras


sebenar UPSR.
KERTAS • Mendedahkan murid dengan Ujian Percubaan UPSR dari negeri
yang cemerlang UPSR (Terengganu, Kelantan, Johor, P.Pinang)
SOALAN • Kertas 1: murid didedahkan dengan pelbagai aras soalan seperti
di dalam UPSR sebenar.
• Mengkaji corak / bentuk soalan UPSR sebenar.

• Bagi Kertas 2 pula, murid akan didedahkan kepada amali agar


AMALI murid boleh memahami topik yang diajar berbanding hanya teori di
dalam kelas.
• Bengkel menjawab soalan diadakan pada bulan April agar murid

BENGKEL boleh faham teknik – teknik menjawab soalan.


• Mendedahkan kepada murid tentang cara menghafal dan membuat
nota ringkas.

• Panitia Sains menyediakan nota ringkas peta minda topik dari Tahun
NOTA SAINS 3 – 6.

• Mewujudkan sudut Sains di dalam Bilik Sains, kelas dan juga anjung

SUDUT SAINS Sains bagi murid merujuk fakta – fakta Sains.


• Mempamerkan cara menjawab soalan dengan disertakan contoh
jawapan.
(PEMBIMBING • Bekerjasama dengan rakan dalam kumpulan untuk memberi
RAKAN SEBAYA) motivasi bagi memberi kesedaran kepada rakan-rakan yang
lemah.
MOTIVASI

• Mempelbagaikan kaedah pedagogi bagi topik – topik yang


KAEDAH diajar bagi memudahkan murid memahami setiap topik yang
PEDAGOGI diajar.
• Membuat pameran Sains bagi meningkatkan minat murid
terhadap matapelajaran Sains.
LESSON STUDY
SEKIAN TERIMA KASIH