Anda di halaman 1dari 12

PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN

SEKOLAH KEBANGSAAN KUNAK JAYA


2017

PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 1
1 JAM 15 MINIT
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Bahagian Markah Markah


Arahan: Penuh Diperolehi
A 10
1.Kertas soalan ini mengandungi 10
halaman bercetak. B 10
2.Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.
3.Jawab semua soalan. C 10
D 10
E 10
F 10
G 10
H 10
I 10
J 10
Jumlah 100

NAMA :…………………………………………………………………..

KELAS:…………………………………………………………………...

Disediakan Oleh, Disemak Oleh, Disahkan Oleh,

………………………… ……………………… ………………………….


(Izzah Hasna Binti Ab Halim) (Rahim Bin Halik) (Zulnazar Bin Isabelo)
GPI Tahun 1, KP P.Islam , PK Pentadbiran,
SK Kunak Jaya. SK Kunak Jaya. SK Kunak Jaya.
‫( بهاضين ‪ : ) A‬جواب سموا سوءالن‪.‬‬

‫بولتكن ساله ساتو جوافن يغ بتول‪.‬‬


‫‪Bulatkan salah satu jawapan yang betul.‬‬

‫‪َ .1‬م ‪َ +‬ق ‪ +‬ا ‪َ +‬م‬

‫َمـقَ َ‬
‫ـامَ‬ ‫‪C‬‬
‫َمـقَ َ‬
‫ـمَ‬ ‫‪B‬‬ ‫َمـقَـا َ َمَ‬ ‫‪A‬‬

‫‪ .2‬انتارا برايكوت كلمة ماناكه يغ مغاندوغي ميم ساكنة ( ۡم ) ؟‬


‫( ‪Antara berikut kalimah manakah yang mengandungi mim sakinah‬‬ ‫?) ۡم‬
‫َو َما َملَــ َك ۡت‬ ‫‪C‬‬ ‫بـِأ َ ۡم َوا ِلـهـ ِ ۡـم‬ ‫‪B‬‬ ‫ـر ۡونـَـه‬
‫يـ َ َ‬ ‫‪A‬‬

‫‪ .3‬انتارا برايكوت فيليه فادنن يغ ساله‪.‬‬


‫‪Antara berikut pilih padanan yang salah.‬‬

‫ۡق =‬ ‫ۡ‬
‫س=‬
‫ون‬ ‫َويَ ۡ‬
‫‪C‬‬ ‫ۡح = ِل َ‬
‫سعۡ ـيـِـ َهـا‬ ‫‪B‬‬
‫ي َـو ۡس ِوس‬
‫‪A‬‬
‫ــقسط َ‬
‫ع َ=‬ ‫‪ .4‬ن ُ ِ‬
‫ــضــي ُ‬

‫َُ‬
‫ن غَِيَ ُحَ‬ ‫‪C‬‬ ‫عَ‬
‫ضَيَِ ُ‬ ‫َُ‬
‫ن َ‬ ‫‪B‬‬ ‫عَ‬ ‫ُن ِ‬
‫َضَيَ ُ‬ ‫‪A‬‬

‫‪[Lihat halaman sebelah‬‬ ‫‪PI-T1‬‬


‫‪SULIT‬‬ ‫‪2‬‬
.‫ اية‬.............. ‫ سورة اإلخالص ممفوثاءي‬.5
Surah Al-Ikhlas mempunyai …………………… ayat.

‫انم‬ C ‫ليم‬ B ‫امفت‬ A


enam lima empat

.‫ هللا‬............. ‫ اورغ إسالم واجب فاتوه سضاال‬.6


Orang Islam wajib patuh segala ………………….. Allah.

‫فرينته‬ C ‫الرغن‬ B ‫تضهن‬ A


perintah larangan tegahan

.‫ هللا‬............... ‫ اورغ يغ تيدق ميقيني روكون إسالم اكن‬.7


Orang yang tidak meyakini rukun Islam akan ………………….. Allah.

‫دسوكاءي‬ C ‫دسايغي‬ B ‫دبنخي‬ A


disukai disayangi dibenci

".‫مالءينكن هللا‬............. ‫ "اكو برسقسي بهاوا تياد توهن يغ‬.8


“ Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang ………………… melainkan Allah.”

‫دسايغي‬ C ‫دسمبه‬ B ‫دليهت‬ A


disayangi disembah dilihat

[Lihat halaman sebelah PI-T1


SULIT 3
.............. ‫ كلمة شهادة ساللو داوخفكن سماس‬.9
Kalimah syahadah selalu diucapkan semasa ……………………..

‫صالة‬ C ‫ماكن‬ B ‫ماسوق تاندس‬ A


solat makan masuk tandas

‫ باهن ماناكه تيدق بوليه دضوناكن اونتوق براستنجاء؟‬.10


Bahan manakah tidak boleh digunakan untuk beristinjak?

‫داءون‬ C ‫ميثق‬ B ‫تيسو‬ A


Daun Minyak Tisu

........... ‫ براستنجاء دافت ممستيكن توبوه بادن كيت سنتياس‬.11


Beristinjak dapat memastikan tubuh badan kita sentiasa ………………..

‫واغي‬ C ‫سوخي دان برسيه‬ B ‫خنتيق‬ A


wangi suci dan bersih cantik

‫ انتارا برايكوت يغ ماناكه توجوان بروضوء؟‬.12


Antara berikut yang manakah tujuan berwudhuk?

‫قضاءَحاجت‬ C ‫صالة‬ B ‫ماكن‬ A


Qada hajat Solat Makan

[Lihat halaman sebelah PI-T1


SULIT 4
.‫ تاهون ضاجه‬................ ‫ نبي محمد دالهيركن فد‬.13
Nabi Muhammad dilahirkan pada ………………………. tahun gajah.

‫ رمضان‬12 C ‫ محرم‬12 B ‫ ربيع االول‬12 A


12 Ramadhan 12 Muharam 12 Rabiulawal

‫ انتارا برايكوت ماناكه بوكن نام ايبو سوسوان نبي محمد؟‬.14


Antara berikut manakah bukan nama ibu susuan Nabi Muhammad?

‫حليمة السعدية‬ C ‫سيتي عائشة‬ B ‫ثويبةَاألسالمية‬ A


Halimatus Sa’diah Siti Aisyah Suaibah Aslamiah

‫ كحاضيرنَنبيَمحمدَكرومهَايبوَسوسوانَتلهَمثببكن‬.15
.......َ‫تومبوهن‬
Kehadiran Nabi Muhammad ke rumah ibu susuan telah menyebabkan tumbuhan…

‫موسنه‬ C ‫سماكين اليو‬ B ‫سماكين سوبور‬ A


musnah semakin layu semakin subur

‫ انتارا برايكوت ماناكه خارا يغ ساله برضاءول دغن راكن؟‬.16


Antara berikut manakah cara yang salah bergaul dengan rakan?

‫برضادوه‬ C ‫برخاك ف سوفن‬ B ‫ساليغ ممبنتو‬ A


Bergaduh Bercakap sopan Saling membantu

[Lihat halaman sebelah PI-T1


SULIT 5
..............‫ اورغ يغ تيدق منجاض ادب دغن راكن اكن‬.17
Orang yang tidak menjaga adab dengan rakan akan ………………

‫دبنخي راكن‬ C ‫مندافت فهاال‬ B ‫هيدوف بهاضيا‬ A


dibenci rakan mendapat pahala hidup bahagia

.‫ مغحرمتي ضورو‬............. ٢‫ موريد‬.18


Murid-murid …………………. menghormati guru.

‫تيدق بوليه‬ C ‫تيدق فرلو‬ B ‫واجب‬ A


tidak boleh tidak perlu wajib

=َ‫ ا‬+َ‫ د‬+َ‫ ا‬+َ‫ د‬.19

‫دـلدا‬ C ‫دادا‬ B ‫دـادــا‬ A

. ‫ نينيق ساي تيغضل د‬.20

‫ميجا ماكن‬ C ‫بس سكوله‬ B ‫رومه كايو‬ A

[Lihat halaman sebelah PI-T1


SULIT 6
‫( بهاضين ‪ : ) B‬جواب سموا سوءالن‪.‬‬

‫( ا ) تنداكن ( ) فد كلمة يغ دباخ فنجغ‪.‬‬


‫( ‪Tandakan‬‬ ‫‪) pada kalimah yang dibaca panjang.‬‬

‫‪.23‬‬ ‫خ‬
‫َل أ َ ۡعــبــُ‬
‫َٓ‬
‫‪.‬‬
‫َوه َو‬
‫عـظـهو‬ ‫يَـ ِ‬
‫َو ِلـزَ ۡو ِج ََ‬ ‫ۡٱلــ َح ۡـمـُ‬

‫‪.24‬‬ ‫‪.21‬‬
‫ت‬‫أ َ ۡنعَ ۡم َ‬ ‫َو َما ٓ أ َ ُۡ َر كٰى ََ‬
‫علَ ۡيكـ ۡم‬
‫َ‬
‫هے‬
‫ار ِ‬‫ِفى نـ َ ِ‬ ‫ٱست َ ۡغ ِف ۡـره‬
‫َو ۡ‬

‫‪.25‬‬ ‫‪.22‬‬
‫عـهۡ ـ ُِنَا ٓ‬ ‫َو َ‬ ‫ڪ ۡي َُهـ ۡم‬
‫َ‬
‫ِإلَ ك ٓى‬
‫نَ ِو ۡز َر ََ‬ ‫ع َ‬ ‫َ‬ ‫فِى ِجـي ُِ َها‬

‫(‬ ‫)‪/ 10‬‬

‫‪[Lihat halaman sebelah‬‬ ‫‪PI-T1‬‬


‫‪SULIT‬‬ ‫‪7‬‬
.‫( ب ) ضاريسكن جوافن يغ بتول‬
Gariskan jawapan yang betul.

.) ‫ تريما كاسيه‬/ ‫ روكون إسالم يغ فرتام اياله مغوخف ( شهادة‬.‫خ‬


Rukun Islam yang pertama ialah mengucap ( syahadah / terima kasih).

.‫ حرام ) دتونايكن‬/ ‫روكون إسالم اياله فركارا ( واجب‬ .26

Rukun Islam ialah perkara ( wajib / haram ) ditunaikan.

.‫ ليم ) فركارا‬/ ‫روكون إسالم اد ( امفت‬ .27

Rukun Islam ada ( empat / lima ) perkara.

.) ‫ شوال‬/ ‫برفواسا واجب دتونايكن فد بولن ( رمضان‬ .28

Berpuasa wajib ditunaikan pada bulan ( Ramadhan / Syawal ).

.‫ صدقه ) اداله تندا برشكور ك فد هللا‬/ ‫مغلواركن ( زكاة‬ .29

Mengeluarkan ( zakat / sedekah ) adalah tanda bersyukur kepada Allah.

.) ‫ مكة‬/ ‫روكون إسالم كليم اياله منونايكن حج ك ( مدينة‬ .30

Rukun Islam kelima ialah menunaikan haji ke ( Madinah / Mekah ).

( / 10
)
[Lihat halaman sebelah PI-T1
SULIT 8
. "‫( ت ) سواءيكن ضمبر دباوه مغيكوت فركارا "روكون" اتاو "سنة‬
Suaikan gambar di bawah mengikut perkara “ Rukun” atau “Sunat”.

.31

.32

‫روكون‬
Rukun
.33

‫سنة‬
Sunat
.34

.35

( / 10
)
[Lihat halaman sebelah PI-T1
SULIT 9
. ‫ ) جك ساله‬X ( ‫) فد فثاتاءن يغ بتول دان‬ ( ‫( ث ) تنداكن‬
Tandakan ( ) pada penyataan yang betul dan ( X ) jika salah.

.‫نبي محمد براصل دري ك تورونن بغساون‬ .36

Nabi Muhammad berasal dari keturunan bangsawan.

.‫داتوق نبي محمد اداله ك توا فندودوق مكة‬ .37

Datuk Nabi Muhammad adalah ketua penduduk Mekah.

.‫نبي محمد مناغيس دغن قوات سماس دالهيركن‬ .38

Nabi Muhammad menangis dengan kuat semasa dilahirkan.

.‫ايبو سوسوان نبي محمد برنام امينة بنت وهب‬ .39

Ibu susuan Nabi Muhammad bernama Aminah binti Wahab.

.‫نبي محمد دسوسوكن دكامفوغ يغ ثامن‬ .40

Nabi Muhammad disusukan di kampung yang nyaman.

( / 10
)
[Lihat halaman sebelah PI-T1
SULIT 10
.‫(ج ) توليس برادب اتاو تيدق برادب‬
Tulis “beradab” atau “tidak beradab”.

‫تيدق برادب‬ ‫برادب‬


Tidak beradab beradab

.‫ممبياركن راكن سوسه‬ .41

Membiarkan rakan yang susah.

.‫برخاك ف دغن بهاس كاسر‬ .42

Bercakap dengan bahasa yang kasar.

.‫ممبري فرتولوغن ك فد ضورو‬ .43

Memberi pertolongan kepada guru.

.‫ممبري تومفوان سماس بالجر‬ .44

Memberi tumpuan semasa belajar.

.‫برضاءول دغن مسرا‬ .45

Bergaul dengan mesra.

( / 10
)
[Lihat halaman sebelah PI-T1
SULIT 11
‫(ح) توليس رغكاي كات برداسركن ضمبر‪.‬‬
‫‪Tulis rangkai kata berdasarkan gambar.‬‬

‫جم تاغن‬ ‫بوال سيفق‬ ‫ميجا توليس‬


‫بوغا راي‬ ‫بس سكوله‬

‫‪.48‬‬ ‫‪.46‬‬

‫‪…………………………………………………..……………..‬‬ ‫‪…………………………………………………..……………..‬‬

‫‪.49‬‬ ‫‪.47‬‬

‫‪…………………………………………………..……………..‬‬ ‫‪…………………………………………………..……………..‬‬

‫‪.50‬‬

‫‪…………………………………………………..……………..‬‬

‫(‬ ‫‪/ 10‬‬


‫)‬
‫‪SULIT‬‬ ‫‪PI-T1‬‬
‫‪12‬‬