Anda di halaman 1dari 5

Keperluan sejarah lisan

Kebanyakan tokoh ternama dan


pemimpin menghadapi masalah
kekangan masa untuk
mencatatkan riwayat.
Untuk mendapatkan maklumat,
seseorang perlu mengadakan
temu ramah dan seterusnya
mendokumentasikan maklumat
yang diperoleh.
Selain itu, setiap orang mempunyai
pengalaman yang berlainan dan riwayat
hidup mereka dipengaruhi oleh peristiwa-
peristiwa sejarah yanag penting.
Maklumat yang diperoleh haruslah
dirakam .
Sejarah lisan masih relevan dan penting
dalam mendapatkan fakta tentang
sumber lisan.
Hal ini kerana sumber lisan merupakan
sumber terawal.
• Sumber lisna diperoleh melalui
pertanyaan, temu duga atau
perbualan yang dilakukan
sepanjang penyelidikan.
• Sumber lisan tidak mungkin
menunjukkan fakta-fakta yang
benar tepat.
• Hal ini demikian kerana perkara
yang diperoleh merupakan fakta
selepas ditambah atau dikurang.
Menyelamtk
an sumber
sejarah.

Keperlu
an
sejarah
Mengungkap
lisan
Mengungkap
kan pelbagai kan pelbagai
peristiwa peristiwa
kerajaan sejarah
berkenaan
hidup rakyat.