Anda di halaman 1dari 23

SEPARUH

PENGALIR
PENGENALAN
Bahan Separuh Pengalir
• bahan yang mempunyai sifat antara
pengalir dan penebat
• contoh komponen-diod dan transistor
• Diod dan transistor bersaiz kecil dan dapat
berkendali dengan bekalan voltan yang
rendah
STRUKTUR ATOM
• Struktur suatu atom terdiri daripada 3 zarah
asas: proton, neutron dan elektron
• Proton dan neutron membentuk nukleus dan
terletak ditengah-tengah atom.
• Elektron yang bercas negatif berputar dalam
orbit yang mengelilingi nukleus
• Atom menjadi neutral apabila bilangan proton
dan elektron adalah sama
• Neutron tidak bercas dan bersifat neutral.
• Elektron yang berada dipaling luar orbit dikenali
sebagai elektron valens.
• Sesuatu bahan akan stabil jika mempunyai 8
elektron valens.
Model struktur atom

orbit
N Satu
M elektron
L
K valensi

+ +
Nukleus Orbit
valensii
Ikatan kovalen

•Perkongsian elektron valens seseuatu atom dengan


elektron valens jirannya.
Ikatan ini agak kukuh dan stabil kerana mempunyai 8
elektron valens.
Kestabilan ini tidak kekal dan menyebabkan elektron
ini terbebas dari ikatannya jika dikenakan suhu/haba
dan voltan yang tertentu.
IKATAN KOVALENS

ELEKTRON VALENS

IKATAN KOVALENS
PENGKELASAN BAHAN
• Untuk menentukan samada sesuatu
bahan mempunyai sifat elektrikal atau
tidak ia bergantung kepada jumlah
Elektron valens yang berada pada orbit
paling luar.
• Elektron valensi mempunyai aras tenaga yang
tinggi
• Bilangan elektron valensi berubah mengikut
jenis unsur serta menentukan pengelasan
sesuatu objek.
• Berdasarkan kebolehan mengalirkan
arus(ELEKTRON DAN HOL), bahan boleh
dikelaskan kepada 3 jenis:
1) Pengalir
2) Penebat
3) Separuh pengalir
Pergerakan pembawa, lubang

Pergerakan pembawa, elektron


+ -
-

Elektron
Lubang
Pengaliran arus dalam bahan separuh pengalir
PENGALIR
-bahan yang membenarkan pengaliran
arus
-hanya 1 - 3 elektron yang terdapat
dalam orbit valensi
-dengan elektron valensi yang sedikit,
elektron bebas bergerak dari 1 atom ke 1
atom yang lain
-contoh: kuprum, emas dan perak
Contoh atom kuprum dengan 29 elektron

Orbit pertama Orbit kedua


(2 elektron) (8 elektron)

Orbit ketiga
+ (18 elektron)

Orbit valensi
PENEBAT
-bahan yang tidak membenarkan pengaliran
arus elektrik melaluinya
-dikelaskan dalam unsur bukan logam dengan
mengandungi 5,6 dan 7 elektron valensi
-mempunyai rintangan yang sangat tinggi dan
tiada arus dapat mengalir melaluinya
-contoh: kaca, mika seramik,sulfur dan getah
Contoh atom Sulfur dengan 18 elektron

Orbit valensi
(8 elektron)

Orbit pertama
(2 elektron) Orbit kedua
(8 elektron)

+
SEPARUH PENGALIR
-bahan yang mempunyai sifat antara
pengalir dan penebat
-mempunyai 4 elektron valensi
-rintangan separuh pengalir tidak serendah
rintangan pengalir dan tidak setinggi
rintangan penebat
-contoh: silikon, germanium
-germanium & silikon merupakan bahan
semikonduktor yang tulen.
Contoh Germanium dengan 32
elektron

Orbit pertama
Orbit kedua
(2 elektron)
(8 elektron)
Orbit ketiga
+ (18 elektron)

Orbit valensi
(4 elektron)
)(
Silikon dengan 14 elektron

Orbit valensi
(4 elektron)

Orbit pertama
(2 elektron)
Orbit kedua
(8 elektron)

+
-tidak mempunyai unsur bendasing.
-dikenali sebagai semikonduktor intrinsik.
-ia tidak mempunyai apa-apa
keistimewaan.
-jika bahan intinsik ini dicampur dengan
bendasing lain melalui proses serapan ia
dikenali sebagai semikonduktor
ekstrinsik.
-kebanyakan komp. Semi. Konduktor yang
digunakan adalah dari jenis ekstrinsik.
-Bagi membolehkan bahan-bahan Si
dan Ge ini digunakan utk. membuat
komponen2 semi-kon. Ia perlu
menjalani proses untuk dijadikan bahan
P dan bahan N.
-proses ini dinamakan proses
pengedopan iaitu pencampuran
bahan asing kpd Si atau Ge untuk
mengubah ciri elektriknya.
-Jika didopkan dengan bahan yang
mempunyai unsur 3 elektron valens spt.
Indium dan galium ia akan membentuk
bahan P.
dimana -pergerakan lubang(hol) merupakan
pembawa arus terbanyak.
-pergerakan elektron bebas merupakan
pembawa arus tersedikit.
-mempunyai kekutuban positif.
• Lubang akan tertolak oleh kutub positif punca
voltan dan bergerak ke arah kutub negatif
punca voltan
• Elektron bebas akan bergerak ke arah kutub
positif punca voltan
Pergerakan pembawa terbanyak, lubang

Pergerakan pembawa tersedikit, elektron


+ -
-

Elektron

Lubang

Pengaliran arus dalam bahan separuh pengalir jenis P


-Jika didopkan dengan bahan yang
mempunyai unsur 5 elektron valens spt.
arsenik dan antimoni ia akan membentuk
bahan N.
dimana -pergerakan elektron merupakan
pembawa arus terbanyak.
-pergerakan lubang(hol) merupakan
pembawa arus tersedikit.
-mempunyai kekutuban negatif.
Pergerakan pembawa tersedikit, lubang

Pergerakan pembawa terbanyak, elektron


+ -
-

Elektron
Lubang
Pengaliran arus dalam bahan separuh pengalir jenis N
Sekian Terima
kasih