Anda di halaman 1dari 13

EDUP 3063

PENTAKSIRAN DALAM
PENDIDIKAN
Nama: LING PEI WEN
RACHELLE LEE XING MEI
TDENE HOW JIATYENN
TING XIN YUE

Kelas: T9

Nama Pensyarah: PN. LATIFAH


Peperiksaan
Percubaan UPSR 2019
(Perak) Kertas 2
Ciri-ciri
ujian subjektif
Item Berstruktur
• Satu siri tugasan yg berturutan dan berkaitan
antara satu sama lain dgn merujuk satu stimulus.

• Memberi satu keadaan atau fenomena.


Item Respons Terhad
• Respons yg diperlukan dpd murid merupakan
satu frasa, beberapa ayat atau satu perenggan.

• Menguji kemahiran berfikir.

• Contoh:
Jawapan

Soalan
Item Respons Terbuka
• Memerlukan murid merancang dan menyusun jawapan dgn
terbuka.

• Murid berpeluang mengemukakan respons sc kritis,


mengemukakan hujah yg rasional dan pemikiran yg membina
berdasarkan tuntutan soalan.

• Contoh:
a) Pengetahuan/Mengingati

• Menguji kebolehan untuk mengingat semula fakta, istilah,


konsep asas dan jawapan yang telah dipelajari
• Kata tugas untuk hasil pembelajaran spesifik:

Pilih, Definisikan, Cari, Label, Senaraikan, Padankan, Namakan,


Tunjukkan, Ejakan, Kenal pasti, Nyatakan, Tandakan
Contoh

Jawapan

Soalan
b) Kefahaman/Memahami
• Menunjukkan pemahaman fakta dan idea dengan mengorganisasi,
membanding, menterjemah, menginterpretasi, memberi deskripsi
dan menyatakan idea utama.
• Kata tugas untuk hasil pembelajaran spesifik:

Klasifikasikan, Bandingkan dan bezakan, Demonstrasikan,


Terangkan, Illustrasika, Buat inferensi, Interpretasikan,
Gariskan, Kaitkan, Frasakan semula, Tunjukkan, Rumuskan,
Terjemahkan, Tulis semula dengan perkataan sendiri
Contoh

Jawapan

Soalan