Anda di halaman 1dari 13

DASAR

AGROMAKANAN
(DAN)
-Perdana Menteri ke-6, Datuk Seri Najib Razak melancarkan
Dasar Agromakanan Negara (DAN) 2011-2020.
-Dasar itu merupakan kesinambungan kepada Dasar
Pertanian Negara ketiga (DPN3) yang tamat pada 2010
Insentif diberi :
-Nelayan memperoleh RM200 pada setiap bulan tidak kira
sama ada mereka keluar ke laut atau pun tidak.

-Kerajaan juga memberi peruntukan khas perumahan


kepada golongan nelayan sebanyak RM300 juta.

-Majlis Penternak Negara juga ditubuhkan bagi


memudahkan penternak memperoleh tanah sendiri dalam
membangunkan industri penternakan.
-Penternak boleh membuat pinjaman di Agro
Bank yang mana kerajaan peruntukkan
sebanyak RM55 juta dan mereka boleh membuat
pinjaman sebanyak RM300,000 tanpa penjamin
Objektif :
-Menjamin bekalan makanan sentiasa mencukupi dan
selamat dimakan.

-Menjadikan industri agromakanan sebagai industri yang


berdaya saing dan mampan

-Meningkatkan tahap pendapatan usahawan tani.


Hala Tuju Strategik Dasar Agromakanan :

Menggariskan beberapa hala tuju strategik untuk


meningkatkan kedayasaingan sepanjang rantaian nilai
disamping meningkatkan pengeluaran yang mampan.
Teras Dasar Agromakanan :
-Kedayasaingan
-Kemampanan
Kedayasaingan :
Penerokaan pertanian bernilai tinggi
-pembagunan kluster dinamik pertanian bernilai tinggi seperti
ikan hiasan florikultur dan cendawan.

Peningkatan pengeluaran dan produktiviti


-pembagunan tanah secara optimum
-peningkatan produktiviti tanah dan pekerja

Penglibatan pihak swasta sebagai pemacu pertumbuhan


-meningkatkan kapasiti pengeluaran, penubuhan konsortium
dan perkongsian awam-swasta dalam penyediaan infrastruktur.
Pengukuhan rantaian bekalan agromakanan
-pemasaran dan promosi hasil produk
tempatan,pembagunan produk halal dan rantaian global
untuk eksport.

Pengukuhan R&D dan inovasi


-persekitaran kondusif untuk meransang kreativiti dan inovasi –
tumpuan kepada baka,benih dan bioteknologi.
Kemampanan :
Persediaan menghadapi impak perubahan iklim
-penyediaan skim insuran pertanian dan sistem amaran awal.

Pengunaan bahan sampingan


-mengoptimumkan penggunaan bahan sampingan seperti baj
kompos, makanan ternakan dan biogas.

Perluasan amalan mesra alam


-R&D menjana teknologi hijau dan mesra alam.
Pembagunan sumber manusia berkualiti
-peningkatan kemahiran, kepakaran dan peningkatan
pekerja tempatan.

Pemakan untuk kesihatan


-penggunaan hasil dan produk makanan tempatan dan
menghasilkan makanan halal dan selamat.
Dasar Agro Makanan 2.0
dirangka(2021-2030)

Pengenalan-Dasar Agromakanan 2.0 telah dirangka


bagi memacu sektor agro makanan sejajar dengan perkembangan
teknologi dan revolusi industri 4.0.
Objektif-Menekankan pembangunan infrastruktur dan penggunaan
teknologi moden, modal insan dalam pertanian serta pengkomersialan dan
inovasi dalam sektor pertanian.
Langkah-Membangunkan sumber rezeki baharu seperti penanaman kelapa,
nanas, tembikai, belimbing dan durian
-kerajaan komited untuk optimumkan aset logistik sedia ada, mesin dan
jentera pengangkutan selain kemudahan rantaian agro makanan akan
dimanfaat sepenuhnya,
Kesan -Menarik lebih 3.5 juta pengunjung dengan sasaran jualan RM300 juta.
TERIMA KASIH