Anda di halaman 1dari 9

TEO FANG YI 6A2

Dasar Autonotif Nasional

Diperkenalkan pada 22 MAC 2006

Usaha Transformasi & Integrasi Industri

Pelan Induk Perindustrian Kertiga (IMPS), 2006-2020


KENAPA NAP PERLU DILAKSANAKAN ?

Meliberalisasikan industri automotif

Jaminan keselamatan Konsep 'rakyat didahulukan'

Alam sekitar Peningkatan keupayaan

Perkembangan Daya saing


Pengumuman Dasar Automotif Negara
Pengumuman terbaru berkenaan perlakukan Dasar Automotif Negara yang antara
mengharumkan pengimport alat ganti kereta terpakai mulai Jun 2011 serta
mewajibkan semua kenderaan yang berusia lebih 15 tahun membuat pemeriksaan
tahunan di Puspakom sebelum memperbaharui cukai kenderaan telah
menimbulkan benyak reaksi dari pelbagai pihak.

Sumber Maklumat:
Jabatan Penerangan Malaysia
November 2010
Objektif Keseluruhan
Objektif
Memastikan pembangunan industri automotif tempatan dan
meningkatkan daya saing industri.
Mewujudkan persekitaran pelaburan yang kondusif.
Menggalakan pembangunan teknologi baru dan terkini.
Menggalakan pembangunan aktiviti pengeluaran dalam
bidang niche.
Meningkatkan penyertaan Bumiputera.
Meningkatkan standard keselamatan dan menggalakan
aktiviti mesra alam.
Menambahbaik instrumen pelaksanaan dasar di bawah NAP
sedia ada.
Dasar & Langkah Baru
CONTOH:
A.LESEN PENGILANG
(MERUPAKAN SEGMEN BERIMPAK TINGGI)
Langkah perlaksanaan :Lesen pengilang
-Secara khususnya ,dasar baruini akan menarik balik pembekuan lesen pengilang
bagi segmen.

 Kerata mewah berkapasiti enjin 1800c.c+ dengan harga atas jalan tidak kurang
daripada RM150,000
 Kenderaan hibrid dan elektrik
 Kenderaan jenis pick up
 Kenderaan perdagangan dan motosikal berkapasitienjin 200c.c+

- Pengeluaran lesen pengilang baru bagi segmen ini tidak dikenakan syarat
ekuiti.
- Dasar semasa berhubung pemasangan kenderaan secara kontrak dikekakan bagi
menggalakan penggunaan lebihan kapasiti sedia ada.
- Dasar semasa berhubung pembekuan lesen pengilang bagi aktiviti bina semula
kenderaan perdagangan kekal.
SEKIAN, TERIMA KASIH.