Anda di halaman 1dari 47

KONSEP ASAS NILAI

DAN JENIS-JENIS
PEMIKIRAN MORAL
KONSEP
ASAS
NILAI
DEFINISI NILAI
Sebagai sesuatu benda atau
perkara boleh di lihat dari
segi harga yang boleh di kira
dengan aritmetrik dan kualiti
intrinsik.
MENURUT TOKOH-
TOKOH
GEORGE LUNDBERG

Semua objek mempunyai nilai dan


manusia bertindak terhadap objek
itu supaya dapat mengekal atau
menambah hak kepunyaan individu.
ROBERT PART

Sebarang objek yang mulia


dihargai maka ia bernilai.
CYLDE KLUCKHON

Satu konsep nyata atau tersirat yang dapat


membezakan seseorang individu atau ciri-ciri
kumpulan dari segi perkara yang diingini.

Mempengaruhi cara individu itu memilih


kefahaman yang sedia ada dan tingkah laku pada
akhirnya.
PHILIP E. JACOB

Piawai norma masyarakat yang


dipengaruhi oleh
perikemanusiaan.
FUNGSI-
FUNGSI NILAI
• Sebagai satu kriteria atau piawai yang konsisten
dan kukuh bagi seseorang individu atau
masyarakat untuk bertindak supaya tindakan
mereka adalah baik,betul dan boleh diterima.

• Sebagai tunjuk arah,rujukan dan panduan untuk


menyelesaikan konflik moral.

• Sebagai batasan terhadap perbuatan dan


kelakuan individu atau masyarakat.
Jenis-Jenis Nilai

Nilai Instrumental (ekstrinsik)


Nilai Intrinsik
Nilai subjektif
Nilai objektif
Nilai Relatif
Nilai Mutlak
~Kualiti yang diterima atau ditolak sebagai alat
mencapai sesuatu matlamat.
~ Bergantung pada nilai lain untuk mencapai
sesuatu matlamat.
Nilai peringkat kedua, misalnya berani, rajin
dan hormat-menghormati.
Kita perlu ikhlas dalam menjalankan
tanggungjawab di dunia ini.Berkat daripada sifat
ikhlas, kita akan memperoleh ketenangan dan
kepuasan kendiri.
Dia berpura-pura rajin di depan ibunya
untuk mengambil hati ibunya.
Nilai di atas (mengambil hati) bergantung kepada
nilai lain (rajin) untuk mencapai matlamatnya.
• Kualiti yang diterima atau ditolak semata-mata
kerana ia baik atau buruk tanpa mengambil kira
kesannya.
• Tidak bergantung pada nilai lain untuk mencapai
sesuatu matlamat.
• Nilai tersebut sendiri sebagai matlamat akhir.
• Nilai peringkat pertama, misalnya baik hati,
kasih saying, keadilan.
Kualiti yang diterima atau ditolak
semata-mata kerana ia baik atau buruk
tanpa mengambil kira kesannya.
· Tidak bergantung pada nilai lain
untuk mencapai sesuatu matlamat.
· Nilai tersebut sendiri sebagai
matlamat akhir.
· Nilai peringkat pertama,misalnya
baik hati, kasih saying, keadilan.
Nilai Kasih sayang
Azhar amat menyayangi ibu bapanya.
Azhar sanggup berkorban apa sahaja
demi kesenangan ibu bapanya. Azmi
tidak pernah mengharapkan harta
warisan atau sebagainya kerana beliau
berpendapat bahawa seseorang anak
berkewajipan menjalankan
tanggungjawab terhadap ibubapa.
Nilai Subjektif
Nilai yang diterima atau ditolak oleh
peraturan sesuatu masyarakat untuk
mencapai sesuatu matlamat
masyarakat.
Arbitrari (tidak tertentu), tidak
sempurna dan berbeza-beza antara
masyarakat yang berlainan. Boleh
berubah mengikut masa.
Nilai yang kebaikan tidak terikat
kepada sesuatu kebiasaan
sesebuah masyarakat. Diterima
umum dan telah diuji atau
terbukti sebagai baik atau buruk.
Kekal sepanjang masa dan di
semua tempat serta hampir
semua situasi norma masyarakat.
Jenis-jenis nilai Peranan

. Nilai Instrumental Nilai yang digunakan untuk


(ekstrinsik) menunjukkan hubungan
. Nilai Intrinsik antara nilai.

.Nilai Subjektif Nilai yang digunakan untuk


.Nilai Objektif menunjuk pandangan
seseorang terhadap nilai.

.Nilai Relatif Nilai yang digunakan untuk


.Nilai Mutlak(Absolute) menunjukkan apa yang
dinilai.
Faktor Perbezaan
Aliran Pemikiran
antara Individu
dengan Individu Lain
• Didikan ibu bapa / penjaga
• Pengaruh rakan sebaya
• Pengalaman
• Tahap pendidikan
• menggambarkan sesuatu
dalam keadaannya yang
sebenar.
• Kecenderungan individu
untuk menerima apa-apa
sahaja keadaan yang
sebenarnya/menerima takdir
yang telah ditentukan
Sifat-sifat Individu yang
bersifat naturalis
• Suka merendah diri iaitu lebih suka memencil
diri dan tidak mudah untuk berinteraksi
• Jarang mengeluarkan pendapatnya
• Lemah jiwa, tiada motivasi dan kurang
untuk berusaha
• Pengikut setia dan kurang membantah atas
arahan
• Mudah berpuas hati
Contoh
• Seorang pelajar Tingkatan
Lima mengeluh dan
menerima keputusan
peperiksaan percubaan setara
yang keseluruhannya teruk
dengan mengatakan memang
dia bodoh, belajar macam
mana pun begitu juga
prestasinya.
• Pulau Langkawi sebelum ini
tidak membangun kerana
kebanyakkan penduduk percaya
dan menerima sumpahan
Mahsuri iaitu tujuh keturunan
menjadi padang jarak padang
tekukur. Hal ini menyebabkan
kurang daya usaha untuk
membangunkan pulau tersebut
sebelum tujuh keturunan
berakhir.
• Menganalisis “apa yang
salah” dari segi emosi,
sikap atau perasaan
• Pentaksiran-pentaksiran
mempunyai unsur emosi
atau perasaan
Sifat-sifat Individu yang
bersifat emotivis
• bertindak mengikut perasaan atau
emosi. Ekspresi ditunjukkan melalui
air muka, kata-kata, tingkah laku
sama ada perasaan gembira mahupun
sedih.
• Sangat pendiam, cepat tersinggung
serta sentiasa tertekan dengan emosi
• Kadang-kadang agresif dan kuat
cemburu
• Rajin untuk memperbaiki diri
Contoh
• Murid menumbuk guru kelas yang
menyindir keturunan murid
tersebut
• Bunuh diri kerana kecewa dalam
percintaan
• Seorang perompak telah menembak
mati seorang wanita berusia 30an
di tempat letak kereta Gedung
Membeli Belah Giant kerana
wanita tersebut enggan menyerah
keretanya kepada perompak
tersebut.
• Suatu proses melihat dan memahami
secara intelektual serta bertindak
berlandaskan perasaan dalam hatinya
tanpa memikirkan akibat, kualiti dan
kesannya.
• dapat membaca apa yang tersirat
daripada yang tersurat seperti kata
pepatah Melayu ‘terkilat ikan di air
sudah tahu jantan betina’
Sifat-sifat Individu yang
bersifat intuitionis
• sejenis pengetahuan yang lebih tinggi
dan berbeza daripada yang diperoleh
secara individu
• Kemunculan idea yang meledak
secara tiba-tiba dalam membuat
keputusan
• Cepat membuat keputusan
• boleh dikaitkan dengan
pemikiran spontan celik akal
• Kesimpulannya, orang yang
terlebih dahulu makan garam,
maka teballah intuitionisnya
berbanding dengan remaja
Contoh
• Gadis remaja yang mudah ditipu
oleh lelaki lantaran pengalaman
hidupnya yang masih hijau kerana
mereka mudah diperkotak-katik
dengan janji-janji manis lelaki hidung
belang.
• Gerak hati orang tua ketika menilai
bakal menantu pada kali pertama
berdasarkan timbunan pengalaman
lalu serta kematangan fikiran
lantaran faktor usia.
• berasal daripada perkataan
‘ratio’ yang bermakna ‘reason’
atau sebab.
• Segala tingkah laku moral
memerlukan asas pemikiran
rasional yang waras dan logik
untuk penaakulan, membuat
keputusan dengan bijak,
menyelesaikan masalah,
merekacipta sesuatu yang boleh
dimanfaatkan manusia sejagat.
• Walau bagaimanapun bukan semua
perkara boleh ditaakulkan. Perkara-
perkara yang berhubung dengan
ketuhanan adalah sesuatu yang
abstrak dan tidak boleh dihujah
dengan logik akal biar pun 1000
orang cerdik pandai berhimpun
untuk mencari logiknya. Contohnya
perkara tentang Hari Kiamat,
kewujudan Tuhan, Hari Pembalasan
dan sebagainya
Sifat-sifat Individu yang
bersifat rasionalis
• Sentiasa mencari bukti dan kebenaran
dalam sesuatu perkara
• Selalu berfikir untuk memperbaiki
mutu kerja
• Rajin dan tekun berusaha
• Tidak mengingkari kegunaan deria
dalam memperoleh pengetahuan
Contoh
• Siti, seorang guru pelatih, telah
menyempurnakan kerja kursus alat
pandang dengar dengan baik tetapi
markah yang diperolehnya adalah
rendah. Siti, yang menunjukkan aliran
pemikiran rasionalis mungkin berkata,
‘Apakah sebab-sebabnya tugasan saya
kurang elok? Mungkinkah gambar-gambar
yang saya gunakan itu kurang jelas? Elok
saya tanya pensyarah saya supaya saya
tidak mengulangi kesalahan-kesalahan itu
pada masa yang datang.’
• Seorang remaja dikehendaki untuk
menolong ibu menjual kuih pada
setiap pagi hari sabtu dan ahad
walaupun mengetahui banyak kerja
sekolah yang perlu disiapkan.
Rumusan
Tuntasnya, keempat-empat pemikiran
ini mempunyai kebaikan dan
keburukan tersendiri. Oleh itu,
terpulanglah kepada individu yang
mengamalkan pemikiran ini mengikut
situasi dan keadaan yang sesuai.
Bibliografi / Rujukan
• https://www.academia.edu/5066548/TAJUK_
1_Konsep_Asas_Moral
• https://www.youtube.com/watch?v=nzBoW7y
Qpr8
• http://treebuilder.blogspot.com/2010/11/pe
mikiran-moral-naturalis-emotivis.html
• http://kindeadpm.blogspot.com/2013/12/kerj
a-kursus-pendek-pendidikan-moral.html
http://www.academia.edu/5066548/T
AJUK_1_Konsep_Asas_Moral
https://prezi.com/azs4i9qpp7uk/untitle
d-prezi/
https://www.youtube.com/watch?v=tL
cwpDvEwiI
Refleksi
Sebelum melaksanakan pembentangan, kami mendapati bahawa maklumat-maklumat
tentang aliran pemikiran moral susah dicari. Penerangan tentang keempat-empat aliran
pemikiran tersebut tidak begitu jelas. Kami segera berbincang dan mencari maklumat.Selain
itu, kami dapat mengenalpasti apakah fungsi nilai yang dapat diaplikasi dalam kehidupan
seharian. Dari empat jenis nilai, kami mandapati bahawa nilai-nilai tersebut mempunyai
fungsi masing-masing.Kami bekerjasama antara satu lain dalam menyiapkan tugasan tutorial
ini. Kami berharap agar pembentangan yang kami sampaikan dapat memberi pemafahaman
yang lebih jelas dan seribu manfaat kepada semua orang mengenai tajuk ini.
Sekian,
Terima Kasih