Anda di halaman 1dari 8

CIRI-CIRI PERSONALITI, ETIKA DAN

PERWATAKAN GURU YANG


BERUPAYA UNTUK MEMBINA
NEGARA BANGSA BERINTEGRITIC
Merujuk kepada Kamus Pelajar
Edisi kedua, Personaliti
didefinisikan sebagai sifat dan
seseorang yang membentuk
perwatakannya; keperibadian.
MENUNJUKKAN
AURA YANG
POSITIF, OPTIMIS
DAN CERIA PROFESIONAL, DAN
SENTIASA SEPANJANG MASA BERPENGETAHUN
TERSENYUM LUAS
DAN MUDAH
DIDEKATI

BIJAK
MENGAWAL
PERWATAKAN PERSONALITI EMOSI DAN
SENTIASA
FIZIKAL YANG
MENARIK,
GURU TENANG DALAM
KEMAS DAN MENYELESAIKAN
TERSUSUN MASALAH
Merujuk kepada kamus pelajar edisi
kedua, etika didefinisikan sebagai
prinsip/moral atau nilai-nilai
akhlak(adab sopan santun dsb) yang
menjadi pegangan seseorang
individu atau sesuatu kumpulan
manusia.
SENTIASA
MENERIMA DAN BERUSAHA UNTUK
GURU SEBAGAI MENGHORMATI MEWUJUDKAN
‘ROLE MODEL’ PANDANGAN HUBUNGAN
DAN CONTOH MURID SECARA MESRA DAN
TELADAN TERBUKA INTERAKSI YANG
KEPADA MURID
BERKESAN
DENGAN PELAJAR

ETIKA SEORANG
GURU
IKHLAS DAN
MEMBERI AMANAH DALAM
LAYANAN YANG MELAKSANAKAN
SAMA RATA TANGGUNGJAWA
KEPADA B KEPADA
SEMUA MURID PELAJAR
Merujuk kepada Kamus Pelajar
Edisi kedua, Perwatakan
diperihalkan sebagai watak
seseorang atau watak dalam
sesuatu cerita
MURABBI IAITU GURU YANG
MENGAJAR DAN MEMBIMBING BERPANDANGAN
MEREKA MENGENAI SAHSIAH PROGRESIF DAN SAINTIFIK
DIRI

PERWATAKAN
MUA’LLIM IAITU GURU
IKHLAS DALAM PEKA TERHADAP
MENYAMPAIKAN ASPIRASI NEGARA
ILMU TANPA DAN BERSIFAT
MENGHARAPKA MENYELURUH
N APA APA DALAM PNP
BALASAN
SEKIAN, TERIMA KASIH