Anda di halaman 1dari 5

DEFINISYEN

KRIDALAKSANA

H. ALWI

ARIFIN

CHAER
KRIDALAKSANA
 Klausanya raban gramatikal ti
betukuh jaku bejantil, sekurang iya ari
subjek enggau predikat.

H. ALWI
Siti unit sintaksis ti dibagi ngagai 2 leka
jaku tauka lebih ti ngundang predikat
CHAER

 Unit sintaksis ti betukuhka predikatif.


 Reti
ya, di dalam unit tauka tempa nya
ngembuan siti predikat.
 Enti
unit nya nadai ngembuan predikat,
nyadi unit nya ukai siti klausa.
ARIFIN

Klausa nya raban gramatikal ti


betukuh jaku bejantil, sekurang
iya ari subjek enggau predikat.
Simpul bagi definisyen nya tadi:
 Klausa nya ngabungka bebrapa iti jaku ti sekurang-kurang
iya ngembuan subjek enggau predikat.
 Ulih disempulangka ngena (objek), (pelengkap) enggau
(penerang)
 Ari nya tadi, dia kitai nemu klausa nya:
 Dijir jaku ti nyadi raban gramatik, unit sintaksis tauka tukuh
linguistic
 Semina ngembuan siit predikat
 Ngembuan unsur SP (O) (PEL) (PEN)
 Nadai ngembuan intonasyen kepenudi enggau sekeda
tanda bacha