Anda di halaman 1dari 30

Root Cause Analysis

Suatu pendekatan dalam usaha mengenal


pasti punca sebenar berlakunya sesuatu
insiden agar satu rangka tindakan
pembetulan yang paling berkesan dapat
dilaksanakan.
Asas ‘Root Cause Analysis’

Tanda-tanda (simtom) pemasalahan


‘DAUN’ di permukaan
(jelas kelihatan)

Punca masalah yang tersembunyi


‘AKAR’ di dalam tanah
(tersembunyi)

‘ROOT’ dalam root cause analisis merujuk kepada punca-punca masalah.


Bukannya hanya satu punca.
Bagaimana melaksanakan
‘Root Cause Analaysis’
Mengapa Masalah Ini terjadi

Sehingga dapat mengesan elemen yang


menjadi punca pemasalahan
“Sekiranya soalan yang diajukan tidak
betul, jawapan yang diberi tidak akan
tepat. Betul cara penyoalan tepatlah
jawapannya. Persoalan adalah ibarat
ABC dalam membuat sesuatu
diagnosis. Hanya minda yang sentiasa
memikirkan persoalan mampu
menyelesaikan masalah.” – Edward
Hodnett
Dalam sesebuah organisasi,
penyelesaian masalah, penyiasatan
insiden dan root cause analisis adalah
perkara-perkara yang asas dan berkait
rapat dengan tiga(3) persolan
asas: Apa Masalahnya? Mengapa
ianya berlaku? dan Apa yang harus
dilakukan supaya ianya tidak berulang?
Penyataan Masalah :
1. Takrifkan masalah tersebut.
(Define)

2. Nyatakan secara khusus.


(Specific)

3. Kecilkan ruang lingkup


(smaller scope)

4. Realistik.
PEMETAAN PUNCA
(CAUSE MAPPING)
Problem Solving, Incident Investigation, Root Cause Analysis.

Step 1
•TAKRIFKAN (Matlamat) Apa Masalah

Kenapa ia
Step 2
•ANALISA (Punca) Berlaku

•PENCEGAHAN Apa perlu


dilakukan
Step 3 (Penyelesaian)
APAKAH PEMETAAN PUNCA ?
(CAUSE MAPPING)

‘Cause Map’ memberi penjelasan secara


visual mengapa sesuatu insiden berlaku. Ia
mampu mengaitkan perkaitan yang ketara
antara masalah dan punca secara lebih
khusus dalam satu-satu proses. ‘Cause Map’
boleh memberi paparan secara asas sahaja
dan ia mampu juga memaparkan perincian
secara lebih mendalam, bergantung kepada
isu yang diutarakan.
Ishikawa map
Ishikawa map
Root map
Flow map
Terdapat 7 Langkah ke arah 5
‘Why’ yang berkesan :-
Pemilihan Pemasalahan :
Terdapat pelbagai isu.
Pilih satu yang dapat
diberi tumpuan (fokus)
H
PROGRAM INTERVENSI

NAMA FATIMAH AIDA HASSAN

SUBJEK BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

TAHUN 6 (2015)

ANALISIS HEADCOUNT

TOV SUBJECT
JUMLAH INTERVENSI
BERDASARKAN A B C D E F GPMP
PELAJAR HEADCOUNT
RCA
BAHASA
42 34 8 0 0 0 0 1.19 8 orang
MELAYU
PEMAHAMAN murid
mendapat B
PROBLEM STATEMENT ( CEMERLANG )

PROBLEM 8 ORANG MURID MENDAPAT B


STATEMENT DALAM PERCUBAAN UPSR 2015

PERNYATAAN MASALAH

Pelajar gagal
mengenal pasti kata
kunci dalam soalan
8 orang
murid dapat
B dalam
Percubaan
2015

Kurang menguasai
penggunaan perkataan /
kosa kata yang tepat
mengikut konteks ayat
PROGRAM INTERVENSI (NEAR MISS
CEMERLANG)

DO
HEAD
PLAN (TEMPOH CHECK ACT
COUNT
MASA)

8 • Menjawab soalan 1 minggu 5 3


berfokus kepada
penggunaan perkataan
yang tepat dalam modul
yang dibina khas .
PROGRAM INTERVENSI (NEAR MISS
CEMERLANG)

DO
HEAD
PLAN (TEMPOH CHECK ACT
COUNT
MASA)

8 • Menjawab soalan 1 minggu 5 3


berfokus kepada
penggunaan perkataan
yang tepat dalam modul
yang dibina khas .
PROGRAM INTERVENSI (NEAR MISS
CEMERLANG)

DO
HEAD
PLAN (TEMPOH CHECK ACT
COUNT
MASA)

8 ?
PROGRAM INTERVENSI
NAMA MOHD HASPARIZA BIN AZMEE
SUBJEK SAINS
TAHUN 6 (2020 )

ANALISIS HEADCOUNT

TOV SUBJECT
JUMLAH INTERVENSI
BERDASARKAN
PELAJAR A B C D E F GPMP HEADCOUNT
RCA

2 orang murid
mendapat D
SAINS 6 1 0 3 2 0 0 3.00
PROBLEM STATEMENT

PROBLEM 2 orang murid mendapat D


STATEMENT dalam sains

DIAGRAM ROOT CAUSE ANALYSIS

Tidak mahir soalan


Tidak boleh mengaitkan
berbentuk pengiraan yang
fakta sains dengan soalan
melibatkan jarak dan
berbentuk aplikasi
kelajuan 2orang
murid
mendapat
Belum menguasai Murid lemah dalam D
kemahiran proses sains , mengaplikasikan urutan
fokus kepada pemerhatian sesuatu kemahiran proses
dan inferens sains
PROGRAM INTERVENSI

DO
HEAD
PLAN (TEMPOH CHECK ACT
COUNT
MASA)
Mengenalpasti pembolehubah
dimanipulasikan dan bergerakbalas
2 daripada bahan rangsangan
(graf/jadual/pernyataan)
-Mengenalpasti pembolehubah
daripada 1 jam
- bahan rangsangan
- soalan
-Mengenalpasti pengganggu
pembolehubah

- Mengaitkan pembolehubah
dengan pemerhatian 4 jam
- Membuat inferens berdasarkan
pemerhatian
- Membuat pemerhatian lain untuk
menyokong inferens
…sambungan

PROGRAM INTERVENSI

DO
HEAD
PLAN (TEMPOH CHECK ACT
COUNT
MASA)
Mengaitkan pembolehubah untuk
- membentuk hipotesis
- Membuat hubungan antara dua
2 jam
pembolehubah
- Membuat kesimpulan