Anda di halaman 1dari 4

Penyelidikan berbentuk politikal

Memberikan gambaran sebenar


dan tujuannya untuk menyatakan
tentang sesuatu budaya
sesuatu ketidakadilan.

Penyelidikan terhadap aktiviti


sesuatu kumpulan yang spesifik
• Memahami isu yang dikaji dari kaca mata kumpulan atau budaya
tertentu.
• Menambah pengetahuan tentang budaya dan mengenal pasti corak
interaksi sosial.
• Membangunkan satu penafsiran yang menyeluruh terhadap sesuatu
masyarakat atau institusi sosial
Pendekatan kajian jenis Menggunakan pelbagai
kualitatif sumber data

Dilakukan pada Interaksi bersemuka


persekitaran semula antara penyelidik dan
jadinya atau tapak kajian respondan
Perspektif pengkaji Banyak bergantung kepada
dipengaruhi oleh Mengambil masa kesahan pengalaman
kecenderungan terhadap yang agak lama secara langsung dan
budayanya sendiri interpretasi pengkaji

Menggunakan bilangan Kurang kawalan pemboleh


peserta dan suasana yang ubah dan sukar untuk
kecil skalanya membuat generalisasi