Anda di halaman 1dari 5

INSTRUMEN

PENGESANAN DISLEKSIA
DAN PINTAR CERDAS.
NAMA AHLI KUMPULAN:
INSTUMEN PENGESANAN DISLEKSIA.
Bil. Items Ya/Tidak Catatan
1) Kemahiran bertutur lambat
2) Sukar memahami arahan
3) Suka mengganti perkataan dan hyperaktif
4)
Kemahiran motor kasar dan motor halus
yang lemah

5)
Sering kali terlupa nama benda-benda atau
pelajaran yang dipelajari

6) Tidak merangkak semasa bayi


Bil. Item Ya/ Tidak Catatan
Suka mendengar bacaan tetapi tidak
7)
berminat membaca sendiri

Sifat ingin tahu yang tinggi, berminat


8) terhadap perkara baru dan suka bertanya
banyak soalan

9) Suka berangan-angan
10) Keliru
11) Sukar bergaul dengan rakan sebaya
12) Suka menarik perhatian
Mengalami gangguan emosi seperti
13)
kemurungan
INSTRUMEN PENGESANAN PINTAR CERDAS.
Bil. Items Ya/Tidak Catatan
1) Ingatan yang tinggi

2) Kebolehan menyelesaikan masalah

3) Sifat inkuiri yang tinggi

4) Tatabahasa yang tinggi

5) Penerimaan informasi pantas

6) Tahap penumpuan yang lama

7) Teliti dalam sesuatu perkara


Bil. Item Ya/Tidak Catatan
8) Minat mendalam dalam sesuatu perkara
9) Keupayaan imaginasi yang tinggi
10) Sensitif dari segi emosi dan tingkah laku
11) Mementingkan kesempurnaan
12) Daya konsentrasi yang tinggi
13) Gemar melakukan kerja secara individu
14) Kepelbagaian minat
15) Komitmen dan perhubungan yang tinggi

16) Mudah tertekan


17) Memerlukan dorongan daripada orang
sekeliling