Anda di halaman 1dari 5

Keperluan sejarah lisan

 Kebanyakan tokoh ternama dan pemimpin


menghadapi masalah kekangan masa untuk
mencatatkan riwayat.
 Untuk mendapatkan maklumat, seseorang
perlu mengadakan temu ramah dan
seterusnya mendokumentasikan maklumat
yang diperoleh.
 Selain itu, setiap orang mempunyai
pengalaman yang berlainan dan riwayat
hidup mereka dipengaruhi oleh peristiwa-
peristiwa sejarah yanag penting.
 Maklumat yang diperoleh haruslah dirakam .
 Sejarah lisan masih relevan dan penting
dalam mendapatkan fakta tentang sumber
lisan.
 Hal ini kerana sumber lisan merupakan
sumber terawal.
• Sumber lisna diperoleh melalui pertanyaan,
temu duga atau perbualan yang dilakukan
sepanjang penyelidikan.
• Sumber lisan tidak mungkin menunjukkan
fakta-fakta yang benar tepat.
• Hal ini demikian kerana perkara yang
diperoleh merupakan fakta selepas
ditambah atau dikurang.
Menyelamtkan
sumber sejarah.

Keperluan
sejarah
lisan
Mengungkapkan Mengungkapkan
pelbagai pelbagai
peristiwa peristiwa
kerajaan sejarah
berkenaan
hidup rakyat.