Anda di halaman 1dari 18

Definisi, Konsep/Teori

dan Ciri-ciri Persatuan

Nama : Goh Wen Khang


Unit : T9
Pensyarah : En. Zaharah Abd Manaf
Definisi Persatuan
• Persatuan didefinisikan sebagai sesuatu entiti kumpulan yang
berstruktur, berperlembagaan, berperaturan dan
berkepimpinan.
• Persatuan biasanya dianggotai oleh mereka yang mempunyai
minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama
serta bertujuan untuk saling bekerjasama, bantu-membantu
dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti.
• Persatuan bertujuan untuk mencapai cita-cita serta matlamat
yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi
memperkembangkan minat, kegemaran, hasrat dan
kecenderungan masing-masing.
Ciri-ciri Aktiviti Berpersatuan
Ciri-ciri Aktiviti Berpersatuan
 Keberkesanan
 Berterusan
 Peluang pembelajaran
 Interaksi / pendedahan
KEBERKESANAN
 Kemampuan melakukan sesuatu aktiviti.
 Aktiviti yang dilakukan perlu mempunyai satu kesan
jangka panjang.
 Contohnya tujuan murid menyertai persatuan
bahasa cina adalah supaya dapat memperbaiki
kemahiran berbahasa cina.
• Elakkan mengadakan aktiviti atau program yang
kurang memberi impak atau fokus yang mendalam.
• Gunakan strategi publisiti yang sesuai. Nama
aktiviti yang menarik harus digunakan supaya dapat
menarik peserta untuk menyertai aktiviti tersebut.
Jemputan VIP yang sesuai untuk perasmian aktiviti
juga dapat mendatangkan kesan publisiti yang
positif.
BERTERUSAN
• Perjumpaan harus dijalankan secara berterusan
dan tidak boleh dibatalkan sesuka hati untuk
memastikan aktiviti yang dirancang dapat
dilaksanakan.
 Aktiviti persatuan perlulah konsisten, contohnya
seperti mengadakan perjumpaan sekali seminggu.

 Bagi aktiviti besar seperti karnival kebudayaan, ia


perlu dilakukan secara berterusan setiap tahun.
 Antara masalah yang timbul akibat aktiviti
dijalankan secara tidak berterusan:
– Kebanyakkan aktiviti tidak mewujudkan perpaduan dan
persefahaman dalam kalangan AJK kerana
kebiasaannya kitaran masa suatu projek yang dilakukan
terlalu pendek dan tidak mampu menjalin hubungan
yang erat antara ahli.
– Keadaan ini tidak bermanfaat untuk jangka panjang,
kerana projek jangka panjang memerlukan ahli pasukan
yg mempunyai persefahaman yang tinggi dan saling
mengenali antara satu sama lain.
– Memerlukan tahap perancangan yang rendah. Semakin
kecil aktiviti yang diadakan, semakin sedikit persediaan
yang diperlukan, maka semakin kurang daya pemikiran
digunakan.

 Justerunya, ahli jawatankuasa bagi sesuatu


persatuan haruslah melatih keupayaan kognitif
sebagai persediaan untuk merancangkan sesuatu
aktiviti.
PELUANG PEMBELAJARAN
 Apabila suatu aktiviti dijalankan, kedua-dua pihak
peserta mahupun AJK perlulah bekerjasama dalam
menjayakan sesuatu aktiviti.
 Menjemput penceramah yang bertauliah dan
berbeza untuk memberi ceramah bagi pelbagai
topik atau tajuk.
INTERAKSI/PENDEDAHAN
 Menambahkan interaksi atau pergaulan dengan
pihak luar bagi mendapat ilmu pengetahuan.
 Mengelakkan ahli daripada berada dalam kumpulan
yang sama dalam semua aktiviti kerana pemikiran
akan menjadi kurang dinamik dan pengulangan
idea kerap berlaku.
TEORI/ KONSEP
• Mengenali dan meningkatkan pengetahuan
murid dari segi kebudayaan masyarakat
Tiong Hua.
• 认识及增广对中华文化的知识。

• Memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan


murid.
• 培养学生的优良价值观。
• Meningkatkan ilmu pengetahuan murid
dalam Bahasa Cina.

• Mengeratkan hubungan silaturahim


antara murid.
• Diharap ahli persatuan mempunyai inisiatif
untuk memperkembangkan budaya cina
supaya diwarisi secara turun-temurun.

• Mewujudkan peluang kepada murid-murid


mengembangkan bakat dan potensi
kepimpinan.
• Mewujudkan wahana kepada murid-murid
mengembangkan bakat dan potensi
masing-masing ke peringkat yang lebih
tinggi

• Berkongsi pengetahuan dan pengalaman


dalam bidang yang diminati dan digemari.
Sekian Terima
Kasih

Anda mungkin juga menyukai