Anda di halaman 1dari 15

Interaksi Tamadun

Islam & Barat


HAIRUL FAIEZI BIN LOKMAN
Pengenalan
 Agama Islam, bahasa dan kebudayaan Arab tersebar luas dari Asia Barat ke Mesir,
Sicilly, dan Sepanyol berikutan munculnya pelbagai kerajaan Islam seperti
Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyyah, dan Mameluk di Cordova.

 Cordova pusat pemerintahan Umayyah di Sepanyol adalah juga pusat kegiatan


intelektual. Dari Cordova kebudayaan Islam berjaya menembusi kebudayaan
Kristian di Eropah Barat.
 Di bawah pemerintahan Al Hakam III kebudayaan
Islam memuncak dengan penubuhan Universiti
Cordova. Andalusia telah menjadi tumpuan para
ilmuan dari seluruh dunia khususnya dari Eropah Barat.
 Pada keseluruhannya pertembungan tamadun Islam
dengan tamadun Barat berlaku melalui hubungan
diplomatik,
perdagangan,

peperangan dan
pertubuhan penyelidikan
dan penterjemahan.
Ekonomi dan Perdagangan.
 Di bawah pemerintahan Abd al Rahman industri dan pertanian kian berkembang.
Terdapat industri tekstil, kaca, dan tembikar. Juga perlombongan emas, perak, besi,
dan plumbum.

 Toledo adalah bandar yang terkenal untuk pembuatan pedang yang amat
menarik perhatian para saudagar Barat. Pertanian yang digalakkan oleh kerajaan
didapati penanaman buah-buahan seperti anggur dan tebu.
 Kegiatan ekonomi yang dinamik di Sepanyol menggalakkan hubungan
perdagangan yang rapat antara saudagar Islam dengan Eropah.
 Dalam pada itu berlakulah interaksi dan asimilasi antara masyarakat Islam dan
Eropah.
 Kedua-dua tamadun saling pengaruh mempengaruhi antara satu sama lain.
Pengaruh tamadun Islam melalui saluran perdagangan terbukti dalam bahasa-
bahasa Eropah seperti “admiral” dan “tarif” yang didapati dalam perbendaharaan
kata nautika. Sistem duit syiling juga digunakan di sebahagian Eropah.
Diplomatik
 Melalui saluran diplomatik berlakunya interaksi kedua tamadun. Kecemerlangan
Cordova adalah setanding dengan Baghdad dan Constantinople.
 Khalifah mengadakan hubungan diplomatik dengan Maharaja Constantinople dan
raja-raja Jerman, Itali, dan Perancis.

 Hubungan rasmi terbukti dengan datangnya utusan-utusan negara Eropah ke


Cordova. Melalui saluran diplomatik unsur-unsur tamadun Islam telah mengalir ke
Eropah. Sarjana-sarjana Eropah dan negara-negara lain bertumpu di Cordova
untuk mencari ilmu
Peperangan
 Peperangan merupakan suatu saluran lagi bagi pertembungan antara tamadun Islam
dengan tamadun Barat. Cordova berperang dengan tentera Charlemagne pada 778
TM yang pertempurannya merangsangkan penghasilan sebuah karya sastera yang
terkenal, iaitu Chanson de Roland.

 Di Sepanyol peperangan selalu berlaku antara tentera Islam dengan kerajaan-


kerajaan Kristian di bahagian utara Sepanyol, iaitu Leon, Castile, Navarra, dan
Barcelona.
 Melalui peperangan, tentera Kristian terdedah kepada unsur-unsur
kebudayaan Islam, organisasi dan ketenteraan Islam, sistem politik
dan ekonomi-sosial. Abdul Rahman al-Dakhil menghantar ekspedisi
tentera ke utara yang bertujuan mengukuhkan kedudukan dan
mempertahankan kedaultan daripada diancam oleh musuh yang
menganut Kristian.
Perkembangan Ilmu Pengetahuan.

 Cordova merupakan pusat kegiatan


intelektual. Universiti Cordova menjadi
institusi ilmu terbesar di dunia Islam dan
menawarkan pembelajaran semua
cabang ilmu pengetahuan.
 Perpustakaan yang besar juga
diwujudkan oleh Al-Hakam yang
mengumpulkan sebanyak 400,000
manuskrip dari Iskandariah dan
Baghdad.
 Para pelajar Muslim dan bukan Muslim
dari Sepanyol, Eropah, dan Afrika
berkumpul di Cordova untuk mencari
ilmu.
 Falsafah Aristotle dan ilmu sains Yunani
dan Arab dikaji dan di bawa balik ke
Eropah. Mencetuskan minat dalam
beberapa isu akademik, menggalakkan
penubuhan universiti-universiti di Eropah
Barat pada kurun ke-12 TM dan akhirnya
menyumbang kepada kelahiran
Renaissance.
 Antara tokoh pertama yang belajar di
Andalus iaitu Gelbert De Oralic, Adelard
of Bath, Robert of Chester.
Penterjemahan

 Pertemuan antara para sarjana Muslim dengan Eropah di


Cordova telah membawa kepada penterjemahan karya-
karya dalam berbagai-bagai ilmu daripada bahasa Arab
kepada bahasa Latin.
 Contohnya ialah Mukadimah, karya Ibn Khaldun.
Muqaddimah merupakan sebuah ensiklopedia sintesis
mengenai metodologi sains kebudayaan. Penterjemahan
karya-karya sains matematik dan astronomi telah banyak
menyumbang kepada kebudayaan Eropah.
 Terbukti dengan munculnya pusat
pengajian ilmu Islam di beberapa tempat
Eropah Barat – Marseille, Toulouse,
Narbonne dan Mont-Pellier.

 Adalah diketahui bahawa buat pertama


kali dalam sejarah dunia, al-Quran
diterjemahkan dalam bahasa Latin. Maka
melalui penterjemahan kebudayaan Islam
tersebar luas ke seluruh Eropah.
Budaya

 Berlakunya interaksi antara masyarakat


barat dengan masyarakat Islam, Mandi,
Pakaian, sabun, Melahirkan masyarakat
Mozareb. Bahasa : Alkohol, kimia.
Seni bina

 Arca, Menara, Arabesque,

Anda mungkin juga menyukai