Anda di halaman 1dari 23

EDUP3083

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA


NEGARA
NKRA (NATIONAL KEY RESULT AREAS)

NAMA PEMBENTANG:
NIK NUR ANIS BINTI NIK NGAH ZAKI
HO JANE YEE
SU HUI NING
LATAR
6 BIDANG NKRA
BELAKANG TUJUAN NKRA KPI
NKRA PENDIDIKAN
NKRA
LATAR BELAKANG
Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)
NATIONAL KEY RESULT AREAS

• NKRA telah didefinisikan sebagai bidang utama negara. Ia mewakili gabungan keutamaan jangka
masa pendek untuk menangani tuntutan terdesak rakyat dan tidak kurang pentingnya isu jangka
masa panjang yang memberi kesan kepada rakyat yang memerlukan perhatian yang khusus.

• NKRA diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak pada 11 Julai
2009 di PICC.

• Hala tuju strategik NKRA , perancangan dan pelaksanaan selaras dengan Rancangan Malaysia Ke-
10 (lima teras strategik yang pertama:

TS1.1 Peralihan tumpuan kepada infrastruktur bukan fizikal

TS1.2 Menambah baik usaha pembangunan modal insan dalam sektor awam
TUJUAN PELAKSANAAN NKRA
I. Tujuan PM memperkenalkan NKRA adalah bagi memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius, wujud di

kalangan anggota pentadbiran dan juga penjawat awam.

II. Puncanya ialah, PM tidak mahu rakyat sebagai klien utama berada dalam keadaan teraba-raba dan samar, akan

apakah inisiatif, rencana dan hala tuju pembangunan yang sedang digembleng oleh Kerajaan.

III. PM mahu segala rancangan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat ini di maklum dan diketahui oleh

rakyat agar mereka dapat memantau dan menilai pencapaian sasaran seperti yang ditetapkan.

IV. Untuk setiap NKRA, akan dikenal pasti pula KPI-KPI-nya dengan sasaran secara khusus agar dapat diukur. Dengan

adanya KPI ini, maka segala prosedur akan diperkemas, segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng

dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang

dijanjikan.
Petunjuk Prestasi Utama (KPI) KEY PERFOMANCE INDICATOR

1.amalan penting dalam pengurusan prestasi untuk menilai dan mengukur sasaran yang ditetapkan oleh
sesuatu organisasi seperti Kementerian dan agensi-agensi secara objektif.

2.diwujudkan supaya membolehkan rakyat menilai perkhidmatan secara menyeluruh dari aspek kuantitatif
dan kualitatif.

3.Semasa pengumuman barisan Kabinet baru oleh YAB Perdana Menteri, Dato' Seri Mohd Najib bin Tun Abdul
Razak pada 9 April 2009, beliau telah menegaskan supaya: setiap Menteri akan diukur prestasi pencapaian
berdasarkan kepada Petunjuk Prestasi Utama (KPI) yang telah ditetapkan.

4.Sehubungan itu, pada 28 April 2009, beliau telah mengumumkan KPI akan dijadikan piawai kepada
pencapaian Menteri serta anggota pentadbiran dan penjawat awam.
Mengurangkan kadar jenayah

Memerangi rasuah

Meluaskan Akses Kepada Pendidikan


6 BIDANG berkualiti dan Berkemampuan,
NKRA
MeningkatkanTaraf Hidup Rakyat
Berpendapatan Rendah

Memperkasa Prasarana Luar Bandar dan


Pedalaman

Menambah Pengangkutan Awam dalam jangka


masa sederhana
NKRA Pendidikan
Bagi NKRA untuk meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan, menterinya ialah
Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pelajaran)

PRASEKOLAH LINUS

SEKOLAH TAWARAN BARU


BERPRESTASI GURU BESAR/
TINGGI PENGETUA
PRASEKOLAH

• Memberikan pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti kepada


semua kanak-kanak
• Meningkatkan kadar pendaftaran prasekolah untuk kanak-kanak 4+
dan 5+ tahun menjelang tahun 2012
• Meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah - menjadikan prasekolah
swasta dan agensi-agensi lain sebagai sebahagian daripada sistem
pendidikan kebangsaan.
7 strategi utama
untuk meluaskan
akses kepada
Pendidikan
prasekolah yang
berkualiti dan
berkemampuan
LINUS (Saringan Literasi dan
Numerasi

•Menjelang 2012, semua murid berkeupayaan


menguasai asas literasi dan numerasi (kecuali
yang berkeperluan khas) selepas 3 tahun
persekolahan
•Satu program pemulihan yang direka bentuk
untuk memastikan murid menguasai kemahiran
asas literasi (Bahasa Malaysia) dan numerasi
Program-program yang dilaksanakan:
mewujudkan jawatan Fasilitator LINUS ( Fasilinus)

Kursus LINUS kepada guru LINUS baru

Menambah bilangan guru pemulihan

Analisis dan penilaian selepas setiap kali saringan

Teacher Support Team LINUS, guru LINUS berprestasi


tinggi;
Sekolah Berprestasi Tinggi - Pengenalan

Sekolah Berprestasi Tinggi – Objektif


Mengangkat kualiti sekolah yang terbaik
• Tingkat tahap autonomi

Menghasilkan pelajar cemerlang


• Bertaraf antarabangsa

Merapatkan jurang antara sekolah-sekolah di dalam sistem


• Inspirasi kpd sekolah lain
Sekolah Berprestasi Tinggi - Faedah
Senarai SBT

• Dataset menunjukkan Senarai Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) Peringkat


Menengah seperti pada 1 November 2018 (Kementerian Pendidikan, 2018)
• D:\jane\Ho Jane Yee ipgkpp\PISMP T4S2\EDUP Profesionalisme\16-
senarai-sekolah-berprestasi-tinggi-sbt-peringkat-menengah.xlsx

• Dataset menunjukkan Senarai Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) Peringkat


Rendah seperti pada 1 November 2018 (Kementerian Pendidikan, 2018)
• D:\jane\Ho Jane Yee ipgkpp\PISMP T4S2\EDUP Profesionalisme\17-
senarai-sekolah-berprestasi-tinggi-sbt-peringkat-rendah.xlsx
Tawaran Baru kepada Pengetua dan Guru Besar
- Objektif

• Untuk meningkatkan kualiti


keberhasilan murid menerusi
peningkatan prestasi pemimpin
sekolah di Malaysia.
Tawaran Baru kepada Pengetua dan Guru Besar –
Kriterian Pemilihan
Rujukan
Fardy Bungga (30 Nov, 2018). Program LINUS dihentikan mulai 2019.
Diakseskan daripada Berita Harian Online:
https://www.bharian.com.my/berita/pendidikan/2018/11/5037
26/program-linus-dihentikan-mulai-2019 pada 10, Januari, 2020.