TEMA 4 : KENALI BUDAYA MALAYSIA

A) Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya Malaysia Contoh: i- tarian dan muzik ii- bahasa dan dialek

B ) Kenali dan apresiasi adab sosial, warisan budaya Malaysia
i ² adab berpakaian ii- adab menziarah

Hasil Pembelajaran
‡ 1. Mengenal pasti pelbagai warisan budaya masyarakat ‡ 2. Menjelaskan adab-adab sosial warisan budaya dan kepentingannya ‡ 3. Mengamalkan adab sosial warisan budaya ‡ 4. Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum ‡ 5. Mengapresiasi dan berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia ‡ 6. Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain

Rancangan Mengajar
Tema : Kenali Budaya Malaysia Objektif : Diakhir aktiviti ini murid dapat: i. menyenaraikan jenis tarian yang terdapat dinegara kita ii. Menghargai keunikan tarian pelbagai kaum di Malaysia

Pedagogi P & P
‡ i. Perbincangan ‡ ii. Bercerita ‡ Iii. Tunjukcara Pengetahuan sedia ada murid: i. murid pernah menyaksikan beberapa jenis tarian di televisyen. Ii. Murid pernah terlibat dengan tarian

Set Induksi
‡ Langkah 1 - Guru menunjukkan slide beberapa jenis tarian dan alat muzik pelbagai kaum di Malaysia - Guru mendapatkan maklumat daripada murid berdasarkan slide ( Contoh soalan: 1) Apakah aktiviti yang kamu lihat tadi? 2) Apakah nama tarian yang kamu telah saksikan. ( Perbincangan antara murid dan guru)

Langkah 2 - Perbincangan antara murid dan guru tentang pelbagai tarian yang terdapat di Malaysia - Guru memanggil beberapa orang pelajar yang mahir dalam tarian kaum masing-masing untuk tunjukcara dihadapan kelas. Pelajar lain mengikut geraktari yang di tunjukkan. - Guru mengagihkan murid kepada 2 kumpulan untuk permainan ´ Kotak Warisan ´ - Guru menyediakan beberapa perkataan yang dituliskan di atas kertas yang digulungkan dan dimasukkan kedalam sebuah kotak. - Guru memperdengarkan muzik sambil mengedarkan kotak tersebut. Apabila muzik berhenti, murid yang memegang kotak akan melakonkan mengikut perkataan yang dipilih. ( Contoh : tarian zapin, tarian singa tarian Bharatanatyan )

Langkah 3

‡ Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid. (rujuk lampiran )
Langkah 4

‡ Penutup ‡ Guru membawa murid ke dewan sek./ bilik muzik dan menari tarian tadisional mengikut guru.

WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA
MUZIK, ALAT MUZIK, TARIAN, KRAFTANGAN DAN PERMAINAN WARISAN. SENI BINA DAN SENI LUKISAN

Muzik dan alat muzik
‡ Ghazal ‡ Alat muzik Gambus, gong

‡ Dondang sayang ‡ Hadrah ‡ Natheswaran

Tarian
‡ Zapin ‡ Joget

‡ ‡ ‡ ‡

Singa Sumazau Ngajat Bharatanatyan

Apakah nama tarian ini?

Apakah nama alat muzik ini ?

KESIMPULAN Kepelbagaian budaya warisan setiap kaum di Malaysia melambangkan perpaduan dan keharmonian negara . dan m akan elahirkan generasi masa depan yang mempunyai pegetahuan, kemahiran serta nilai sivik dan menghargai serta menghormati seni tarian perlbagai kaum di Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful