Anda di halaman 1dari 33

1 Nusyuz Sulh 4

2 Li’an Hadhanah
5
3 Zihar T
6
NUSYUZ
PENGERTIAN NUSYUZ
BAHASA SYARAK
Derhaka atau ingkar Keengganan isteri menunaikan kewajipan
terhadap suami tanpa lasan yang munasabah
mengikut hukum syarak. / Isteri yang
menderhaka kepada suaminya tanpa keharusan
syarak.

Hukum nusyuz adalah HARAM. Para Malaikat melaknat isteri yang nusyuz.

RASULULLAH SAW:
Daripada Abu Hurairah RA: Sabda Rasulullah SAW: “Apabila seorang suami
mengajak isterinya ke tempat tidur, dia enggan, lalu suaminya tidur dalam
keadaan marah, para malaikat melaknat (isterinya) sampai ke subuh.”
[HR Bukhari dan Muslim]
Isteri tiada
pengetahuan Isteri bersikap
tentang hak dan mementingkan
tanggungjawab diri sendiri.
sebagai isteri.

Isteri
Isteri jahil dalam terpengaruh
dengan
ilmu agama
Sebab persekitaran
yang tidak baik.
berlakunya
nusyuz
Isteri melakukan
kecurangan
terhadap suami.
Ingkar perintah Membenarkan lelaki
suami yang tidak yang tidak disukai oleh
bercanggah suami memasuki rumah
dengan syarak. semasa ketiadaan
suami.
Contoh
perkara yang
menyebabkan
nusyuz
Melakukan kekasaran
Isteri menolak ajakan
kepada suami
suami ke tempat
samada melalui
tidur (enggan
perbuatan dan Keluar rumah /
bersetubuh)
perkataan. bermusafir tanpa
izin suami tanpa
sebab yang
munasabah

* Menurut Mazhab Syafie, isteri yang mengelak daripada melayan suaminya dengan berpuasa sunat
dikira nusyuz
Kesan nusyuz terhadap...
ISTERI SUAMI KELUARGA MASYARAKAT
Hilang hak mendapat Suami terasa hilang hak Anak-anak hilang Keutuhan
nafkah. dan tercabar. hormat terhadap masyarakat terjejas
ibubapa bila rumahtangga
Hilang hak mendapat Suami mungkin hilang Boleh menyebabkan anggotanya tidak
keadilan jika suami pertimbangan seperti perceraian. aman atau berlaku
berpoligami / giliran bertindak kasar untuk perceraian.
malam. melepaskan
kemarahannya.
Hilang hak mendapat Imej suami tercemar Suasana dalam rumah
layanan baik, kasih sayang menjadi tegang
dan kerjasama daripada
suami.
Boleh mendapat fitnah / Anak-anak tertekan
imejnya tercemar
Dimurkai Allah SWT dan
dilaknat malaikat.
Adab mendidik isteri yang nusyuz
• Suami perlu mengambil langkah yang positif untuk memulihkan keadaan.
Allah SWT mengajar para suami mendidik isteri dalam firmanNya:

 



 


 




 



 


 






 
 
  
 


 



 



 







 



 

Maksudnya: “Dan wanita yang kamu bimbing melakukan nusyuz hendaklah kamu
nasihati mereka. (Jika masih degil hendaklah) kamu berpisah dari tempat tidur
mereka dan (jika masih degil hendaklah) kamu pukul mereka. Sekiranya mereka
kembali taat janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkan mereka (dengan
hukuman tersebut).”
[Surah An-Nisa: ayat 34]
Ingatkan isteri tentang tanggungjawab kepada Allah SWT,
suami dan rumahtangga.
MEMBERI NASIHAT DENGAN
Suami hendaklah memaafkan isteri
PENUH HIKMAH
Suami hendaklah menunjukkan contoh teladan yang baik
kepada isteri.
Jika langkah pertama tidak berjaya, suami
MEMISAHKAN TEMPAT hendaklah mengasingkan isteri dari tempat
TIDUR tidurnya. Langkah ini mudah-mudahan memberi
kesan psikologi yang mendalam terhadap isteri.

SYARAT MEMUKUL ISTERI


 Memukul dengan tujuan menginsafkannya.
 Tidak menggunakan senjata yang berbahaya. MEMUKUL DENGAN TUJUAN
 Tidak keterlaluan sehingga boleh mencacatkannya. MENDIDIK
 Tidak memukul pada anggota yang sensitif seperti muka
dan perut.

* Jika tiga langkah di atas gagal juga, suami hendaklah mencari jalan damai dengan memberitahu
keluarga isteri atau orang tengah sebagai pendamai. Jika gagal juga, suami hendaklah mengadu
kepada kadi supaya isteri dapat diberi kaunseling. Langkah terakhir ialah menjatuhkan talak
kepada isteri.
Langkah-langkah mencegah nusyuz
LANGKAH-LANGKAH MENCEGAH NUSYUZ CIRI-CIRI YANG PERLU DIMILIKI ISTERI
UNTUK MENGELAKKAN BERLAKU
NUSYUZ
1) Suami isteri hendaklah menjalankan tanggungjawab 1) Sentiasa bersabar dengan masalah yang berlaku
masing-masing dengan sempurna. dalam rumahtangga.

2) Suami dan isteri hendaklah berunding dan bertolak 2) Sentiasa taatkan suami selagi tidak bertentangan
ansur apabila menghadapi masalah. dengan hukum syarak.

3) Suami dan isteri hendaklah sentiasa peka terhadap 3) Sentiasa ikhlas menjalankan tanggungjawab
keperluan masing-masing. sebagai isteri

4) Suami dan isteri hendaklah menghayati ajaran agama 4) Sentiasa memelihara maruah diri dan suami.
dengan sempurna

5) Bersikap terbuka dan mengelakkan sangkaan buruk 5) Sentiasa redha dengan kemampuan suami.
terhadap pasangan.
LI‘ AN
PENGERTIAN LI’AN
8. LI’BAHASA
AN: MEMBELA MARUAH SUAMI SYARAK
DAN ISTERI
Laknat Sumpah suami yang disertakan dengan laknat daripada Allah
SWT untuk menolak hukuman qazaf disebabkan tuduhan zina
terhadap isteri atau menafikan nasab.
Sumpah isteri yang disertakan dengan kemurkaan Allah SWT
untuk menolak tuduhan zina suaminya.

SEBAB BERLAKU LI’AN


 Suami menuduh isterinya berzina atau suami menfikan anak yang dilahirkan
isterinya adalah dari keturunannya. Oleh kerana suami tidak ada empat orang
saksi, maka suami dibenarkan bersumpah li’an untuk mengelakkannya
dikenakan hukuman qazaf iaitu 80 kali sebat. Isteri pula hendaklah * Surah an-Nur :
bersumpah li’an bagi menolak tuduhan suaminya jika isteri tidak mengaku ayat 4 - 9
bersalah.
 Jika dakwaan suami benar berdasarkan empat orang saksi, isteri akan
dikenakan hukuman zina iaitu rejam dengan batu sampai mati.
Proses li’an
Apabila suami menuduh isterinya berzina atau menafikan keturunan anaknya
tanpa saksi yang cukup dan isterinya menolak tuduhan tersebut serta menuntut
dilaksanakan hukuman qazaf terhadap suaminya, hakim memerintahkan supaya
dilakukan proses li’an.
1. SUAMI bersumpah dihadapan hakim sebanyak 4 kali berturut-turut dengan lafaz:
“Aku bersaksi dengan nama Allah bahawa tuduhan zina terhadap isteriku adalah benar.”
2. Pada sumpahan yang kelima, suami bersumpah dengan lafaz: “Sesungguhnya laknat
Allah akan menimpa diriku jika aku berdusta dalam membuat tuduhan zina terhadap
isteriku.”

1. ISTERI bersumpah dihadapan hakim sebanyak 4 kali berturut-turut dengan lafaz: “Aku
bersumpah dengan nama Allah bahawa tuduhan zina yang dibuatoleh suamiku terhadap
diriku adalah dusta.”
2. Pada sumpahan yang kelima : “Sesungguhnya kemurkaan Allah akan menimpa diriku
jika tuduhan suamiku benar.”
Rukun li’an

Suami

Sebab
berlaku Isteri
li’an

Lafaz li’an
Akibat li’an terhadap suami dan isteri
a) Suami isteri tercerai selepas sumpah li’an.
b) Mereka tidak sah / haram berkahwin semula buat selama-lamanya.
c) Suami yang membuat tuduhan dilepaskan daripada hukuman qazaf 80 kali sebatan.
d) Isteri yang membuat sumpah li’an akan terlepas daripada hukuman rejam sampai mati.
e) Isteri akan dikenakan hukuman zina iaitu rejam dengan batu sampai mati jika menolak
tuduhan suaminya dengan sumpah li’an.
f) Isteri tidak akan mendapat apa-apa nafkah daripada suaminya.
g) Anak yang dinafikan dalam sumpah li’an ternafi nasabnya daripada suami yang
bersumpah.
h) Isteri berhak menuntut nafkah anak jika suami tidak menafikan nasabnya.
i) Suami atau isteri tidak akan mendapat harta pusaka sekiranya berlaku kematian salah
seorang daripada keduanya selepas proses li’an.
Perbezaan qazaf dan li’an
BIL. QAZAF LI’AN
1. Menuduh perempuan baik melakukan zina Proses sumpah yang mengakibatkan perpisahan suami
tanpa 4 orang saksi yang adil. isteri disebabkan sumpah dengan nama Allah SWT oleh
suami yang menuduh isterinya berzina atau menafikan
nasabnya.
2. Mana-mana lelaki Suami isteri sahaja.
3. Sebat 80 kali. Tidak dikenakan sebat.
4. Hubungan suami isteri tidak terpisah. Terpisah buat selama-lamanya.
5. Tiada sumpah. Bersumpah dengan nama Allah sebanyak 5 kali.
6. Memerlukan 4 orang saksi lelaki yang adil. Tidak memerlukan 4 orang saksi.

• Perkara sunat dalam proses li’an


a) Hakim mengingatkan suami isteri tersebut tentang azab Allah SWT pada hari akhirat
yang bakal dihadapi jika mereka berdusta.
b) Suami bangun ketika lafaz li’an sementara isteri duduk dan begitulah sebaliknya.
c) Dilakukan di hadapan orang ramai.
Hikmah dan cara mencegah li’an
BIL. HIKMAH LI’AN CARA MENCEGAH LI’AN
1. Suami dapat mencari jalan Suami dan isteri hendaklah
penyelesaian mengamalkan pergaulan
secara adil dan diredhai Allah yang sihat.
SWT.
2. Isteri dapat menjaga maruahnya Suami dan isteri hendaklah
daripada tercemar dengan melaksanakan tanggungjawab
melakukan sumpah li’an. keluarga dengan sempurna.
3. Suami dapat mempertahankan Suami hendaklah berhati-hati
kesucian nasabnya daripada sebelum membuat tuduhan berat
dicemari oleh isteri yang terhadap isteri
melakukan perbuatan zina.
ZIHAR
PENGERTIAN

Suami menyamakan isterinya


atau mana-mana anggota isteri
dengan ibunya atau mana-
mana perempuan mahram bagi
suami.
CONTOH ZIHAR YANG BERLAKU PADA ZAMAN RASULULLAH SAW
Aus bin Somit RA telah berkata kepada isterinya Khaulah binti Malik bin Tsa’labah. Engkau bagiku seperti
belakang ibuku. Perkataan seperti ini jika dilafazkan pada zaman jahiliyah, maka isteri itu haram disetubuhi.
Setelah menyesal atas ucapannya, Aus mengajak isterinya bersetubuh tetapi ditolak oleh Khaulah sehingga
mereka mendapat penjelasan daripada Rasulullah SAW. Baginda menyatakan bahawa perbuatan tersebut adalah
HARAM dan BERDOSA BESAR. Khaulah meminta jalan penyelesaian daripada Baginda SAW. Kemudian turunlah
ayat 2 Surah al-Mujadalah menyelesaikan masalah tersebut.
Rukun dan syarat zihar
BIL. RUKUN SYARAT DAN KETERANGANNYA
1. SUAMI 1. BALIGH – Tidak sah zihar yang dilakukan oleh kanak-kanak.
2. BERAKAL – Tidak sah zihar yang dilakukan oleh orang gila.
3. SAH TALAK – Tidak sah zihar terhadap isteri yang berada dalam idah talak
bain
4. KEMAHUAN SENDIRI – Tidak sah zihar yang dilakukan kerana terpaksa.
2. ISTERI 1. ISTERI YANG SAH – Tidak sah zihar terhadap perempuan ajnabi (bukan
isteri)
2. Zihar disandarkan kepada isterinya atau mana-mana anggota badan isteri.
3. ORANG YANG 1. PEREMPUAN – Tidak sah terhadap lelaki atau khunsa
DISERUPAKAN 2. Perempuan yang Mahram dengan sebab nasab, penyusuan atau
ZIHAR persemendaan.
4. SIGHAH (LAFAZ) 1. Jika lafaz yang digunakan jelas dan khusus, tidak memerlukan kepada niat.
Contohnya kata suami: “Engkau bagiku seperti belakang ibuku”. Sebagai
kiasan seperti hubungan kelamin.
2. Jika lafaz yang digunakan tidak jelas dan tidak khusus, ia memerlukan
kepada niat seperti kata suami: “Engkau bagiku seperti mata atau kepala
ibuku.”
Akibat zihar

Suami dan isteri HARAM melakukan persetubuhan.

Suami akan mendapat kemurkaan Allah SWT dan berdosa besar


kerana mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah SWT.

Menjatuhkan maruah isteri.

Suami wajib membayar kifarah zihar.


Kifarah zihar

Jika tidak Jika tidak


mampu.. mampu.. Suami wajib memberi
makanan kepada 60 orang
Suami wajib berpuasa
Memerdekakan seorang miskin dengan kadar
selama 2 bulan berturut-
hamba mukmin. secupak seorang makanan
turut.
daripada jenis yang sah
dizakatkan seperti beras.
Dalil kifarah zihar
FIRMAN ALLAH SWT

(2)Dan orang-orang yang "ziharkan" isterinya, kemudian mereka berbalik dari apa yang mereka ucapkan (bahawa isterinya itu
haram kepadanya), maka hendaklah (suami itu) memerdekakan seorang hamba sebelum mereka berdua (suami isteri) bercampur.
Dengan hukum yang demikian, kamu diberi pengajaran (supaya jangan mendekati perkara yang mungkar itu). Dan (ingatlah), Allah
Maha Mendalam PengetahuanNya akan apa yang kamu lakukan.
(3)Kemudian, sesiapa yang tidak dapat (memerdekakan hamba), maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum
mereka (suami isteri) itu bercampur. Akhirnya sesiapa yang tidak sanggup berpuasa, maka hendaklah ia memberi makan enam puluh
orang miskin. Ditetapkan hukum itu untuk membuktikan iman kamu kepada Allah dan RasulNya (dengan mematuhi perintahNya
serta menjauhi adat Jahiliyah). Dan itulah batas-batas hukum Allah; dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab seksa yang tidak
terperi sakitnya.

HADIS RASULULLAH SAW:


Daripada Ibnu Abbas RA bahawa seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah SAW, dia telah
menziharkan isterinya. Kata lelaki itu: “Wahai Rasulullah! Aku telah menziharkan isteriku dan telah
menyetubuhinya sebelum membayar kifarah.” Sabda Rasulullah SAW: “Jangan engkau menghampirinya
(bersetubuh) sehingga engkau melakukan apa yang diperintah Allah (membayar kifarah) terhadap kamu.”
PENGERTIAN SULH

Suatu proses di mana pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu


pertikaian terhadap satu atau beberapa tuntutan di Mahkamah,
dipanggil dan dipertemukan di dalam suatu majlis perundingan
terpimpin secara rasmi, yang diatur oleh mahkamah berdasarkan
prosedur tertentu, dan seandainya perdamaian tercapai, ianya
akan dikeluarkan sebagai suatu perintah mahkamah tanpa perlu
melalui proses perbicaraan biasa.
Firman Allah S.W.T. yang bermaksud :
"Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah
di antara keduanya"
(Surah Al-Hujrat : 9)
Firman Allah S.W.T. yang bermaksud :
"Dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyuz
(kebencian) atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka (suami
isteri) membuat perdamaian antara mereka berdua (secara yang sebaik - baiknya
kerana perdamaian itu lebih baik (bagi mereka daripada bercerai-berai)"
(Surah An-Nisa' : 128)
Sabda Nabi S.A.W. yang bermaksud :
“Perdamaian (sulh) itu diharuskan (dalam urusan) di antara kaum Muslimin,
kecuali sulh dalam hal mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan
sesuatu yang haram”
(Hadis Riwayat at-Tarmizi dan beliau menilainya Sahih – Kitab Subul as-Salam)
TUNTUTAN DAN PERMOHANAN YANG BOLEH
DIBUAT MELALUI PROSES SULH

Tuntutan kerana melanggar janji untuk berkahwin /


pertunangan

Tuntutan-tuntutan berbangkit dari suatu perceraian


seperti :
i) Muta’ah ii) Nafkah ‘Iddah
iii)Nafkah Tertunggak iv)Harta Sepencarian
v)Hutang Maskahwin vi)Hal-hal lain yang difikirkan munasabah
Tuntutan Hak Jagaan Anak (Hadanah) dengan melihat
kepentingan anak-anak tersebut dalam tempoh
perkahwinan mahupun selepas perceraian

Tuntutan nafkah anak

Permohonan Perlaksanaan Perintah


Mahkamah
HADHANAH
PENGERTIAN

Menjaga kanak-kanak yang belum mumayyiz oleh orang


yang berhak menjaganya dengan mendidik, mengasuh
dan mengurus diri hingga mumayyiz

HUKUM : WAJIB
SUSUNAN HADHANAH
Nenek
Nenek Kakak/Adik
sebelah
Ibu sebelah ibu Bapa bapa
perempuan
keatas seibu sebapa
keatas

Anak
perempuan Kakak/Adik Kakak/ Adik
Anak perempuan
kakak/anak
kakak/anak adik
adik perempuan perempuan
perempuan seibu sebapa seibu
perempuan
seibu sebapa

Anak perempuan Emak Emak


kakak/anak adik Waris lelaki
perempuan saudara saudara
asobah
sebapa sebelah ibu sebelah bapa
SYARAT HADHANAH SEBAB HILANG HAK HADHANAH
1. Islam : Orang kafir tidak boleh menjaga 1. Murtad
kanak-kanak Islam
2. Berakal : Orang yang gila tidak layak 2. Berpenyakit seperti gila, sopak, kusta
menjadi penjaga dan lain-lain membahayakan kanak-kanak
tersebut
3. Berakhlak dan beramanah : Orang fasik 3. Berkelakuan buruk atau fasik
gugur hak menjadi penjaga
4. Tinggal di kawasan kanak-kanak tersebut 4. Berpindah ke tempat lain dengan
tujuan menghalang bapa kanak-kanak itu
menziarahinya.
5. Baligh : Kanak-kanak tidak layak kerana dia 5. Cuai atau menzalimi kanak-kanak
tidak mampu mengurus dirinya seperti mendera
6. Tidak berkahwin dengan lelaki ajnabi. Jika 6. Berkahwin dengan lelaki ajnabi
berkahwin dengan mahram kanak-kanak
tersebut tidak hilang hak hadhanah