Anda di halaman 1dari 1

AKTIVITI 8

Cadangkan satu strategi dan pelan taktikal yang sesuai untuk objektif
dan KPI yang telah ditentukan dalam Aktiviti 7

NAMA STRATEGI

BIL PROGRAM/ T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/ INDIKTOR PRESTASI PELAN


PROJEK SUMBER KONTIGENSI

Help (hebat, 1.UBK Sepanjang 1. Aktiviti 1. 20 aktiviti 1.pertandi


1. lebih prihatin) 2.3K tahun menarik Dan ngan
3.Unit 1.1 hadiah berfaedah antara
Disiplin (Rm20 x 20) sepanjang tahun kelas/kum
1.2 bahan pulan/indi
(RM50x20) vidu

Kos= RM 180
1

Anda mungkin juga menyukai