Anda di halaman 1dari 37

BAB 3 :

Salah
Faham
Terhadap
Islam
MPU3333 - ISU-ISU
KONTEMPORARI MUSLIM DI
1) MALAYSIA
AMIRUL AIMAN BIN NOOR NASRUDDIN
2) ARFAN ADAM BIN SAZALI
3) MOHD ADRY IERFAN BIN MOHD YAZAM
4) HAIQAL IMAN BIN ADNAN
5) ADAM BIN CHE RAHIM
6) IZZAT INMANI AIMIENUR BIN SUHAIMI
7) AHMAD AMINUDDIN BIN AMIR
3.1 DEFINISI
• Salah faham terhadap Islam bermaksud memahami Islam dengan
kefahaman yang mencenderung terhadap peribadi semata-mata dan
tidak mengikut kehendaki oleh Allah SWT dan Rasul SAW.
• Selain itu, Muhammad Qutb dalam kitabnya, “Salah Faham Terhadap
Islam”, menyatakan kefahaman Islam tidak sesuai “diamalkan” pada
zaman moden yang bersandarkan kepada sains dan teknologi.
• Di samping itu, mereka menganggap bahawa agama hanya bertujuan
untuk mendidik jiwa dan mengasuh manusia dengan prinsip etika dan
moral tertentu.

2
3.2 Salah faham
masyarakat islam
terhadap agama islam
• Salah faham terjadi apabila masyarakat
mengamalkan ajaran berpandukan kepada tradisi,
maka amalan islam yang sebenar tidak terzahir
dengan sempurna.

3
3.2.1 Fahaman Liberal
• Liberal bagi golongan ini memberikan dua maksud iaitu kebebasan dan pembebasan.
Fahaman ini juga mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dan menolak jika adanya
pembatasan khusunya daripada pemerintah dan agama.
• Secara umum, fahaman ini menganggap agama sebagai suatu bentuk pengekangan
terhadap potensi dan agama.
• Perjuangan islam liberal :
- Membenarkan berkahwin berlainan agama
- Menolak aurat
- Wanita boleh menjadi pemimpin dan imam
- Mengharuskan homoseksual
- Membenarkan pewarisan berbeza agama

Date Your Footer 4


Sekularisme
• Sekularisme adalah fahaman yang bermaksud tentang
keduniaan atau kebendaan, dan bukan keagamaan serta
kerohanian.
• Sekularisme juga merujuk kepada pemisahan antara
urusan dunia dengan urusan akhirat, agama dengan
pemerintah dan ilmu agama dengan ilmu sains.

5
Kesan-Kesan Sekularisme
• Fahaman ini memisahkan pemerintahan dengan agama atau politik
dengan agama dan sudah menjadi pengaruh besar ke atas negara-
negara islam masa kini.
• Sekularisme juga memberi impak yang besar ke atas pemikiran,
kefahaman, ideologi, dan pegangan falsafah manusia. Eg: Teori
Darwin mempercayai bahawa manusia berasal daripada beruk.
Kepercayaan tersebut membuktikan bahawa mereka menolak
kepercayaan bersumbekan agama islam yang menyatakan bahawa
manusia berasal daripada Adam dan Hawa.
• Sekularisme ini juga lebih bahaya daripada golongan bukan islam
kerana mereka merosakkan islam dengan memisahkan ajaran-
ajaran islam mengikut kepentingan mereka.
Date Your Footer 6
Pluralisme
• Adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan
penerimaan terhadap agama-agama yang berbeza
seperti pandangan dunia menyatakan, agama seseorang
bukanlah sumber satu-satunya yang eksklusif bagi
kebenaran.
• Menurut islam sikap menghargai dan menghormati
penganut agama lain, namun anggapan bahawa semua
agama adalah sama(Pluralism) adalah salah dan tak
diperkenankan.
Date Your Footer 7
3.2.3 Fahaman Singkat
❖ Bermaksud fahaman mudah dan ringkas terhadap ajaran
Islam tanpa mengikut tahap-tahap sewajarnya untuk
memahami, menghayati dan mendalami Islam.

❖ Tedapat umat Islam yang mementingkan Akidah sehingga


mengambil jalan yang singkat dalam perkara-perkara
amali, hukum Fikah dan Syariah.

Date Your Footer 8


❖ Sejak akhir-akhir ini, terdapat ramai dalam kalangan
penghibur yang telah menukar identiti dan imej mereka
daripada tidak menutup aurat kepada hijab.

Kesannya?

❖ Terdapat wanita yang bertudung tetapi tidak


menetapati kaedah kaedah penutupan aurat yang
sebenar.
❖ Bercakap tentang Islam walaupun tanpa ilmu yang
mantap
Date Your Footer 9
Kesan Positif?

❖ Memberikan inspirasi kepada kalangan muda untuk


mengikut ajaran Islam walaupun tidak menyeluruh.

❖ Memberi hiburan yang mendidik jiwa kepada ajaran


agama Islam.

Date Your Footer 10


3.2.4 Islamophobia

❖ Bermaksud suatu perasaan takut terhadap agama Islam.

❖ Perkataan ini digunakan sejak dari zaman Nabi


Muhammad SAW seperti perlakuan Abu Lahab dan para
pembesar Quraisy.

Date Your Footer 11


Selain itu?

❖ Diskriminasi dan prejudis terhadap Muslim di seluruh


dunia tidak kira bangsa dan kerakyatan Nasional.

❖ Diperkenalkan pada tahun 1996 oleh Commission on


British Muslims and Islamaphobia iaitu:-

Date Your Footer 12


❖ Islam dilihat mengamalkan “double standard” dalam
ajaran mereka dan tidak boleh dipertikai berbanding
dengan Barat sentiasa dipertikaikan

❖ Islam dilihat agama yang dimanipulasi oleh penganutnya,


‘rasa betul sahaja’ daripada bersikap jujur dengan realiti
sebenar.

❖ Umat Islam dilihat tidak menerima apabila dikritik


berbanding dengan orang lain yang mudah bertimbang
rasa dan diperbahaskan
13
❖ Gelaran lain yang juga diberikan kepada penganut Islam
adalah Islam radikal, agama orang Arab dan
mengeksploitasi kaum wanita.

❖ Faktor Islamaphobia ialah kejahilan, fatwa yang salah


tentang Islam amalan dan cara berfikir orang Islam, media
dan gerakan

14
3.3 Hubungan Syariah dan
Tasawuf

15
3.3 Hubungan Syariah dan
Tasawuf

16
PERBEZAAN PEMIKIRAN ISLAM DAN
PEMIKIRAN BARAT

17
3.4.1 FAKTOR DALAMAN

18
KEJAHILAN
• Maksud jahil adalah tidak berpengetahuan atau “bodoh” dalam
sesuatu aspek.
• Muhammad Qutb (1989) menegaskan salah faham Islam bermaksud
kefahaman yang menyeleweng daripada hakikat ketuhanan, alam
semesta, kehidupan dan juga kemanusiaan.
• Salah faham di dalam pemikiran manusia dalam menanggapi hakikat
ketuhanan yang sebenar dan hubungan manusia dengan-Nya serta
tersilap pengertian dalam konsep Islam.

19
MUHAMMAD QUTB

● ANAK KEDUA DARIPADA 5 BERADIK, ADIK KEPADA SAYYID


QUTB, SEORANG AHLI TERKEMUKA DALAM IKHWANUL
MUSLIMUN DAN SEORANG “ISLAMIST IDEOLOGY” DAN
“ISLAMIC THINKER” IAITU QUTBISM YANG BANYAK
DIPENGARUHI OLEH ISLAMIK MILITAN. BELIAU TELAH
DIHUKUM GANTUNG OLEH PRESIDEN MESIR YANG
MENUDUHNYA MERANCANG UNTUK MEMBUNUHNYA.

● BELIAU MENERUSKAN IDEOLOGI ABANGNYA DAN


MENINGKATKAN LAGI KAJIANNYA DAN BERPINDAH KE SAUDI
ARABIA SELEPAS DIBEBASKAN.

20
PERPECAHAN
• Salah satu perkara yang amat penting dan nyata bagi keruntuhan
sesebuah umat, kerajaan, dan negara.
• Banyak berlaku di mana-mana sahaja termasuk di negara kita juga.
• Faktor perpecahan berlaku disebabkan tidak bersatu, berbalah
mengenai isu-isu remeh dan juga isu berbangkit dan terperdaya
dengan habuan duniawi.
• Perpecahan perlu dielakkan dan diminimakan dengan mencari titik-
titik persamaan dan persepakatan.

21
Kepentingan kelompok dan kumpulan
tertentu
• Akibat merasakan kelompok dan kumpulan disertainya adalah yang
paling betul dan benar, maka terdapat segelintir umat Islam yang
menghukum dan menyalahkan kelompok dan kumpulan yang lain
• Sifat ini adalah suatu sifat yang tidak menerima hakikat kebenaran
bahawa tiada pihak yang sempurna dan maksum kecuali para Nabi
dan Rasul.
• Oleh itu, umat Islam hendaklah bersifat terbuka dan berlapang dada
terhadap segala perbezaan yang berlaku tanpa menghukum dan
menyalahkan pihak lain tanpa asas yang kukuh sehingga wujud
perpecahan dan permusuhan kalangan umat Islam.

22
SIKAP DAN PENGHAYATAN ISLAM YANG
LEMAH

• Sikap umat Islam yang mengambil ringan dalam menghayati segala


tuntutan dan kewajipan Islam juga menjadi punca kelemahan ke atas
umat Islam.
• Islam yang diturunkan Allah SWT merupakan panduan kehidupan
untuk mencapai kebahagian di dunia dan di akhirat juga.
• Apabila umat Islam tidak mengamalkan dan menyeleweng daripada
ajaran Islam yang sebenar, maka mereka telah menuruti cara hidup
yang salah dan akhirnya umat manusia terus sesat dan hidup dalam
kegelapan.

23
3.4.2 Faktor Luaran

24
3.4.2 Faktor Luaran

• Pengaruh dari pihak luar


• Pengaruh-pengaruh yang merosakkan ajaran Islam

25
Antara contoh faktor luaran:
• Golongan orientalis
• Gerakan-gerakan mubaligh Kristian
• Zionisme, Freemason, Illuminati
• Ajaran-ajaran sesat yang bertentangan Ahli Sunnah
Waljamaah

26
Golongan Orientalis

• Golongan penyelidik tentang hal-hal ketimuran.


• Bertujuan memasukkan unsur-unsur Barat dalam
pemikiran umat Islam
• Melakukan sehingga umat Islam berpegang pada Islam
yang dikehendaki mereka.
• Wajib umat Islam menurut ajaran Quran dan sunah.

27
Gerakan Mubaligh Kristian

• Gerakan penyebaran Kristian ke seluruh dunia


• Sesuai dengan prinsip ajaran Kristian yang
menggalakkan penyebaran
• Cara-cara licik menjadi ancaman kepada penganut Islam
di negara Islam

28
Zionisme, Freemason, dan
Illuminati

• Zionis: Gerakan politik Yahudi Israel untuk Kerajaan


Israel Raya dan Yahudi sebagai agama negara.
• Freemason: organisasi rahsia Yahudi tertua. Sangat
berpengaruh dan berbahaya. Bertujuan melindungi
kepentingan Yahudi di seluruh dunia
• Illuminati: kelompok konspirasi Yahudi yang bertujuan
untuk mendirikan New World Order.
• Secara asasnya menjadi musuh kepada Islam sejak
zaman Rasul sehingga hari kiamat.

29
Ajaran-ajaran sesat
• Ajaran seperti Ayah Pin, Taslim, Martabat Tujuh,
Bahaiyah dan lain-lan sebagai contoh.
• Masih terus mengembang walaupun usaha untuk
membanteras telah dijalankan oleh pihak berkuasa
agama dan keselamatan negara.
• Berkembang kerana kejahilan dan terpersona dengan
ajaran ciptaan guru mereka.
• Golongan ini sentiasa mengumpan mereka yang
mencari agama mudah tanpa mempelajari Islam
daripada sumber sahih.

30
3.5 Peranan dan langkah-
langkah mengatasi salah
faham terhadap Islam

Date Your Footer 31


• Langkah-langkah yang perlu diambil oleh semua negara Islam
untuk memperbetulkan persepsi terhadap Islam ialah :-

• Kembali kepada ajaran Islam, berdasarkan al-Quran dan sunnah


mengikut manhaj Ahlu as-Sunnah wal Jamaah.
• Menghormati perbezaan pandangan dalam kalangan umat Islam.
• Meningkatkan taraf kehidupan umat Islam daripada segala sudut
kehidupan.
• Menolak kaedah yang melampau dan meringan-ringankan dalam
ajaran Islam atau sistem-sistem ciptaan manusia yang melalui
proses Islamisasi.

Date Your Footer 32


Jalan penyelesaian
berlandaskan prinsip
• wasatiyyah
Memperkasakan konsep
makro.
wasatiyyah Islam secara mikro dan

• Mempergiatkan program khusus dalam pelbagai bentuk untuk


golongan beraliran konservatisme melampau dengan
mendedahkan elemen positif yang boleh diambil daripada
proses globalisasi.
• Semua pihak sama ada rakyat atau pihak berkuasa perlu
bersikap lebih proaktif terhadap isu penyebaran fahaman
liberal Barat di Malaysia.
• Perlu mendesak pihak berkuasa agama memperinci elemen
negatif dan kesannya ke atas masyarakat tentang apa yang
dibawa oleh golongan liberal.

Date Your Footer 33


3.6 Malaysia Dan Peranan Di
Peringkat Global

Date Your Footer 34


• Institut Wasatiyyah Malaysia ditubuhkan oleh Perdana Menteri
bertujuan mempromosi agenda kesederhaan di peringkat global..
• Malaysia dipercayai sebuah negara Islam yang paling stabil sehingga
diberi kepercayaan menjadi rujukan dalam kalangan negara Islam.
• Malaysia berperanan memerangi golongan yang mendokong fahaman
ekstremis dalam mencapai matlamat Islam.
• Undang – undang ditubuhkan dalam memerangi golongan yang
memperjuangkan Islam secara kekerasan. Antaranya adalah Undang-
undang Pencegahan Keganasan 2015 (POTA) dan Undang-undang
Langkah Khas menangani keganasan luar negara (SMATA)

Date 35
• Malaysia juga memainkan peranan sebagai peratara
rundingan damai antara kerajaan Filipina dan juga Barisan
Pembebasan Islam Moro (MILF) sehingga termeterai
perjanjian.
• Malaysia juga memainkan peranan sebagai sebuah negara
yang sederhana dan toleransi.
• Antara buktinya adalah mempunyai rencam kaum dan
agama dengan aman harmoni.

Date Your Footer 36


Isu-Isu Berkaitan

• Menghantar tentera Pendamai di Congo , Afrika bagi menamatkan


perang saudara.
• Malaysia berpendirian tegas dalam usaha menyelesaikan masalah
Palestin, iaitu dengan menganjurkan Persidangan Antarabangsa
tentang Palestin di Kuala Lumpur.
• Isu Masyarakat Islam Rohingnya Dan Etnik Uighur di China
• Mengutuk tindakan kuasa besar yang menceroboh negara kecil.
• Memberi bantuan kepada negara yang ditimpa bala bencana.

Date Your Footer 37

Anda mungkin juga menyukai