DA M PA K POS Ì TÌ F d a n

NE GA TÌ F
PE NGGUNA A N
Ì NTE RNE T
üAMÎAK
ÎOSí1íí
1. ]ntCrnCt îCbö¶öl mCOlö KOmunlKöîl.
AOölöh îCbö¶öl mCOlö KOmunlKöîl Oölöm mCnìölln
DCrtCmönön ötöu Chöttln¶ Oölöm Ounlö möxö.
ílîölnxö :föCCbOOK. tulttCr. C·möll. Oîb.
2. íCOlö DCrtuKörön Oötö
!Cn¶¶unö lntCrnCt Ol îCluruh Ounlö OöDöt îölln¶
bCrtuKör lnfOrmöîl OCn¶ön CCDöt Oön muröh.
. KCmuOöhön íCnCörl ]nfOrmöîl
(ntuK mCmuOöhKön mönuîlö mCnCörl lnfOrmöîl
OCn¶ön CCDöt Oön öKuröt îChln¶¶ö mönuîlö töhu öDö
îöìö xön¶ tCrìöOl. ílîölnxö :Ol Ounlö CntCrtölnt.
DOlltlK. îOîlöl Oön buOöxö. Oîb.
+. íCOlö (ntuK íCnCörl ]nfOrmöîl ötöu [ötö
]ntCrnCt îCbö¶öl îumbCr lnfOrmöîl xön¶ DCntln¶
Oön öKuröt untuK mCmböntu mönuîlö Oölöm mCnCörl
lnfOrmöîl Oön KOmunlKöîl Oörl bCrbö¶öl nC¶örö
5. ¦umbCr ]nfOrmöîl
(ntuK mCmuOöhKön mCnCörl lnfOrmöîl Oörl
bCrbö¶öl Kölön¶ön.
. KCmuOöhön BCrblînlî
KCmuOöhön bCrtrönîöKîl Oön bCrblînlî Oölöm
blOön¶ DCrOö¶ön¶ön îChln¶¶ö tlOöK DCrlu DCr¶l KC
tCmDöt DCnöuörön ötöu DCnìuölön.
7. ¦umbCr !Cn¶höîllön
(ntuK mCmöîön¶ lKlön·lKlön îuDöxö îl DrOOuîCn
tlOöK îuîöh Döxöh mCmDrOmOîlKön börön¶
Oö¶ön¶önnxö Oön OtOmötlî öKön mCnxCbör luöî.
ö¶ör îl KOnîumCn mCn¶Ctöhulnxö. [Cn¶ön Cörö
mCn¶unìun¶l uCb îltC xön¶ tClöh tCrîCOlö.
üAMÎAK
NLÜA1íí
1. !OrnO¶röfl
]ntCrnCt blöîönxö Olîölöh ¶unöKön untuK mCllhöt
îltuî höl·höl xön¶ tlOöK bölK.
2. VlOlCnCC önO GOrC
KCKCìömön Oön KCîöOlîön ìu¶ö bönxöK Ol
tömDllKön Ol lntCrnCt. ¦ölöh îötunxö OCn¶ön
mCnömDllKön höl·höl xön¶ bCrîlföt KCKCröîön.
. !CnlDuön
BönxöK Orön¶ xön¶ mCmönföötKön lntCrnCt
untuK mClöKuKön höl DCnlDuön. ¦Chln¶¶ö îl DCnlDu
mCrölh KCuntun¶ön Oön îl KOrbön mCn¶ölöml
KCru¶lön. ílîölnxö: DCnlDuön Ol föCCbOOK ötöu
DCnlDuön Oölöm blOön¶ blînlî.
+. (örOln¶
!CnlDuön Oölöm blOön¶ trönîöKîl mCn¶¶unöKön
Körtu KrCOlt îCCörö OnllnC.
5. íCn¶urön¶l ¦lföt ¦Oîlöl
KörCnö OCn¶ön bCrlntCrnCt Kltö OöDöt KCtö¶lhön
Ol OCDön KOmDutCr îömDöl bCrìöm·ìöm îCDCrtl
Chöttln¶ön. föCCbOOK. frlCnOîtCr. Oll OörlDöOö
bCrtCmu îCCörö lön¶îun¶.
. KCCönOuön
]ntCrnCt OöDöt mCmbuöt îCîCOrön¶ KCCönOuön
tCrutömö xön¶ mCnxön¶Kut DOrnO¶röfl Oön untuK
mClöxönl KCCönOuön tCrîCbut îCîCOrön¶ rClö
mCn¶höblîKön uön¶nxö
TERÌ MA
KASÌ H
1.MccA NANoA W.D
2.NAaiLLA Dcwi S
3.SAvANATussANi
A.WcLAN SuciAnTi
S.WioiA Nun ArNi

0-44 99907 0 2.. 3907309/ 80:7: /:3. 2. 20/.5079:. 20/.8 /.. /..9 8.2 203.3 /.7 31472. !03:3.9 /.3. .993/..3 .: .3 507902.3 ..9.3. 8. 80-.2 /:3.3 -079:.42:3.8 /03.7.05.! ! $% 390730980-.. 1..3 2:7..8 /.9.42:3. /8- 0/.5.

 /.3 .: .3 2.2 203. .9 :39: 202-.9. .8 /..39 549 848.3 -:/.9.350393 /.3.. /8- 0/..3:8.. 039079..7 31472.: .8 /.7 31472..:7.7 -07-./ 8..3:8. 8.05. 30.3907.3:8..8 &39: 202:/.39: 2.. 02:/.7 31472.8 .7 31472.9 803. 9. 8:2-07 31472. / /:3.3 03..&39: 03...3 203..3 42:3..:7.3 .3.9 /. $:2-07 31472. 2..8 /03.8 &39: 202:/.7.8 .8 /.7 -07-.7 31472.3 . 390730980-.3 .5. 203. /.

3 4942. 8:8. .9. 03. 90780/.78 438:203 20309.3.3 /..3 8:5.3 -. 02:/..33. 203:3:3 0-890.3 507/..7. 8 574/:803 9/.98 .. 507: 507 0 9025.3.3 -07-838 /.7 :.3 $:2-07 !03.3 ..3 07-838 02:/.8 /..3 803.... /.3 .7. 202574248. 9/.: 503:..3 -0797. 5.3 &39: 202.390.9 503.3 .8.3 .7...:3.3 2030-.38.2 -/.8.8 .

.8. . -.9:3.3-0781. -.25.9 89:8 .9 007.3 .3 203.! % !47347.3. /03.3 :39: 20.1 3907309-.0.3 /. .3 :.3 . /8..25. '403. 8./8. . ..2. :3.39/.3 / 3907309 $. / 9.3 08.3/470 00.3.8.

3 /.9.3..3 $03.2 -/..3 8 47-.3 ..: 5035:.2 -/.3 97.3.5035:.31.3 ..8 203:3. 4330 .2 07:.3 8.3 203.9.3 / 1.3202.79: 70/9 80. !035:.0-44 . 47.7/3 !035:.3 /. 5035:.3 ...:.. 8 5035: 207.38.3 3907309 :39: 20.3 -838 .3 .3 /. 0:39:3.7.

3 $1. ..3/:.5.2805079 ../.7.25.0-44 1703/8907 / /.3 :... .. -07. /..3 425:907 8.3 / /05.3/:.703..9 808047.3:9 547347.3 70.3 0.3 -073907309 9.3 0.3/:.3203.1 /..5. 203.3 1. .33.3 90780-:9 808047. .3 3907309/.9 202-:.3 :39: 20.-8.75.2.3 907:9.2 . 03:7.993.9 $48. -07902: 80. /03.38:3 0.9 09.

% #  $ .

79 /.3 0.. 0 $ $.9:88.-..3.3 $:.  . :7 13 . 0.3/..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful