Anda di halaman 1dari 12

MPU3102 PENDIDIKAN MORAL

BAB 3 PEMBENTUKAN INDIVIDU BERMORAL


PRINSIP MORAL:
- AUTONOMI
- ALTRUISME
- KEADILAN

NAMA PENSYARAH: EN. MOHD KUDUS BIN MAT

DISEDIAKAN OLEH: EVELYN CHENG YI WEN


TEOH XING AI
GOY CHIA SHENG
Prinsip-prinsip Moral
terbahagi kepada 3, iaitu:

Autonomi
(Au to nom ou s )
Autonomi
Konsep autonomi melibatkan pertimbangan serta
kebebasan dalam memilih untuk melakukan sesuatu
perbuatan atau sebaliknya.

Maksudnya, seseorang individu tersebut bebas


untuk membuat apa yang diingini atau
memberi
sebab-sebab tertentu jika seseorang itu dihalang
daripada melakukan apa yang dirasakannya baik.

Ia adalah berdasarkan kepada dua perkara iaitu


kemahuan (yang ingin dibuat) atau paksaan (yang
perlu diketepikan).
• Pertimbangan atau tindakan seseorang tidak
boleh dikategorikan sebagai bermoral jika dia
melaksanakan sesuatu perkara yang disebabkan
oleh paksaan dari luaran atau kepatuhan kepada
autoriti secara membuta tuli.

• Ini disebabkan individu yang berkenaan tidak


berupaya untuk bertingkah laku secara rasional
dan adil.
• Walau bagaimanapun, prinsip autonomi ini
tidak merangkumi perkara-perkara yang boleh
meruntuhkan atau memusnahkan kebajikan
orang lain.

• Contoh penyalahgunaan konsep autonomi;


- Sekiranya tindakan seseorang tersebut
memudaratkan orang lain ataupun melakukan
sesuatu yang berkepentingan kepada diri
sendiri.
Altruisme
• Nagel, Thomas (I970) menjelaskan perkataan
altruisme sebagai “sesuatu sikap atau
perbuatan yang;
- menyenangkan orang lain,
- memanfaatkan dan
- prihatin terhadap orang lain”.
• Oleh itu, altruis (altruist) ialah orang yang
pemurah, atau dermawan.
Beliau juga berpendapat bahawa untuk
memperoleh sifat altruism dalam diri sendiri,
seseorang individu mesti iuga bersifat;

Empati Bersifat Bertoleransi


terbuka & & boleh
percaya akan menerima
orang lain orang
lain
Keadilan
• Istilah „keadilan‟ (justice) berasal daripada
perkataan Latin Justus yang bermaksud
„law/ right‟. Kini disebut sebagai „justice‟.
• Menurut Kamus Dewan, „keadilan‟ bererti;
- sifat (orang, perbuatan, tindakan, keputusan,
undang-undang, hukuman dan lain-lain)
- yang wajar atau berpatutan,
- tidak memihak kepada mana-mana (apabila
memutuskan sesuatu dan sebagainya).
• Konsep keadilan melibatkan sebarang
perbuatan & kelakuan yang adil terhadap;

Diri sendiri Tidak Melayan


& orang merugikan semua orang
lain diri & dengan cara
orang yang
lain. saksama
• Contohnya, dalam aspek pemikiran,
percakapan, perasaan serta perlakuan.
Keadilan penting dalam penilaian moral
kerana prinsip ini amat berkaitan dengan
pemikiran atau pentaakulan.

Apabila konsep keadilan ini dipegang oleh


seseorang individu, individu tersebut akan
sentiasa berfikiran secara rasional dalam
apa jua keadaan pun.

Ini secara langsung membawa individu


tersebut utk mengawal dirinya daripada
unsur-unsur yang buruk seperti perasaan
tamak haloba, kemarahan dan sebagainya.
Perbezaan antara prinsip etika
altruisme & keadilan:
Altruisme Keadilan

Altruisme adalah satu Keadilan adalah sesuatu


sifat yang bukan sahaja perkara
amat mulia tetapi (perbuatan, kelakuan &
terlalu mulia. tindakan) yang rasional
SEKIAN, TERIMA KASIH!

Anda mungkin juga menyukai