Anda di halaman 1dari 11

Kuiz 2

Disediakan oleh:
Cikgu Tan Mei Ching
Kata ganti nama diri

1. Sultan Mansur Shah ialah sultan


Melaka yang termasyhur. ____
disayangi rakyatnya.
A. Baginda
B. Beta
C. Tuanku
Kata ganti nama diri
2. “________ mohon kebenaran kalian
untuk segera berangkat ke Majapahit,”
sembah Laksamana Hang Tuah.
A. Hamba
B. Patik
C. Beta
Kata ganti nama diri
3. Walaupun bergelar putera raja,
namun ______ bergaul mesra dengan
rakan sebaya dalam kalangan orang
kebanyakan.
A. Beliau
B. Baginda
C. Tuan hamba
Kata ganti nama diri

4. “________ perlu mengisi borang


permohonan ini lebih dahulu,” kata
Amin kepada kawan-kawannya.
A. Kita
B. Kalian
C. Kami
Kata ganti nama diri

5. Bekas guru saya telah menjadi


wakil rakyat. Kewibawaan _____
disanjung oleh rakyat.
A. dia
B. anda
C. beliau
Penjodoh bilangan

1.Nelayan itu sedang membaiki


_____ jala di tepi pantai.
A.rangkap
B.rawan
C.laras
Penjodoh bilangan

2. Terdapatse_____ rambut
dalam nasi goreng yang
dibelinya.
A.Urat
B. Utas
C. Ulas
Penjodoh bilangan
3. Se________ tentera dikerah ke
sempadan Malaysia-Thailand untuk
mengawal rusuhan yang tercetus.
A. Gerombolan
B. Kelompok
C. Pasukan
Penjodoh bilangan

4. Serai yang ___ di belakang


rumahnya tumbuh dengan
suburnya.
A. Sejambak
B. Serumpun
C. segugus
Penjodoh bilangan

5. Aisah membeli ____ rantai


dan ____ anting-anting.
A.Seurat……sebentuk
B. Selembar…… sebentuk
C. Seutas…… sepasang