Anda di halaman 1dari 18

MASALAH RUMAH

TANGGA DAN
PENYELESAIANNYA
UNIT 6 : NUSYUZ PEMUSNAH KEBAHAGIAAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
• Menyatakan pengertian nusyuz dan hukum nusyuz.
• Menjelaskan kesan nusyuz.
• Menghuraikan adab mendidik isteri yang nusyuz.
PENGERTIAN NUSYUZ
BAHASA Derhaka/Ingkar

NUSYUZ Keengganan isteri menunaikan


kewajipan terhadap suami
ISTILAH tanpa alasan yang kukuh yang
munasabah mengikut hukum
syara'.
HUKUM NUSYUZ
Nusyuz adalah perbuatan yang diharamkan oleh syara'.
Para malaikat melaknat isteri yang nusyuz sebagaimana yang
dijelaskan oleh hadis ;
Daripada Abu Hurairah R.A : Sabda Rasulullah SAW : Apabila seorang suami
mengajak isterinya ke tempat tidur, dia enggan, lalu suaminya tidur dalam keadaan
marah, para malaikat melaknatnya hingga ke subuh.
Hadis tersebut menjelaskan salah satu bentuk nusyuz iaitu
keengganan isteri melayani suami di tempat tidur tanpa sebab-sebab
yang munasabah mengikut syara'.
PERKARA YANG BOLEH MEMBAWA
KEPADA NUSYUZ
1. Isteri enggan melayan suami ke tempat tidur.
2. Keluar rumah tanpa izin suami tanpa sebab-sebab yang munasabah.
3. Melakukan kekasaran sama ada dengan perkataan atau perbuatan
terhadap suami.
4. Ingkar perintah suami yang tidak bercanggah dengan syara'.
5. Membenarkan lelaki yang tidak disukai oleh suami memasuki
rumah semasa ketiadaan suami.
KESAN NUSYUZ
• Isteri yang nusyuz akan hilang :
1. Hilang hak nafkah daripada suaminya.
2. Kehilangan giliran bermalam bersama suaminya sekiranya bermadu.
• Hak-hak ini akan hilang sementara waktu sahaja.
• Isteri akan dapat semula hak-haknya setelah kembali mentaati
suaminya.
• Kehancuran rumah tangga.
MASYARAKAT.
• Menjejaskan hubungan yang akrab antara keluarga suami dan KESAN TERHADAP
keluarga isteri.
• Anak-anak akan hilang rasa hormat kepada ibu bapa.
KELUARGA
• Jiwa dan minda mereka akan tertekan denan tindak-tanduk ibu KESAN TERHADAP
bapa mereka.
• Suami akan berasa tercabar dan hilang pertimbangan.
KESAN NUSYUZ SUAMI
• Suami akan bertindak kasar terhadap isteri dan menggunakan KESAN TERHADAP
kekasaran untuk melepaskan kemarahannya.
Memberi nasihat dengan Memukulnya dengan tujuan
penuh hikmah ADAB MENDIDIK ISTERI YANG
Memisahkan tempat tidur
mendidik
• Suami wajib menasihati
isteri dengan cara yang NUSYUZ
• Dilakukan sekiranya langkah
petama tidak berjaya.
• Islam mengharuskan suami
memukul isterinya yang
bijaksana. • Langkah ini mudah- nusyuz untuk
• Mengingatkan isteri tentang mudahan dapat memberi menginsafkannya.
kewajipan kepada Allah, kesan psikologi yang • Pukulan tersebut hendaklah
suami dan rumah tangga. mendalam terhdap isteri. tidak memudaratkannya.
• Memaafkan isteri.
• Menunjukkan contoh
teladan yang baik kepada
isteri.
SYARAT MEMUKUL ISTERI YANG
NUSYUZ
1. Tidak keterlaluan sehingga boleh mencederakannya.
2. Tidak memukul pada bahagian-bahagian sensitif seperti muka dan
perut.
3. Memukul dengan tujuan mengajar dan menginsafkannya.
4. Memukul dengan alat yang tidak membahayakan.
Kuiz #1
Nusyuz dari segi bahasa ialah :

A. Derhaka
B. Derhaka dan ingkar
C. Ingkar
D. Berpaling
Kuiz #2
Nusyuz dari segi istilah ialah keengganan isteri menunaikan _______
terhadap suami tanpa alasan yang munasabah mengikut hukum syara'.
A. tugas
B. tanggungjawab
C. suruhan
D. arahan
Kuiz #3
Hukum nusyuz ialah
A. sunat
B. haram
C. makruh
D. harus
Kuiz #4
Para ________ melaknat isteri yang nusyuz kepada suami.
A. Ulama
B. Rasul
C. Nabi
D. Malaikat
Kuiz #5
Berikut adalah pernyataan yang membawa kepada nusyuz ;
“Isteri keluar rumah tanpa keizinan suami dengan sebab yang tidak
munasabah.”

Betul
Salah
Kuiz #6
Antara yang berikut, manakah yang bukan pukulan yang dibenarkan
dalam islam bagi mengatasi isteri yang nusyuz?
A. Tidak keterlaluan sehingga boleh mencederakan
B. Memukul dengan tujuan mendidik
C. Memukul dengan alat yang tidak merbahaya
D. Memukul pada bahagian-bahagian yang sensitif seperti muka dan
perut
Sekian Pembentangan.
Terima Kasih~